Ciekawe linki

Jeśli się podoba

Nazwa Wzór chemiczny Nr CAS Masa mol. Postać Gęstość g/cm3 Rozpuszczalniki
Cynk Zn 7440-66-6 65,39 niebiesko-biały metal, heksagonalny 7,14 r kwasy, alkalia
Octan cynku dwuwodny Zn(C2H3O2)2 ⋅ 2H2O 5970-45-6 219,51 biały proszek 1,735 r etanol
Siarczan amonowo-cynkowy Zn(NH4)2(SO4)2 7783-24-6 293,59 białe kryształy
Antymonek cynku ZnSb 12039-35-9 187,15 srebrzysto-białe rombowe kryształy 6,33 reaguje H2O
Arsenian cynku Zn3(AsO4)2 13464-44-3 474,01 biały proszek r kwasy, alkalia
Arsenian cynku ośmiowodny Zn3(AsO4)2 ⋅ 8H2O 13464-45-4 618,13 białe jednoskośne kryształy 3,33 r kwasy, alkalia
Arsenek cynku Zn3As2 12006-40-5 346,01 proszek 5,528
Arsenin cynku Zn(AsO2)2 10326-24-6 279,23 bezbarwny proszek n H2O; r kwasy
Boran cynku 3ZnO ⋅ 2B2O3 27043-84-1 383,41 biały bezpostaciowy proszek 3,64 s H2O; r rozcieńczone kwasy
Boran cynku trzyipółwodny 2ZnO ⋅ 3B2O3 ⋅ 3.5H2O 12513-27-8 434,69 białe kryształy 4,22 n H2O
Boran cynku pięciowodny 2ZnO ⋅ 3B2O3 ⋅ 5H2O 12536-65-1 461,72 biały proszek 3,64 s HCl
Bromian cynku sześciowodny Zn(BrO3)2 ⋅ 6H2O 13517-27-6 429,29 białe higroskopijne ciało stałe 2,57 r H2O (bardzo)
Bromek cynku ZnBr2 7699-45-8 225,20 białe heksagonalne kryształy, higroskopijne 4,5 r etanol (bardzo); r eter etylowy
Kaprylan cynku Zn(C8H15O2)2 557-09-5 351,80 białe higroskopijne kryształy s H2O
Węglan cynku ZnCO3 3486-35-9 125,40 białe romboedryczne kryształy 4,4 r rozcieńczone kwasy, alkalia
Węglano-wodorotlenek cynku 3Zn(OH)2 ⋅ 2ZnCO3 12070-69-8 549,01 biały proszek
Chloran cynku Zn(ClO3)2 10361-95-2 232,29 żółte higroskopijne kryształy 2,15
Chlorek cynku ZnCl2 7646-85-7 136,29 białe higroskopijne kryształy 2,907 s EtOH, acer etanol, aceton
Chromian cynku ZnCrO4 13530-65-9 181,38 żółte graniastosłupy 3,40 r kwasy; n aceton
Chromin cynku ZnCr2O4 12018-19-8 233,38 zielone regularne kryształy 5,29
Cytrynian cynku dwuwodny Zn3(C6H5O7)2 ⋅ 2H2O 546-46-3 610,40 bezbarwny proszek s H2O; r rozcieńczone kwasy, alkalia
Cyjanek cynku Zn(CN)2 557-21-1 117,42 biały proszek 1,852 reaguje kwasy
Dwutionin cynku ZnS2O4 7779-86-4 193,52 białe bezpostaciowe ciało stałe
Fluorek cynku ZnF2 7783-49-5 103,39 białe tetragonalne igły, higroskopijne 4,9
Fluorek cynku czterowodny ZnF2 ⋅ 4H2O 13986-18-0 175,45 białe rombowe kryształy 2,30
Fluoroboran cynku sześciowodny Zn(BF4)2 ⋅ 6H2O 27860-83-9 347,09 heksagonalne kryształy 2,12 r H2O (bardzo); r etanol
Mrówczan cynku dwuwodny Zn(CHO2)2 ⋅ 2H2O 5970-62-7 191,46 białe kryształy 2,207 n etanol
Sześciofluorokrzemian cynku sześciowodny ZnSiF6 ⋅ 6H2O 16871-71-9 315,56 białe kryształy r H2O
Wodorotlenek cynku Zn(OH)2 20427-58-1 99,41 bezbarwne rombowe kryształy 3,05
Jodan cynku Zn(IO3)2 7790-37-6 415,20 biały krystaliczny proszek
Jodek cynku ZnI2 10139-47-6 319,20 białe higroskopijne kryształy 4,74 r etanol, eter etylowy
Laurynian cynku Zn(C12H23O2)2 2452-01-9 464,01 biały proszek s H2O
