Ciekawe linki

Jeśli się podoba

Nazwa Wzór chemiczny Nr CAS Masa mol. Postać Gęstość g/cm3 Rozpuszczalniki
Skand Sc 7440-20-2 44,956 srebrzysty metal, heksagonalny 2,99
Borek skandu ScB2 12007-34-0 66,578 ognioodporne ciało stałe 3,17
Bromek skandu ScBr3 13465-59-3 284,668 białe higroskopijne kryształy 9,33 r H2O
Chlorek skandu ScCl3 10361-84-9 151,314 białe higroskopijne kryształy 2,4 r H2O; n etanol
Fluorek skandu ScF3 13709-47-2 101,951 biały proszek s H2O
Wodorotlenek skandu Sc(OH)3 17674-34-9 95,978 bezbarwny bezpostaciowy (w roztworach) n H2O; r rozcieńczone kwasy
Azotan skandu Sc(NO3)3 13465-60-6 230,971 białe kryształy r etanol
Tlenek skandu Sc2O3 12060-08-1 137,910 białe regularne kryształy 3,864 r stężone kwasy
Siarczek skandu Sc2S3 12166-29-9 186,110 żółte rombowe kryształy 2,91
Tellurek skandu Sc2Te3 12166-44-8 472,71 czarne heksagonalne kryształy 5,29

oznaczenia:
r - rozpuszczalny
n - nierozpuszczalny
s - słabo rozpuszczalny

  • slide11.jpg
  • slide22.jpg
  • slide33.jpg
  • slide44.jpg
  • slide55.jpg