Ciekawe linki

Jeśli się podoba

Nazwa Wzór chemiczny Nr CAS Masa mol. Postać Gęstość g/cm3 Rozpuszczalniki
Ksenon Xe 7440-63-3 131,29 bezbarwny gaz 5.366 g/L s H2O
Trójtlenek ksenonu XeO3 13776-58-4 179,29 bezbarwne rombowe kryształy 4,55 r H2O
Czterotlenek ksenonu XeO4 12340-14-6 195,29 żółte ciało stałe, eksplodujące
Dwufluorek ksenonu XeF2 13709-36-9 169,29 bezbarwne tetragonalne kryształy 4,32 s H2O
Czterofluorek ksenonu XeF4 13709-61-0 207,28 bezbarwne jednoskośne kryształy 4,04 reaguje H2O
Sześciofluorek ksenonu XeF6 13693-09-9 245,28 bezbarwne jednoskośne kryształy 3,56 reaguje H2O
Dwutlenodwufluorek ksenonu XeO2F2 13875-06-4 201,29 bezbarwne rombowe kryształy 4,10
Tlenoczterofluorek ksenonu XeOF4 13774-85-1 223,28 bezbarwna ciecz 3,170 reaguje H2O
Sześciofluororutenian fluorku ksenonu XeFRuF6 22527-13-5 365,35 żółto-zielone jednoskośne kryształy 3,78
Jedenastofluoroantymonian fluorku ksenonu XeFSb2F11 15364-10-0 602,79 żółte jednoskośne kryształy 3,69
Sześciofluoroarsenian fluorku ksenonu Xe2F3AsF6 50432-32-1 508,49 żółto-zielone jednoskośne kryształy 3,62 reaguje H2O
Sześciofluoroantymonian fluorku ksenonu XeF3SbF6 39797-63-2 424,04 żółto-zielone jednoskośne kryształy 3,92
Jedenastofluoroantymonian trójfluorku ksenonu XeF3Sb2F11 35718-37-7 640,79 żółto-zielone trójskośne kryształy 3,98
Sześciofluoroarsenian pięciofluorku ksenonu XeF5AsF6 20328-94-3 415,19 białe jednoskośne kryształy 3,51
Sześciofluororutenian pięciofluorku ksenonu XeF5RuF6 39796-98-0 441,34 zielone rombowe kryształy 3,79

oznaczenia:
r - rozpuszczalny
n - nierozpuszczalny
s - słabo rozpuszczalny

  • slide11.jpg
  • slide22.jpg
  • slide33.jpg
  • slide44.jpg
  • slide55.jpg