Ciekawe linki

Jeśli się podoba

Nazwa Wzór chemiczny Nr CAS Masa mol. Postać Gęstość g/cm3 Rozpuszczalniki
Tytan Ti 7440-32-6 47,867 szary metal, heksagonalny 4,506
Wodorek tytanu TiH2 7704-98-5 49,883 szaro-czarny proszek 3,75 n H2O
Borek tytanu TiB2 12045-63-5 69,489 szare ognioodporne ciało stałe, heksagonalne 4,38
Węglik tytanu TiC 12070-08-5 59,878 regularne kryształy 4,93 n H2O; r HNO3
Azotek tytanu TiN 25583-20-4 61,874 żółto-brązowe regularne kryształy 5,21 n H2O; r woda królewska
Fosforek tytanu TiP 12037-65-9 78,841 szare heksagonalne kryształy 4,08
Krzemek tytanu TiSi2 12039-83-7 104,038 czarne rombowe kryształy 4,0 n H2O, kwasy, alkalia; r HF
Bromek tytanu (II) TiBr2 13783-04-5 207,675 czarny proszek 4,0 reaguje H2O
Chlorek tytanu (II) TiCl2 10049-06-6 118,772 czarne heksagonalne kryształy 3,13 reaguje H2O; r etanol; n chloroform, eter etylowy
Jodek tytanu (II) TiI2 13783-07-8 301,676 czarne heksagonalne kryształy 5,02 reaguje H2O
Tlenek tytanu (II) TiO 12137-20-1 63,866 regularne kryształy 4,95
Siarczek tytanu (II) TiS 12039-07-5 79,933 brazowe heksagonalne kryształy 3,85 r stężone kwasy
Bromek tytanu (III) TiBr3 13135-31-4 287,579 niebiesko-czarne heksagonalne kryształy r H2O
Chlorek tytanu (III) TiCl3 7705-07-9 154,225 czerwono-fioletowe heksagonalne kryształy, higroskopijne 2,64 reaguje H2O
Fluorek tytanu (III) TiF3 13470-08-1 104,862 fioletowe heksagonalne kryształy 2,98 n H2O, rozcieńczone kwasy, alkalia
Tlenek tytanu (III) Ti2O3 1344-54-3 143,732 fioletowe heksagonalne kryształy 4,486 r gorący HF
Siarczan tytanu (III) Ti2(SO4)3 10343-61-0 383,925 zielone kryształy n H2O, etanol; r rozcieńczony HCl
Siarczek tytanu (III) Ti2S3 12039-16-6 191,932 czarne heksagonalne kryształy 3,56
Tlenek tytanu (III, IV) Ti3O5 12065-65-5 223,598 czarne jednoskośne kryształy 4,24
Bromek tytanu (IV) TiBr4 7789-68-6 367,483 żółto-pomarańczowe regularne kryształy, higroskopijne 3,37 reaguje H2O
Chlorek tytanu (IV) TiCl4 7550-45-0 189,678 bezbarwna lub żółta ciecz 1,73 reaguje H2O; r etanol
Fluorek tytanu (IV) TiF4 7783-63-3 123,861 biały higroskopijny proszek 2,798 reaguje H2O; r etanol, pirydyna
Jodek tytanu (IV) TiI4 7720-83-4 555,485 czerwony higroskopijny proszek 4,3 reaguje H2O
Tlenek tytanu (IV) TiO2 13463-67-7 79,866 białe tetragonalne kryształy 4,23 n H2O, rozcieńczone kwasy; r stężone kwasy
Tlenosiarczan tytanu (IV) jednowodny TiOSO4 ⋅ H2O 13825-74-6* 177,945 bezbarwne regularne kryształy 2,71 reaguje H2O
Siarczan tytanu (IV) Ti(SO4)2 13693-11-3 239,994 biało-żółte higroskopijne kryształy r H2O
Siarczek tytanu (IV) TiS2 12039-13-3 111,999 żółto-brązowe heksagonalne kryształy, higroskopijne 3,37 r H2SO4

oznaczenia:
r - rozpuszczalny
n - nierozpuszczalny
s - słabo rozpuszczalny

  • slide11.jpg
  • slide22.jpg
  • slide33.jpg
  • slide44.jpg
  • slide55.jpg