Ciekawe linki

Jeśli się podoba

Nazwa Wzór chemiczny Nr CAS Masa mol. Postać Gęstość g/cm3 Rozpuszczalniki
Iterb Yb 7440-64-4 173,04 srebrzysty metal, regularny 6,90 r rozcieńczone kwasy
Krzemek iterbu YbSi2 12039-89-3 229,21 heksagonalne kryształy 7,54
Bromek iterbu (II) YbBr2 25502-05-0 332,85 żółte kryształy reaguje H2O
Chlorek iterbu (II) YbCl2 13874-77-6 243,95 zielone kryształy 5,27 reaguje H2O
Jodek iterbu (II) YbI2 19357-86-9 426,85 czarne kryształy reaguje H2O
Chlorek iterbu (III) YbCl3 10361-91-8 279,40 biały higroskopijny proszek r H2O
Chlorek iterbu (III) sześciowodny YbCl3 ⋅ 6H2O 19423-87-1 387,49 zielone higroskopijne kryształy 2,57 s H2O
Fluorek iterbu (III) YbF3 13760-80-0 230,04 białe kryształy 8,2 n H2O
Azotan iterbu (III) Yb(NO3)3 13768-67-7 359,06 bezbarwne higroskopijne ciało stałe r etanol
Tlenek iterbu (III) Yb2O3 1314-37-0 394,08 bezbarwne regularne kryształy 9,2 r rozcieńczone kwasy
Siarczan iterbu (III) ośmiowodny Yb2(SO4)3 ⋅ 8H2O 10034-98-7 778,39 bezbarwne kryształy 3,3

oznaczenia:
r - rozpuszczalny
n - nierozpuszczalny
s - słabo rozpuszczalny

  • slide11.jpg
  • slide22.jpg
  • slide33.jpg
  • slide44.jpg
  • slide55.jpg