Ciekawe linki

Jeśli się podoba

Nazwa Wzór chemiczny Nr CAS Masa mol. Postać Gęstość g/cm3 Rozpuszczalniki
Tantal Ta 7440-25-7 180,948 szary metal, regularny 16,4 reaguje HF
Glinek tantalu TaAl3 12004-76-1 261,893 szary ognioodporny proszek 7,02 n H2O, kwasy, alkalia
Borek tantalu TaB 12007-07-7 191,759 ognioodporne rombowe kryształy 14,2
Borek tantalu TaB2 12007-35-1 202,570 czarne heksagonalne kryształy 11,2 n H2O, kwasy, alkalia
Węglik tantalu TaC 12070-06-3 192,959 złoto-brązowy proszek, regularny 14,3 r mieszanina HF-HNO3
Węglik tantalu Ta2C 12070-07-4 373,907 opgnioodporne heksagonalne kryształy 15,1
Azotek tantalu TaN 12033-62-4 194,955 czarne heksagonalne kryształy 13,7 n H2O; s woda królewska; reaguje alkalia
Krzemek tantalu TaSi2 12039-79-1 237,119 szary proszek 9,14
Tlenek tantalu (IV) TaO2 12036-14-5 212,947 tetragonalne kryształy 10,0
Selenek tantalu (IV) TaSe2 12039-55-3 338,87 heksagonalne kryształy 6,7
Siarczek tantalu (IV) TaS2 12143-72-5 245,080 czarne heksagonalne kryształy 6,86 n H2O
Tellurek tantalu (IV) TaTe2 12067-66-2 436,15 jednoskośne kryształy 9,4
Bromek tantalu (V) TaBr5 13451-11-1 580,468 żółty krystaliczny proszek 4,99
Chlorek tantalu (V) TaCl5 7721-01-9 358,212 żółte jednoskośne kryształy, higroskopijne 3,68 reaguje H2O; r etanol
Fluorek tantalu (V) TaF5 7783-71-3 275,940 białe jednoskośne kryształy, higroskopijne 5,0 r H2O, eter etylowy; s CS2, CCl4
Jodek tantalu (V) TaI5 14693-81-3 815,470 czarne heksagonalne kryształy, higroskopijne 5,80
Tlenek tantalu (V) Ta2O5 1314-61-0 441,893 białe romboedryczne kryształy lub proszek 8,2 n H2O, etanol, kwasy; r HF

oznaczenia:
r - rozpuszczalny
n - nierozpuszczalny
s - słabo rozpuszczalny

  • slide11.jpg
  • slide22.jpg
  • slide33.jpg
  • slide44.jpg
  • slide55.jpg