Ciekawe linki

Jeśli się podoba

Nazwa Wzór chemiczny Nr CAS Masa mol. Postać Gęstość g/cm3 Rozpuszczalniki
Antymon Sb 7440-36-0 121,760 srebrny metal; heksagonalny 6,68 n rozcieńczone kwasy
Antymonowodór SbH3 7803-52-3 124,784 bezbarwny gaz, palny 5.100 g/L s H2O; r etanol
Arsenek antymonu SbAs 12322-34-8 196,682 heksagonalne kryształy 6,0
Bromek antymonu (III) SbBr3 7789-61-9 361,472 żółte rombowe kryształy, higroskopijne 4,35 reaguje H2O; r aceton, benzen, chloroform
Chlorek antymonu (III) SbCl3 10025-91-9 228,118 bezbarwne rombowe kryształy, higroskopijne 3,14 r kwasy, etanol, benzen, aceton
Fluorek antymonu (III) SbF3 7783-56-4 178,755 białe rombowe kryształy, higroskopijne 4,38
Jodek antymonu (III) SbI3 7790-44-5 502,473 czerwone romboedryczne kryształy 4,92 reaguje H2O; r etanol, aceton; n CCl4
Tlenek antymonu (III) (senarmontyt) Sb2O3 1309-64-4 291,518 bezbarwne regularne kryształy 5,58 s H2O; n rozpuszczalniki organiczne
Tlenek antymonu (III) (walentynit) Sb2O3 1309-64-4 291,518 białe rombowe kryształy 5,7 s H2O; n rozpuszczalniki organiczne
Tlenochlorek antymonu SbOCl 7791-08-4 173,212 białe jednoskośne kryształy reaguje H2O; n etanol, eter etylowy
Selenek antymonu (III) Sb2Se3 1315-05-5 480,40 zielone rombowe kryształy 5,81 s H2O
Siarczan antymonu (III) Sb2(SO4)3 7446-32-4 531,711 biały krystaliczny proszek, higroskopijne 3,62 s H2O
Siarczek antymonu (III) Sb2S3 1345-04-6 339,718 szaro-czarne rombowe kryształy 4,562 n H2O; r stężony HCl
Tellutek antymonu (III) Sb2Te3 1327-50-0 626,32 szare kryształy 6,5
Tlenek antymonu (III, V) Sb2O4 1332-81-6 307,518 żółte rombowe kryształy 6,64
Chlorek antymonu (V) SbCl5 7647-18-9 299,024 bezbarwna lub żółta ciecz 2,34 reaguje H2O; r chloroform, CCl4
Fluorek antymonu (V) SbF5 7783-70-2 216,752 higroskopijne lepka ciecz 3,10 reaguje H2O
Dwuchlorotrójfluorek antymonu (V) SbCl2F3 7791-16-4 249,660 lepka ciecz reaguje H2O
Tlenek antymonu (V) Sb2O5 1314-60-9 323,517 żółty proszek, regularny 3,78
Siarczek antymonu (V) Sb2S5 1315-04-4 403,850 pomarańczowo-żółty proszek 4,120 n H2O; r kwasy, alkalia

oznaczenia:
r - rozpuszczalny
n - nierozpuszczalny
s - słabo rozpuszczalny

  • slide11.jpg
  • slide22.jpg
  • slide33.jpg
  • slide44.jpg
  • slide55.jpg