Ciekawe linki

Jeśli się podoba

Nazwa Wzór chemiczny Nr CAS Masa mol. Postać Gęstość g/cm3 Rozpuszczalniki
Tor Th 7440-29-1 232,038 miękki szaro-biały metal, regularny 11,7 r kwasy
Wodorek toru ThH2 16689-88-6 234,054 tetragonalne kryształy 9,5
Borek toru ThB6 12229-63-9 296,904 ognioodporne ciało stałe 6,99
Bromek toru (IV) ThBr4 13453-49-1 551,654 białe higroskopijne kryształy
Węglik toru ThC 12012-16-7 244,049 regularne kryształy 10,6 reaguje H2O
Dwuwęglik toru ThC2 12071-31-7 256,059 żółte jednoskośne kryształy 9,0 reaguje H2O
Chlorek toru (IV) ThCl4 10026-08-1 373,849 szaro-białe tetragonalne igły, higroskopijne 4,59 r H2O, etanol
Fluorek toru (IV) ThF4 13709-59-6 308,032 białe jednoskośne kryształy, higroskopijne 6,1
Jodek toru (IV) ThI4 7790-49-0 739,656 biało-żółte jednoskośne kryształy
Azotan toru (IV) czterowodny Th(NO3)4 ⋅ 4H2O 33088-16-3 552,119 białe higrkoskopijne kryształy r etanol
Azotek toru ThN 12033-65-7 246,045 ognioodporne regularne kryształy 11,6 reaguje H2O
Tlenek toru (IV) ThO2 1314-20-1 264,037 białe regularne kryształy 10,0 n H2O, alkalia; s kwasy
Selenek toru (IV) ThSe2 60763-24-8 389,96 rombowe kryształy 8,5
Ortokrzemian toru ThSiO4 14553-44-7 324,122 brązowe tetragonalne kryształy 6,7
Krzemek toru ThSi2 12067-54-8 288,209 tetragonalne kryształy 7,9
Siarczan toru (IV) dziewięciowodny Th(SO4)2 ⋅ 9H2O 10381-37-0 586,303 białe jednoskośne kryształy 2,8
Siarczek toru (IV) ThS2 12138-07-7 296,170 ciemnobrązowe kryształy 7,30 n H2O; r kwasy

oznaczenia:
r - rozpuszczalny
n - nierozpuszczalny
s - słabo rozpuszczalny

  • slide11.jpg
  • slide22.jpg
  • slide33.jpg
  • slide44.jpg
  • slide55.jpg