Ciekawe linki

Jeśli się podoba

Nazwa Wzór chemiczny Nr CAS Masa mol. Postać Gęstość g/cm3 Rozpuszczalniki
Tellur Te 13494-80-9 127,60 szaro-białe romboedryczne kryształy 6,24 n H2O, benzen, CS2
Kwas tellurowy H6TeO6 7803-68-1 229,64 białe jednoskośne kryształy 3,07
Kwas tellurawy H2TeO3 10049-23-7 177,61 białe kryształy 3,0 s H2O; r rozcieńczone kwasy, alkalia
Dwutlenek telluru TeO2 7446-07-3 159,60 białe rombowe kryształy 5,9 n H2O; r alkalia, kwasy
Trójtlenek telluru TeO3 13451-18-8 175,60 żółto-pomarańczowe kryształy 5,07 n H2O
Dwubromek telluru TeBr2 7789-54-0 287,41 zielono-brązowe higroskopijne kryształy reaguje H2O; r eter etylowy; s chloroform
Dwuchlorek telluru TeCl2 10025-71-5 198,51 czarne bezpostaciowe ciało stałe, higroskopijne 6,9 reaguje H2O; n CCl4
Czterobromek telluru TeBr4 10031-27-3 447,22 żółto-pomarańczowe jednoskośne kryształy 4,3 reaguje H2O; r eter etylowy
Czterochlorek telluru TeCl4 10026-07-0 269,41 białe jednoskośne kryształy, higroskopijne 3,0 reaguje H2O; r etanol, toluen
Czterofluorek telluru TeF4 15192-26-4 203,59 bezbarwne kryształy reaguje H2O
Czterojodek telluru TeI4 7790-48-9 635,22 czarne rombowe kryształy 5,05 reaguje H2O; s aceton
Sześciofluorek telluru TeF6 7783-80-4 241,59 bezbarwny gaz 9.875 g/L reaguje H2O

oznaczenia:
r - rozpuszczalny
n - nierozpuszczalny
s - słabo rozpuszczalny

  • slide11.jpg
  • slide22.jpg
  • slide33.jpg
  • slide44.jpg
  • slide55.jpg