Ciekawe linki

Jeśli się podoba

Nazwa Wzór chemiczny Nr CAS Masa mol. Postać Gęstość g/cm3 Rozpuszczalniki
Tal Tl 7440-28-0 204,383 miękki niebiesko-biały metal 11,8 n H2O; reaguje kwasy
Octan talu (I) TlC2H3O2 563-68-8 263,427 higroskopijne biały kryształy 3,68 r H2O, etanol
Bromian talu (I) TlBrO3 14550-84-6 332,285 bezbarwne igły r etanol
Bromek talu (I) TlBr 7789-40-4 284,287 żółte regularne kryształy 7,5
Węglan talu (I) Tl2CO3 6533-73-9 468,776 białe jednoskośne kryształy 7,11 n etanol
Chloran talu (I) TlClO3 13453-30-0 287,834 bezbarwne heksagonalne kryształy 5,5
Chlorek talu (I) TlCl 7791-12-0 239,836 białe regularne kryształy 7,0 n etanol
Chromian talu (I) Tl2CrO4 524,761 żółte kryształy s kwasy, alkalia
Cyjanek talu (I) TlCN 13453-34-4 230,401 białe heksagonalne płytki 6,523 r H2O, kwasy, etanol
Etanolan talu (I) TlC2H5O 20398-06-5 249,443 mętna ciecz 3,49 reaguje H2O
Fluorek talu (I) TlF 7789-27-7 223,381 białe regularne kryształy 8,36
Mrówczan talu (I) TlCHO2 992-98-3 249,401 higroskopijne bezbarwne igły 4,97 r H2O (bardzo); r metanol
Sześciofluorofosforan talu (I) TlPF6 60969-19-9 349,347 białe regularne kryształy 4,6
Wodorotlenek talu (I) TlOH 12026-06-1 221,390 żółte igły 7,44
Jodan talu (I) TlIO3 14767-09-0 379,285 białe igły s HNO3
Jodek talu (I) TlI 7790-30-9 331,287 żółty krystaliczny proszek 7,1 n etanol
Molibdenian talu (I) Tl2MoO4 34128-09-1 568,71 żółto-białe regularne kryształy n H2O
Azotan talu (I) TlNO3 10102-45-1 266,388 białe kryształy 5,55 n etanol
Azotyn talu (I) TlNO2 13826-63-6 250,389 regularne kryształy 5,7
Szczawian talu (I) Tl2C2O4 30737-24-7 496,786 biały proszek 6,31
Tlenek talu (I) Tl2O 1314-12-1 424,766 czarne romboedryczne kryształy, higroskopijne 9,52 r H2O, etanol
Nadchloran talu (I) TlClO4 13453-40-2 303,834 bezbarwne rombowe kryształy 4,8
Selenian talu (I) Tl2SeO4 7446-22-2 551,73 rombowe kryształy 6,875 n etanol, eter etylowy
Selenek talu (I) Tl2Se 15572-25-5 487,73 szare płytki n H2O, kwasy
Siarczan talu (I) Tl2SO4 7446-18-6 504,831 białe romboedryczne graniastosłupy 6,77
Siarczek talu (I) Tl2S 1314-97-2 440,833 niebiesko-czarne kryształy 8,39 s alkalia; r kwasy
Bromek talu (III) czterowodny TlBr3 ⋅ 4H2O 13701-90-1 516,157 żółte rombowe kryształy 3,65 r H2O, etanol
Chlorek talu (III) TlCl3 13453-32-2 310,741 jednoskośne kryształy 4,7 r H2O (bardzo), etanol (bardzo), eter etylowy (bardzo)
Chlorek talu (III) czterowodny TlCl3 ⋅ 4H2O 13453-32-2* 382,803 rombowe kryształy 3,00 r H2O
Fluorek talu (III) TlF3 7783-57-5 261,378 białe rombowe kryształy, higroskopijne 8,65 reaguje H2O
Azotan talu (III) Tl(NO3)3 13746-98-0 390,398 bezbarwne kryształy reaguje H2O
Tlenek talu (III) Tl2O3 1314-32-5 456,765 brązowe regularne kryształy 10,2 n H2O; reaguje kwasy
Siarczan talu (III) Tl2(SO4)3 16222-66-5 696,958 bezbarwne listki reaguje H2O
Selenek talu (I) TlSe 12039-52-0 283,34 czarne ciało stałe n H2O, kwasy

oznaczenia:
r - rozpuszczalny
n - nierozpuszczalny
s - słabo rozpuszczalny

  • slide11.jpg
  • slide22.jpg
  • slide33.jpg
  • slide44.jpg
  • slide55.jpg