Ciekawe linki

Jeśli się podoba

Nazwa Wzór chemiczny Nr CAS Masa mol. Postać Gęstość g/cm3 Rozpuszczalniki
Stront Sr 7440-24-6 87,62 srebrzysto-biały metal, regularny 2,64 reaguje H2O; r etanol
Arsenin strontu czterowodny Sr(AsO2)2 ⋅ 4H2O 10378-48-0 373,52 biały proszek s H2O, etanol; r rozcieńczone kwasy
Bromian strontu jednowodny Sr(BrO3)2 ⋅ H2O 14519-18-7 361,44 żółte higroskopijne jednoskośne kryształy 3,773
Bromek strontu SrBr2 10476-81-0 247,43 białe tetragonalne kryształy 4,216
Bromek strontu sześciowodny SrBr2 ⋅ 6H2O 7789-53-9 355,52 bezbarwne higroskopijne kryształy r etanol; n eter etylowy
Węglik strontu SrC2 12071-29-3 111,64 czarne tetragonalne kryształy 3,19 n H2O
Węglan strontu SrCO3 1633-05-2 147,63 białe rombowe kryształy, higroskopijne 3,5 r rozcieńczone kwasy
Chloran strontu Sr(ClO3)2 7791-10-8 254,52 bezbarwne kryształy 3,15 s etanol
Chlorek strontu SrCl2 10476-85-4 158,53 białe regularne kryształy, higroskopijne 3,052
Chlorek strontu sześciowodny SrCl2 ⋅ 6H2O 10025-70-4 266,62 bezbarwne higroskopijne kryształy 1,96 r etanol
Chromian strontu SrCrO4 7789-06-2 203,61 żółte jednoskośne kryształy 3,9 r rozcieńczone kwasy
Cyjanek strontu czterowodny Sr(CN)2 ⋅ 4H2O 211,72 białe higroskopijne kryształy r H2O (bardzo)
Żelazocyjanek strontu piętnastowodny SrFe(CN)6 ⋅ 15H2O 569,80 żółte jednoskośne kryształy
Fluorek strontu SrF2 7783-48-4 125,62 białe regularne kryształy lub proszek 4,24 r rozcieńczone kwasy
Mrówczan strontu Sr(CHO2)2 592-89-2 177,66 białe kryształy 2,693
Mrówczan strontu dwuwodny Sr(CHO2)2 ⋅ 2H2O 6160-34-5 213,69 bezbarwne romboedryczne kryształy 2,25 r etanol, eter etylowy
Borek strontu SrB6 12046-54-7 152,49 czarne regularne kryształy 3,39 n H2O; r HNO3
Wodorek strontu SrH2 13598-33-9 89,64 rombowe kryształy 3,26 reaguje H2O
Wodorotlenek strontu Sr(OH)2 18480-07-4 121,64 bezbarwne rombowe kryształy, higroskopijne 3,625
Jodan strontu Sr(IO3)2 13470-01-4 437,43 trójskośne kryształy 5,045
Jodek strontu SrI2 10476-86-5 341,43 białe higroskopijne kryształy 4,55
Jodek strontu sześciowodny SrI2 ⋅ 6H2O 73796-25-5 449,52 biało-żółte heksagonalne kryształy, higroskopijne 4,4 r etanol
Niobian strontu SrNb2O6 12034-89-8 369,43 jednoskośne kryształy 5,11 n H2O
Azotan strontu Sr(NO3)2 10042-76-9 211,63 białe regularne kryształy 2,99 s etanol, aceton
Azotek strontu Sr3N2 12033-82-8 290,87 ognioodporne ciało stałe reaguje H2O; r HCl
Azotyn strontu Sr(NO2)2 13470-06-9 179,63 biało-żółte higroskopijne igły 2,8
Tlenek strontu SrO 1314-11-0 103,62 bezbarwne regularne kryształy 5,1 reaguje H2O
Nadchloran strontu Sr(ClO4)2 13450-97-0 286,52 bezbarwne higroskopijne kryształy r etanol, metanol
Nadmanganian stronru trójwodny Sr(MnO4)2 ⋅ 3H2O 379,54 purpurowe regularne kryształy 2,75
Nadtlenek strontu SrO2 1314-18-7 119,62 białe tetragonalne kryształy, nietrwałe 4,78 reaguje H2O
Fosforan strontu Sr3(PO4)2 7446-28-8 452,80 biały proszek r kwasy
Selenian strontu SrSeO4 7446-21-1 230,58 rombowe kryształy 4,25 r gorący HCl
Selenek strontu SrSe 1315-07-7 166,58 białe regularne kryształy 4,54
Ortokrzemian strontu Sr2SiO4 13597-55-2 267,32 rombowe kryształy 4,5
Krzemek strontu SrSi2 12138-28-2 143,79 srebrzysto-szare regularne kryształy 3,35
Siarczan strontu SrSO4 7759-02-6 183,68 białe rombowe kryształy 3,96 n etanol; s kwasy
Siarczek strontu SrS 1314-96-1 119,69 szare regularne kryształy 3,70 s H2O; r kwasy
Siarczyn strontu SrSO3 13451-02-0 167,68 bezbarwne kryształy r H2SO4, HCl
Tellurek strontu SrTe 12040-08-3 215,22 białe regularne kryształy 4,83
Tiosiarczan strontu pięciowodny SrS2O3 ⋅ 5H2O 15123-90-7 289,83 jednoskośne igły 2,17 n etanol
Tytanian strontu SrTiO3 12060-59-2 183,49 białe regularne kryształy 5,1 n H2O
Wolframian strontu SrWO4 13451-05-3 335,46 bezbarwne tetragonalne kryształy 6,187 n etanol

oznaczenia:
r - rozpuszczalny
n - nierozpuszczalny
s - słabo rozpuszczalny

  • slide11.jpg
  • slide22.jpg
  • slide33.jpg
  • slide44.jpg
  • slide55.jpg