Molibdenian cynku ZnMoO4 13767-32-3 225,33 białe tetragonalne kryształy 4,3 n H2O
Azotan cynku Zn(NO3)2 7779-88-6 189,40 biały proszek
Azotan cynku sześciowodny Zn(NO3)2 ⋅ 6H2O 10196-18-6 297,49 bezbarwne rombowe kryształy 2,067 r etanol (bardzo)
Azotek cynku Zn3N2 1313-49-1 224,18 niebiesko-szare regularne kryształy 6,22 n H2O
Azotyn cynku Zn(NO2)2 10102-02-0 157,40 higroskopijne ciało stałe reaguje H2O
Oleinian cynku Zn(C18H33O2)2 557-07-3 628,30 biały proszek n H2O; r etanol, eter etylowy, benzen
Szczawian cynku ZnC2O4 547-68-2 153,41 biały proszek
Szczawian cynku dwuwodny ZnC2O4 ⋅ 2H2O 4255-07-6 189,44 biały proszek 2,56 r rozcieńczone kwasy
Tlenek cynku ZnO 1314-13-2 81,39 biały proszek, heksagonalny 5,6 n H2O; r rozcieńczone kwasy
2,4-pentanodionian cynku Zn(CH3COCHCOCH3)2 14024-63-6 263,61 kryształy s H2O; r etanol
Nadchloran cynku sześciowodny Zn(ClO4)2 ⋅ 6H2O 10025-64-6 372,38 białe regularne kryształy, higroskopijne 2,2 r etanol
Nadmanganian cynku sześciowodny Zn(MnO4)2 ⋅ 6H2O 23414-72-4 411,35 czarne rombowe kryształy, higroskopijne 2,45 r H2O; reaguje etanol
Nadtlenek cynku ZnO2 1314-22-3 97,39 żółto-biały proszek 1,57 n H2O; reaguje kwasy, etanol, aceton
Fosforan cynku Zn3(PO4)2 7779-90-0 386,11 białe jednoskośne kryształy 4,0 n H2O
Fosforan cynku czterowodny Zn3(PO4)2 ⋅ 4H2O 7543-51-3 458,17 bezbarwne rombowe kryształy 3,04 n H2O, etanol; r rozcieńczone kwasy, alkalia
Fosforek cynku Zn3P2 1314-84-7 258,12 szare tetragonalne kryształy 4,55 n H2O, etanol; reaguje kwasy; r benzen
Pirofosforan cynku Zn2P2O7 7446-26-6 304,72 biały krystaliczny proszek 3,75 n H2O; r rozcieńczone kwasy
Selenian cynku pięciowodny ZnSeO4 ⋅ 5H2O 13597-54-1 298,42 trójskośne kryształy 2,59
Selenek cynku ZnSe 1315-09-9 144,35 żółto-czerwone regularne kryształy 5,65 n H2O; r rozcieńczone kwasy
Ortokrzemian cynku Zn2SiO4 13597-65-4 222,86 białe heksagonalne kryształy 4,1 n H2O; rozcieńczone kwasy
Selenin cynku ZnSeO3 13597-46-1 192,35 biały proszek
Stearynian cynku Zn(C18H35O2)2 557-05-1 632,33 biały proszek 1,095 n H2O, etanol, eter etylowy; r benzen
Siarczan cynku ZnSO4 7733-02-0 161,45 bezbarwne rombowe kryształy 3,8
Siarczan cynku jednowodny ZnSO4 ⋅ H2O 7446-19-7 179,47 białe jednoskośne kryształy 3,20 n etanol
Siarczan cynku siedmiowodny ZnSO4 ⋅ 7H2O 7446-20-0 287,56 bezbarwne rombowe kryształy 1,97 n etanol
Siarczek cynku (sfaleryt) ZnS 1314-98-3 97,46 szaro-białe regularne kryształy 4,04 n H2O, etanol; r rozcieńczone kwasy
Siarczek cynku (wurcyt) ZnS 1314-98-3 97,46 białe heksagonalne kryształy 4,09 n H2O; r rozcieńczone kwasy
Siarczyn cynku dwuwodny ZnSO3 ⋅ 2H2O 7488-52-0 181,49 biały proszek n etanol
Tellurek cynku ZnTe 1315-11-3 192,99 czerwone regularne kryształy 5,9 n H2O
Rodanek (tiocyjanian) cynku Zn(SCN)2 557-42-6 181,56 białe higroskopijne kryształy s H2O; r etanol

oznaczenia:
r - rozpuszczalny
n - nierozpuszczalny
s - słabo rozpuszczalny

  • slide11.jpg
  • slide22.jpg
  • slide33.jpg
  • slide44.jpg
  • slide55.jpg