Ciekawe linki

Jeśli się podoba

Nazwa Wzór chemiczny Nr CAS Masa mol. Postać Gęstość g/cm3 Rozpuszczalniki
Samar Sm 7440-19-9 150,36 srebrzysty metal, romboedryczny 7,52
Borek samaru SmB6 12008-29-6 215,23 ognioodporne ciało stałe 5,07
Krzemek samaru SmSi2 12300-22-0 206,53 rombowe kryształy 5,14
Bromek samaru (II) SmBr2 50801-97-3 310,17 brązowe kryształy reaguje H2O
Chlorek samaru (II) SmCl2 13874-75-4 221,27 brązowe kryształy 3,69 reaguje H2O
Fluorek samaru (II) SmF2 15192-17-3 188,36 purpurowe kryształy reaguje H2O
Jodek samaru (II) SmI2 32248-43-4 404,17 zielone kryształy reaguje H2O
Bromek samaru (III) SmBr3 13759-87-0 390,07 żółte kryształy reaguje H2O
Chlorek samaru (III) SmCl3 10361-82-7 256,72 żółte kryształy 4,46
Chlorek samaru (III) sześciowodny SmCl3 ⋅ 6H2O 13465-55-9 364,81 żółte kryształy 2,38
Fluorek samaru (III) SmF3 13765-24-7 207,36 białe kryształy reaguje H2O
Jodek samaru (III) SmI3 13813-25-7 531,07 pomarańczowe kryształy reaguje H2O
Azotan samaru (III) Sm(NO3)3 10361-83-8 336,38 żółto-białe higroskopijne ciało stałe r etanol
Azotan samaru (III) sześciowodny Sm(NO3)3 ⋅ 6H2O 13759-83-6 444,47 bladożółte kryształy r H2O, metanol, aceton
Tlenek samaru (III) Sm2O3 12060-58-1 348,72 żółto-białe regularne kryształy 7,6
Siarczan samaru (III) ośmiowodny Sm2(SO4)3 ⋅ 8H2O 13465-58-2 733,03 żółte kryształy 2,93
Siarczek samaru (III) Sm2S3 12067-22-0 396,92 szaro-brązowe regularne kryształy 5,87
Tellurek samaru (III) Sm2Te3 12040-00-5 683,52 rombowe kryształy 7,31

oznaczenia:
r - rozpuszczalny
n - nierozpuszczalny
s - słabo rozpuszczalny

  • slide11.jpg
  • slide22.jpg
  • slide33.jpg
  • slide44.jpg
  • slide55.jpg