Ciekawe linki

Jeśli się podoba

Nazwa Wzór chemiczny Nr CAS Masa mol. Postać Gęstość g/cm3 Rozpuszczalniki
Selen (postać α) Se 7782-49-2 78,96 czerwone jednoskośne kryształy 4,39 r H2O, etanol; s eter etylowy
Selen (szary) Se 7782-49-2 78,96 szare metaliczne kryształy, heksagonalne 4,81 n H2O, CS2
Selenium (szklisty) Se 7782-49-2 78,96 czarne bezpostaciowe ciało stałe 4,28 n H2O; s CS2
Kwas selenowy H2SeO4 7783-08-6 144,97 białe higroskopijne ciało stałe 2,95 r H2O (bardzo); reaguje etanol
Kwas selenawy H2SeO3 7783-00-8 128,97 białe higroskopijne kryształy 3,0 r H2O (bardzo); r etanol
Dwutlenek selenu SeO2 7446-08-4 110,96 białe tetragonalne igły lub proszek 3,95 r etanol, metanol; s aceton
Trójtlenek selenu SeO3 13768-86-0 126,96 białe tetragonalne kryształy, higroskopijne 3,44 r H2O, rozpuszczalniki organiczne
Bromek selenu Se2Br2 7789-52-8 317,73 czerwona ciecz 3,60 reaguje H2O; r CS2, chloroform
Chlorek selenu Se2Cl2 10025-68-0 228,83 żółto-brązowa oleista ciecz 2,774 reaguje H2O; r CS2, benzen, CCl4, chloroform
Czterobromek selenu SeBr4 7789-65-3 398,58 pomarańczowo-czerwone kryształy reaguje H2O; r CS2, chloroform
Czterochlorek selenu SeCl4 10026-03-6 220,77 biało-żółte kryształy 2,6 reaguje H2O
Czterofluorek selenu SeF4 13465-66-2 154,95 bezbarwna ciecz 2,75 reaguje H2O; r etanol (bardzo), eter etylowy (bardzo)
Sześciofluorek selenu SeF6 7783-79-1 192,95 bezbarwny gaz 7.887 g/L n H2O
Tlenobromek selenu SeOBr2 7789-51-7 254,77 czerwono-żółte ciało stałe 3,38 reaguje H2O; r CS2, benzen, CCl4
Tlenochlorek selenu SeOCl2 7791-23-3 165,86 bezbarwna lub żółta ciecz 2,44 reaguje H2O; r CCl4, chloroform, benzen, toluen
Tlenofluorek selenu SeOF2 7783-43-9 132,96 beznarwna ciecz 2,8 reaguje H2O
Dwutlenodwufluorek selenu SeO2F2 14984-81-7 148,96 bezbarwny gaz 6.089 g/L reaguje H2O
Siarczek selenu SeS2 7488-56-4 143,09 czerwono-żółte kryształy n H2O; r kwasy
Siarczek selenu Se2S6 75926-26-0 350,32 pomarańczowe igły 2,44 r CS2; s benzen
Siarczek selenu Se4S4 75926-28-2 444,10 czerwone kryształy 3,29 r benzen; s CS2
Siarczek selenu Se6S2 75926-30-6 537,89 pomarańczowe kryształy r CS2

oznaczenia:
r - rozpuszczalny
n - nierozpuszczalny
s - słabo rozpuszczalny

  • slide11.jpg
  • slide22.jpg
  • slide33.jpg
  • slide44.jpg
  • slide55.jpg