Ciekawe linki

Jeśli się podoba

Nazwa Wzór chemiczny Nr CAS Masa mol. Postać Gęstość g/cm3 Rozpuszczalniki
Uran U 7440-61-1 238,029 srebrzysto-białe rombowe krystały 19,1
Borek uranu UB2 12007-36-2 259,651 ognioodporne ciało stałe 12,7
Borek uranu UB4 12007-84-0 281,273 ognioodporne ciało stałe 9,32 n H2O
Węglik uranu UC 12070-09-6 250,040 szare regularne kryształy
Węglik uranu UC2 12071-33-9 262,050 szare tetragonalne kryształy 11,3 reaguje H2O; s etanol
Węglik uranu U2C3 12076-62-9 512,090 szare regularne kryształy 12,7
Azotek uranu UN 25658-43-9 252,036 szare regularne kryształy 14,3 n H2O
Azotek uranu U2N3 12033-83-9 518,078 regularne kryształy 11,3
Bromek uranu (III) UBr3 13470-19-4 477,741 czerwone higroskopijne kryształy r H2O
Chlorek uranu (III) UCl3 10025-93-1 344,387 zielone higroskopijne kryształy 5,51 r H2O (bardzo); n benzen, CCl4
Fluorek uranu (III) UF3 13775-06-9 295,024 czarne heksagonalne kryształy 8,9 n H2O; r kwasy
Wodorek uranu (III) UH3 13598-56-6 241,053 szaro-czarne regularne kryształy 11,1
Jodek uranu (III) UI3 13775-18-3 618,742 czarne higroskopijne kryształy r H2O
Bromek uranu (IV) UBr4 13470-20-7 557,645 brązowe higroskopijne kryształy r H2O, etanol
Chlorek uranu (IV) UCl4 10026-10-5 379,840 zielone oktaedryczne kryształy 4,72 reaguje H2O; r etanol
Fluorek uranu (IV) UF4 10049-14-6 314,023 zielone jednoskośne kryształy 6,7 r stężone kwasy, alkalia
Jodek uranu (IV) UI4 13470-22-9 745,647 czarne higroskopijne kryształy r H2O, etanol
Tlenek uranu (IV) UO2 1344-57-6 270,028 czarne regularne kryształy 10,97 n H2O, rozcieńczone kwasy; r stężone kwasy
Tlenek uranu (IV, V) U4O9 12037-15-9 1096,111 regularne kryształy 11,2
Bromek uranu (V) UBr5 13775-16-1 637,549 brązowe higroskopijne kryształy reaguje H2O
Chlorek uranu (V) UCl5 13470-21-8 415,293 brązowe higroskopijne kryształy reaguje H2O
Fluorek uranu (V) UF5 13775-07-0 333,021 bladoniebieskie tetragonalne kryształy, higroskopijne 5,81 r H2O
Tlenek uranu (V, VI) U3O8 1344-59-8 842,082 zielono-czarne rombowe kryształy 8,38
Chlorek uranu (VI) UCl6 13763-23-0 450,745 zielone heksagonalne kryształy 3,6
Fluorek uranu (VI) UF6 7783-81-5 352,019 białe jednoskośne ciało stałe 5,09 reaguje H2O; r CCl4, chloroform
Tlenek uranu (VI) UO3 1344-58-7 286,027 pomarańczowo-żółte kryształy ≈7.3 n H2O; r kwasy
Tlenek uranu (VI) jednowodny UO3 ⋅ H2O 12326-21-5 304,043 żółte rombowe kryształy 7,05
Nadtlenek uranu dwuwodny UO4 ⋅ 2H2O 19525-15-6 338,057 żółte higroskopijne kryształy n H2O
Chlorek uranylu UO2Cl2 7791-26-6 340,933 żółte rombowe kryształy, higroskopijne r H2O (bardzo); r etanol, aceton; n benzen
Fluorek uranylu UO2F2 13536-84-0 308,025 żółte higroskopijne ciało stałe n benzen
Azotan uranylu UO2(NO3)2 10102-06-4 394,037 żółte kryształy r eter etylowy
Azotan uranylu sześciowodny UO2(NO3)2 ⋅ 6H2O 13520-83-7 502,129 żółte rombowe kryształy, higroskopijne 2,81 r etanol, eter etylowy
Siarczan uranylu UO2SO4 1314-64-3 366,091 żółte kryształy
Siarczan uranylu trójwodny UO2SO4 ⋅ 3H2O 20910-28-5 420,138 żółte kryształy 3,28 s etanol

oznaczenia:
r - rozpuszczalny
n - nierozpuszczalny
s - słabo rozpuszczalny

  • slide11.jpg
  • slide22.jpg
  • slide33.jpg
  • slide44.jpg
  • slide55.jpg