Ciekawe linki

Jeśli się podoba

Nazwa Wzór chemiczny Nr CAS Masa mol. Postać Gęstość g/cm3 Rozpuszczalniki
Wanad V 7440-62-2 50,942 szaro-biały metal, regularny 6,0 n H2O; r kwasy
Borek wanadu VB 12045-27-1 61,753 ognioodporne ciało stałe n H2O
Borek wanadu VB2 12007-37-3 72,564 ognioodporne ciało stałe
Węglik wanadu VC 12070-10-9 62,953 ognioodporne czarne kryształy, regularne 5,77 n H2O
Węglik wanadu V2C 12012-17-8 113,894 heksagonalne kryształy
Karbonylek wanadu V(CO)6 14024-00-1 219,002 niebiesko-zielone kryształy, palne
Azotek wanadu VN 24646-85-3 64,949 czarny proszek, regularny 6,13 n H2O; r woda królewska
Krzemek wanadu VSi2 12039-87-1 107,113 metaliczne graniastosłupy 4,42 r HF
Krzemek wanadu V3Si 12039-76-8 180,911 regularne kryształy 5,70
Bromek wanadu (II) VBr2 14890-41-6 210,750 pomarańczowo-brązowe heksagonalne kryształy 4,58 reaguje H2O
Chlorek wanadu (II) VCl2 10580-52-6 121,847 zielone heksagonalne płytki 3,23 reaguje H2O; r etanol, eter etylowy
Fluorek wanadu (II) VF2 13842-80-3 88,939 niebieskie higroskopijne kryształy reaguje H2O
Jodek wanadu (II) VI2 15513-84-5 304,751 czerwono-fioletowe heksagonalne kryształy 5,44 reaguje H2O
Tlenek wanadu (II) VO 12035-98-2 66,941 zielone kryształy 5,758 r kwasy
Siarczan wanadu (II) siedmiowodny VSO4 ⋅ 7H2O 36907-42-3 273,112 fioletowe kryształy
2,4-pentanodionian wanadu (III) V(CH3COCHCOCH3)3 13476-99-8 348,266 brązowe kryształy ≈1.0 r metanol, aceton, benzen, chloroform
Bromek wanadu (III) VBr3 13470-26-3 290,654 szaro-brązowe higroskopijne kryształy 4,00 reaguje H2O
Chlorek wanadu (III) VCl3 7718-98-1 157,300 czerwono-fioletowe heksagonalne kryształy, higroskopijne 3,00 reaguje H2O; r etanol, eter etylowy
Fluorek wanadu (III) VF3 10049-12-4 107,937 żółto-zielone heksagonalne kryształy 3,363 n H2O, etanol
Fluorek wanadu (III) trójwodny VF3 ⋅ 3H2O 10049-12-4* 161,983 zielone romboedryczne kryształy s H2O
Jodek wanadu (III) VI3 15513-94-7 431,655 brązowo-czarne romboedryczne kryształy, higroskopijne 5,21 reaguje H2O
Tlenek wanadu (III) V2O3 1314-34-7 149,881 czarny proszek 4,87 n H2O
Siarczan wanadu (III) V2(SO4)3 13701-70-7 390,074 żółty proszek s H2O
Siarczek wanadu (III) V2S3 1315-03-3 198,081 zielono-czarny proszek 4,7 n H2O; r gorący HCl
Bromek wanadu (IV) VBr4 13595-30-7 370,558 nietrwałe różowe kryształy
Chlorek wanadu (IV) VCl4 7632-51-1 192,753 nietrwała czerwona ciecz 1,816 reaguje H2O; r etanol, eter etylowy
Fluorek wanadu (IV) VF4 10049-16-8 126,936 zielony higroskopijny proszek 3,15 r H2O (bardzo)
Tlenek wanadu (IV) VO2 12036-21-4 82,941 niebiesko-czarny proszek 4,339 n H2O; r kwasy, alkalia
Fluorek wanadu (V) VF5 7783-72-4 145,934 bezbarwna ciecz 2,50 reaguje H2O
Tlenek wanadu (VI) V2O5 1314-62-1 181,880 żółto-brązowe rombowe kryształy 3,35 r stężone kwasy, alkalia; n etanol
Bromek wanadylu VOBr 13520-88-2 146,845 fioletowe kryształy
Chlorek wanadylu VOCl 13520-87-1 102,394 brązowe rombowe kryształy 1,72
Dwubromek wanadylu VOBr2 13520-89-3 226,749 żółto-brązowe kryształy
Dwuchlorek wanadylu VOCl2 10213-09-9 137,846 zielone higroskopijne kryształy 2,88 reaguje H2O; r etanol
Dwufluorek wanadylu VOF2 13814-83-0 104,938 żółte kryształy
Selenin wanadylu jednowodny VOSeO3 ⋅ H2O 133578-89-9 211,92 zielone trójskośne płytki 3,506
Siarczan wanadylu dwuwodny VOSO4 ⋅ 2H2O 27774-13-6 199,036 niebieski krystaliczny proszek r H2O
Trójbromek wanadylu VOBr3 13520-90-6 306,653 głęboko-czerwona ciecz reaguje H2O
Trójchlorek wanadylu VOCl3 7727-18-6 173,299 dymiąca czerwona ciecz 1,829 reaguje H2O; r metanol, eter etylowy, aceton
Trójfluorek wanadylu VOF3 13709-31-4 123,936 żółty higroskopijny proszek 2,459 reaguje H2O

oznaczenia:
r - rozpuszczalny
n - nierozpuszczalny
s - słabo rozpuszczalny

  • slide11.jpg
  • slide22.jpg
  • slide33.jpg
  • slide44.jpg
  • slide55.jpg