Ciekawe linki

Jeśli się podoba

Nazwa Wzór chemiczny Nr CAS Masa mol. Postać Gęstość g/cm3 Rozpuszczalniki
Wolfram W 7440-33-7 183,84 szaro-biały metal, regularny 19,3
Kwas wolframowy H2WO4 7783-03-1 249,85 żółty bezpostaciowy proszek 5,5 n H2O, kwasy; r alkalia
Borek wolframu W2B 12007-10-2 378,49 czarny ognioodporny proszek 16,0 n H2O
Borek wolframu WB 12007-09-9 194,65 czarny ognioodporny proszek 15,2 n H2O
Borek wolframu W2B5 12007-98-6 421,74 ognioodporne ciało stałe 11,0 n H2O
Węglik wolframu W2C 12070-13-2 379,69 ognioodporne heksagonalne kryształy 14,8 n H2O
Węglik wolframu WC 12070-12-1 195,85 szare heksagonalne kryształy 15,6 n H2O; r HNO3/HF
Węglan wolframu W(CO)6 14040-11-0 351,90 białe kryształy 2,65 n H2O; r rozpuszczalniki organiczne
Azotek wolframu WN2 60922-26-1 211,85 heksagonalne kryształy 7,7
Azotek wolframu W2N 12033-72-6 381,69 szare regularne kryształy 17,8
Krzemek wolframu WSi2 12039-88-2 240,01 niebiesko-szare tetragonalne kryształy 9,3 n H2O
Krzemek wolframu W5Si3 12039-95-1 1003,46 niebiesko-szary ognioodporny proszek 14,4
Bromek wolframu (II) WBr2 13470-10-5 343,65 żółty proszek
Chlorek wolframu (II) WCl2 13470-12-7 254,75 żółte ciało stałe r H2O
Jodek wolframu (II) WI2 13470-17-2 437,65 pomarańczowe kryształy 6,79
Bromek wolframu (III) WBr3 15163-24-3 423,55 czarne heksagonalne kryształy n H2O
Chlorek wolframu (III) WCl3 20193-56-0 290,20 czerwone ciało stałe reaguje H2O
Bromek wolframu (IV) WBr4 14055-81-3 503,46 czarne rombowe kryształy reaguje H2O
Chlorek wolframu (IV) WCl4 13470-13-8 325,65 czarny higroskopijny proszek 4,62 reaguje H2O
Fluorek wolframu (IV) WF4 13766-47-7 259,83 czerwono-brązowe kryształy
Jodek wolframu (IV) WI4 14055-84-6 691,46 czarny proszek reaguje H2O; r etanol; n eter etylowy, chloroform
Tlenek wolframu (IV) WO2 12036-22-5 215,84 niebieskie jednoskośne kryształy 10,8 n H2O, rozpuszczalniki organiczne
Selenek wolframu (IV) WSe2 12067-46-8 341,76 szare heksagonalne kryształy 9,2
Siarczek wolframu (IV) WS2 12138-09-9 247,97 szare heksagonalne kryształy 7,6 n H2O, HCl, alkalia
Tellurek wolframu (IV) WTe2 12067-76-4 439,04 szare rombowe kryształy 9,43
Bromek wolframu (V) WBr5 13470-11-6 583,36 brązowo-czarne higroskopijne ciało stałe
Chlorek wolframu (V) WCl5 13470-14-9 361,10 czarne higroskopijne kryształy reaguje H2O
Etanolan wolframu (V) W(C2H5O)5 62571-53-3 409,14 proszek r octan etylu
Fluorek wolframu (V) WF5 19357-83-6 278,83 żółte ciało stałe
Tlenotrójbromek wolframu (V) WOBr3 20213-56-3 439,55 ciemnobrązowe tetragonalne kryształy ≈5.9
Tlenotrójchlorek wolframu (V) WOCl3 14249-98-0 306,20 zielone tetragonalne kryształy ≈4.6
Bromek wolframu (VI) WBr6 13701-86-5 663,26 niebiesko-czarne kryształy
Chlorek wolframu (VI) WCl6 13283-01-7 396,56 purpurowe heksagonalne kryształy, higroskopijne 3,52 r etanol, rozpuszczalniki organiczne
Dwutlenodwubromek wolframu (VI) WO2Br2 13520-75-7 375,65 czerwone kryształy
Dwutlenodwuchlorek wolframu (VI) WO2Cl2 13520-76-8 286,74 żółte rombowe kryształy 4,67 n H2O
Dwutlenodwujodek wolframu (VI) WO2I2 14447-89-3 469,65 zielone jednoskośne kryształy 6,39
Fluorek wolframu (VI) WF6 7783-82-6 297,83 bezbarwny gaz 12.17 g/L reaguje H2O
Tlenek woflramu (VI) WO3 1314-35-8 231,84 żółty proszek 7,2 n H2O; s kwasy; r alkalia
Tlenoczterobromek wolframu (VI) WOBr4 13520-77-9 519,46 czerwone tetragonalne kryształy ≈5.5 reaguje H2O
Tlenoczterochlorek wolframu (VI) WOCl4 13520-78-0 341,65 czerwone higroskopijne kryształy 11,92 reaguje H2O; r benzen, CS2
Tlenoczterofluorek wolframu (VI) WOF4 13520-79-1 275,83 białe jednoskośne kryształy 5,07 reaguje H2O
Siarczek wolframu (VI) WS3 12125-19-8 280,04 brązowy proszek s H2O; r alkalias alk

oznaczenia:
r - rozpuszczalny
n - nierozpuszczalny
s - słabo rozpuszczalny

  • slide11.jpg
  • slide22.jpg
  • slide33.jpg
  • slide44.jpg
  • slide55.jpg