Ciekawe linki

Jeśli się podoba

Nazwa Wzór chemiczny Nr CAS Masa mol. Postać Gęstość g/cm3 Rozpuszczalniki
Krzem Si 7440-21-3 28,086 szare kryształy lub brązowe bezpostaciowe ciało stałe 2,329 n H2O, kwasy; r alkalia
Silan SiH4 7803-62-5 32,118 bezbarwny gaz, palny 1.313 g/L reaguje H2O; n etanol, benzen
Dwusilan Si2H6 1590-87-0 62,219 bezbarwny gaz, palny 2.543 g/L reaguje H2O, CCl4, chloroform; r etanol, benzen
Trójsilan Si3H8 7783-26-8 92,321 bezbarwna ciecz 0,739 reaguje H2O
Czterosilan Si4H10 7783-29-1 122,421 bezbarwna ciecz, palna 0,792 reaguje H2O
2-silanotrójsilan Si4H10 13597-87-0 122,421 bezbarwna ciecz 0,792 reaguje H2O
Pięciosilan Si5H12 14868-53-2 152,523 bezbarwna ciecz 0,827 reaguje H2O
2-silanoczterosilan Si5H12 14868-54-3 152,523 bezbarwna ciecz 0,820 reaguje H2O
2,2-dwusilanotrójsilan Si5H12 15947-57-6 152,523 bezbarwna ciecz 0,815 reaguje H2O
Sześciosilan Si6H14 14693-61-9 182,624 bezbarwna ciecz 0,847 reaguje H2O
2-silanopięciosilan Si6H14 14868-55-4 182,624 bezbarwna ciecz 0,840
3-silanopięciosilan Si6H14 14868-55-4 182,624 bezbarwna ciecz 0,843 reaguje H2O
Siedmiosilan Si7H16 14693-65-3 212,726 bezbarwna ciecz 0,859 reaguje H2O
Cyklopięciosilan Si5H10 289-22-5 150,507 bezbarwna ciecz 0,963 reaguje H2O
Cyklosześciosilan Si6H12 291-59-8 180,608 bezbarwna ciecz reaguje H2O
Bromosilan SiH3Br 13465-73-1 111,014 bezbarwny gaz 4.538 g/L
Bromotrójchlorosilan SiCl3Br 13465-74-2 214,348 bezbarwna ciecz 1,826 reaguje H2O
Chlorosilan SiH3Cl 13465-78-6 66,563 bezbarwny gaz 2.721 g/L
Chlorotrójfluorosilan SiClF3 14049-36-6 120,534 bezbarwny gaz 4.927 g/L reaguje H2O
Dwubromodwuchlorosilan SiBr2Cl2 13465-75-3 258,799 bezbarwna ciecz 2,172 reaguje H2O
Dwubromosilan SiH2Br2 13768-94-0 189,910 ciecz
Dwuchlorosilan SiH2Cl2 4109-96-0 101,007 bezbarwny gaz, palny 4.129 g/L reaguje H2O
Dwuchlorodwufluorosilan SiCl2F2 18356-71-3 136,988 bezbarwny gaz 5.599 g/L reaguje H2O
Dwufluorosilan SiH2F2 13824-36-7 68,099 bezbarwny gaz 2.783 g/L
Dwujodosilan SiH2I2 13760-02-6 283,911 bezbarwna ciecz
Fluorosilan SiH3F 13537-33-2 50,108 bezbarwny gaz 2.048 g/L
Jodosilan SiH3I 13598-42-0 158,014 beybarwna ciecz
Czterobromosilan SiBr4 7789-66-4 347,702 bezbarwna dymiąca ciecz 2,8 reaguje H2O
Czterochlorosilan SiCl4 10026-04-7 169,897 bezbarwna dymiąca ciecz 1,5 reaguje H2O
Czterofluorosilan SiF4 7783-61-1 104,080 bezbarwny gaz 4.254 g/L reaguje H2O
Czterojodosilan SiI4 13465-84-4 535,704 biały proszek 4,1
Trójbromosilan SiHBr3 7789-57-3 268,806 palna ciecz 2,7 reaguje H2O
Trójbromochlorosilan SiBr3Cl 13465-76-4 303,251 bezbarwna ciecz 2,497 reaguje H2O
Trójchlorosilan SiHCl3 10025-78-2 135,452 dymiąca ciecz 1,331 reaguje H2O
Trójchlorofluorosilan SiCl3F 14965-52-7 153,442 bezbarwny gaz 6.272 g/L
Trójchlorojodosilan SiCl3I 13465-85-5 261,348 bezbarwna ciecz reaguje H2O
Trójfluorosilan SiHF3 13465-71-9 86,089 bezbarwny gaz 3.519 g/L
Trójjodosilan SiHI3 13465-72-0 409,807 ciecz
Dwusiloksan (SiH3)2O 13597-73-4 78,218 gaz 3.197 g/L
Kwas metakrzemowy H2SiO3 7699-41-4 78,100 biały bezpostaciowy proszek n H2O; r HF
Kwas ortokrzemowy H4SiO4 10193-36-9 96,116 występuje tylko w roztworach wodnych
Kwas fluorokrzemowy H2SiF6 16961-83-4 144,092 trwały tylko w roztworach wodnych r H2O
Węglik krzemu (heksagonalny) SiC 409-21-2 40,097 twarde zielono-czarne heksagonalne kryształy 3,16 n H2O, etanol
Azotek krzemu Si3N4 12033-89-5 140,284 szare ognioodporne ciało stałe, heksagonalne 3,17
Tlenek krzemu SiO 10097-28-6 44,085 czarne regularne kryształy, trwałe w temperaturze >1200 oC 2,18
Dwutlenek krzemu (α-kwarc) SiO2 14808-60-7 60,085 bezbarwne heksagonalne kryształy 2,648 n H2O, kwasy; r HF
Dwutlenek krzemu (β-kwarc) SiO2 14808-60-7 60,085 bezbarwne heksagonalne kryształy 2,5336 n H2O, kwasy; r HF
Dwutlenek krzemu (trydymit) SiO2 15468-32-3 60,085 bezbarwne heksagonalne kryształy 2,265 n H2O, kwasy; r HF
Dwutlenek krzemu (krystobalit) SiO2 14464-46-1 60,085 bezbarwne heksagonalne kryształy 2,334 n H2O, kwasy; r HF
Dwutlenek krzemu (szklisty) SiO2 60676-86-0 60,085 bezbarwne bezpostaciowe ciało stałe 2,196 n H2O, kwasy; r HF
Siarczek krzemu SiS 12504-41-5 60,152 żółto-czerwony higroskopijny proszek 1,85 reaguje H2O
Dwusiarczek krzemu SiS2 13759-10-9 92,218 białe romboedryczne kryształy 2,04 reaguje H2O, etanol; n benzen

oznaczenia:
r - rozpuszczalny
n - nierozpuszczalny
s - słabo rozpuszczalny

  • slide11.jpg
  • slide22.jpg
  • slide33.jpg
  • slide44.jpg
  • slide55.jpg