Ciekawe linki

Jeśli się podoba

Nazwa Wzór chemiczny Nr CAS Masa mol. Postać Gęstość g/cm3 Rozpuszczalniki
Siarka (rombowa) S 7704-34-9 32,066 żółte rombowe kryształy 2,07 n H2O; s etanol, benzen, eter etylowy; r CS2
Siarka (jednoskośna) S 7704-34-9 32,066 żółte jednoskośne igły, nietrwałe 2,07 n H2O; s etanol, benzen, eter etylowy; r CS2
Kwas siarkowy H2SO4 7664-93-9 98,080 bezbarwna oleista ciecz 1,83022 r H2O (bardzo)
Kwas nadsiarkowy H2SO5 7722-86-3 114,079 białe kryształy, nietrwałe r H2O (bardzo)
Kwas nitrozosiarkowy HNOSO4 7782-78-7 127,078 graniastosłupy reaguje H2O; r H2SO4
Kwas chlorosiarkowy SO2(OH)Cl 7790-94-5 116,525 bezbarwno-żółta ciecz 1,75 reaguje H2O; r pirydyna
Kwas fluorosiarkowy SO2(OH)F 7789-21-1 100,070 bezbarwna ciecz 1,726 reaguje H2O
Kwas siarkawy H2SO3 7782-99-2 82,080 występuje jedynie w roztworach roztwory SO2 w H2O
Kwas sulfaminowy H2NSO3H 5329-14-6 97,095 rombowe kryształy 2,15 s aceton; n eter etylowy
Dwutlenek siarki SO2 7446-09-5 64,065 bezbarwny gaz 2.619 g/L r H2O, etanol, eter etylowy, chloroform
Trójtlenek siarki SO3 7446-11-9 80,064 bezbarwna ciecz 1,92 reaguje H2O
Bromek siarki SSBr2 13172-31-1 223,940 czerwona oleista ciecz 2,63 reaguje H2O
Chlorek siarki SSCl2 10025-67-9 135,037 żółto-czerwona oleista ciecz 1,69 reaguje H2O; r etanol, benzen, eter etylowy, CCl4
Fluorek siarki SSF2 16860-99-4 102,129 bezbarwny gaz 4.174 g/L reaguje H2O
Fluorek siarki FSSF 13709-35-8 102,129 bezbarwny gaz 4.174 g/L reaguje H2O
Dwuchlorek siarki SCl2 10545-99-0 102,971 czerwona lepka ciecz 1,62 reaguje H2O
Czterofluorek siarki SF4 7783-60-0 108,060 bezbarwny gaz 4.417 g/L reaguje H2O
Sześciofluorek siarki SF6 2551-62-4 146,056 bezbarwny gaz 5.970 g/L s H2O; r etanol
Bromopięciofluorek siarki SF5Br 15607-89-3 206,962 bezbarwny gaz 8.459 g/L
Chloropięciofluorek siarki SF5Cl 13780-57-9 162,511 bezbarwny gaz 6.642 g/L
Dziesięciofluorek siarki S2F10 5714-22-7 254,116 ciecz 2,08 n H2O
Sulfamid (NH2)2SO2 7803-58-9 96,110 rombowe płytki r H2O (bardzo); s etanol
Chlorek sulfurylu SO2Cl2 7791-25-5 134,970 bezbarwna ciecz 1,680 reaguje H2O; r benzen, toluen, eter etylowy
Fluorek sulfurylu SO2F2 2699-79-8 102,062 bezbarwny gaz 4.172 g/L s H2O, etanol; r toluen, CCl4
Chlorek pirosulfurylu S2O5Cl2 7791-27-7 215,034 bezbarwna dymiąca ciecz 1,837 reaguje H2O
Bromek tionylu SOBr2 507-16-4 207,873 żółta ciecz reaguje H2O
Chlorek tionylu SOCl2 7719-09-7 118,970 żółta dymiąca ciecz 1,631 reaguje H2O; r benzen, CCl4, chloroform
Fluorek tionylu SOF2 7783-42-8 86,062 bezbarwny gaz 3.518 g/L reaguje H2O; r benzen, eter etylowy
Fluoro-podfluoryn siarki F5SOF 15179-32-5 162,055 bezbarwny gaz 6.624 g/L

oznaczenia:
r - rozpuszczalny
n - nierozpuszczalny
s - słabo rozpuszczalny

  • slide11.jpg
  • slide22.jpg
  • slide33.jpg
  • slide44.jpg
  • slide55.jpg