Ciekawe linki

Jeśli się podoba

Nazwa Wzór chemiczny Nr CAS Masa mol. Postać Gęstość g/cm3 Rozpuszczalniki
Itr Y 7440-65-5 88,906 srebrzysty metal, heksagonalny 4,47 reaguje H2O; r rozcieńczone kwasy
Tlenek itrowo-glinowy Y3Al5O12 12005-21-9 593,619 zielone regularne kryształy ≈4.5
Antymonek itru YSb 12186-97-9 210,666 regularne kryształy 5,97
Arsenek itru YAs 12255-48-0 163,828 regularne kryształy 5,59
Borek itru YB6 12008-32-1 153,772 ognioodporne ciało stałe 3,72
Bromek itru YBr3 13469-98-2 328,618 bezbarwne higroskopijne kryształy
Węglik itru YC2 12071-35-1 112,927 ognioodporne ciało stałe 4,13
Węglan itru trójwodny Y2(CO3)3 ⋅ 3H2O 5970-44-5 411,885 czerwono-brązowy proszek n H2O; r rozcieńczone kwasy
Chlorek itru YCl3 10361-92-9 195,264 białe jednoskośne kryształy, higroskopijne 2,61
Fluorek itru YF3 13709-49-4 145,901 biały higroskopijny proszek 4,0 n H2O
Azotan itru Y(NO3)3 10361-93-0 274,921 białe higroskopijne ciało stałe r etanol
Azotan itru czterowodny Y(NO3)3 ⋅ 4H2O 13773-69-8 346,982 czerwono-białe graniastosłupy 2,68
Azotan itru sześciowodny Y(NO3)3 ⋅ 6H2O 13494-98-9 383,012 higroskopijne kryształy
Tlenek itru Y2O3 1314-36-9 225,810 białe kryształy, regularne 5,03 r rozcieńczone kwasy
Fosforek itru YP 12294-01-8 119,880 regularne kryształy ≈4.4
Siarczan itru ośmiowodny Y2(SO4)3 ⋅ 8H2O 7446-33-5 610,125 czerwone jednoskośne kryształy 2,6
Siarczek itru Y2S3 12039-19-9 274,010 żółte regularne kryształy 3,87

oznaczenia:
r - rozpuszczalny
n - nierozpuszczalny
s - słabo rozpuszczalny

  • slide11.jpg
  • slide22.jpg
  • slide33.jpg
  • slide44.jpg
  • slide55.jpg