Ciekawe linki

Jeśli się podoba

Nazwa Wzór chemiczny Nr CAS Masa mol. Postać Gęstość g/cm3 Rozpuszczalniki
Cyrkon Zr 7440-67-7 91,224 szaro-biały metal, heksagonalny 6,52 r gorące stężone kwasy
Borek cyrkonu ZrB2 12045-64-6 112,846 szare ognioodporne ciało stałe, heksagonelne 6,17
Węglik cyrkonu ZrC 12020-14-3 103,235 szare ognioodporne ciało stałe, regularne 6,73 r HF
Chlorek cyrkonu (II) ZrCl2 13762-26-0 162,129 czarne kryształy 3,16 reaguje H2O
Wodorek cyrkonu (II) ZrH2 7704-99-6 93,240 szare tetragonalne kryształy 5,6 n H2O
Bromek cyrkonu (IV) ZrBr4 13777-25-8 410,840 białe regularne kryształy 3,98
Chlorek cyrkonu (IV) ZrCl4 10026-11-6 233,035 białe jednoskośne kryształy, higroskopijne 2,80 reaguje H2O; r etanol, eter etylowy
Fluorek cyrkonu (IV) ZrF4 7783-64-4 167,218 białe jednoskośne kryształy 4,43
Wodorotlenek cyrkonu (IV) Zr(OH)4 14475-63-9 159,254 biały bezpostaciowy proszek 3,25 n H2O; r kwasy
Jodek cyrkonu (IV) ZrI4 13986-26-0 598,842 pomarańczowe regularne kryształy, higroskopijne 4,85 r H2O (bardzo)
Azotan cyrkonu (IV) pięciowodny Zr(NO3)4 ⋅ 5H2O 13746-89-9 429,320 białe higroskopijne kryształy r H2O (baredzo); r etanol
Tlenek cyrkonu (IV) ZrO2 1314-23-4 123,223 biały bezpostaciowy proszek 5,68 n H2O; s kwsy
Ortokrzemian cyrkonu (IV) ZrSiO4 10101-52-7 183,308 białe tetragonalne kryształy 4,6 n H2O; kwsy
Siarczan cyrkonu (IV) Zr(SO4)2 14644-61-2 283,351 białe higroskopijne kryształy 3,22 r H2O; s etanol
Siarczan cyrkonu (IV) czterowodny Zr(SO4)2 ⋅ 4H2O 7446-31-3 355,413 białe tetragonalne kryształy 2,80 r H2O (bardzo)
Siarczek cyrkonu (IV) ZrS2 12039-15-5 155,356 czerwono-brązowe heksagonalne kryształy 3,82 n H2O
Azotek cyrkonu (IV) ZrN 25658-42-8 105,231 żółte regularne kryształy 7,09 r stężony HF; s rozcieńczone kwasy
Fosforek cyrkonu (IV) ZrP2 12037-80-8 153,172 rombowe kryształy ≈5.1
Krzemek cyrkonu ZrSi2 12039-90-6 147,395 szary proszek 4,88 n H2O, woda królewska; r HF
Chlorek cyrkonylu ZrOCl2 7699-43-6 178,128 białe ciało stałe r H2O, etanol
Chlorek cyrkonylu ośmiowodny ZrOCl2 ⋅ 8H2O 13520-92-8 322,251 tetragonalne kryształy 1,91 r H2O (bardzo), etanol (bardzo)

oznaczenia:
r - rozpuszczalny
n - nierozpuszczalny
s - słabo rozpuszczalny

  • slide11.jpg
  • slide22.jpg
  • slide33.jpg
  • slide44.jpg
  • slide55.jpg