Ciekawe linki

Jeśli się podoba

Nazwa Wzór chemiczny Nr CAS Masa mol. Postać Gęstość g/cm3 Rozpuszczalniki
Ruten Ru 7440-18-8 101,07 srebrzysto-biały metal, heksagonalny 12,1 n kwasy, woda królewska
Dwunastokarbonylek rutenu Ru3(CO)12 15243-33-1 639,33 pomarańczowe kryształy
2,4-pentadionian rutenu (III) Ru(CH3COCHCOCH3)3 14284-93-6 398,39 czerwono-brązowe kryształy
Bromek rutenu (III) RuBr3 14014-88-1 340,78 brązowe heksagonalne kryształy 5,3
Chlorek rutenu (III) RuCl3 10049-08-8 207,43 brązowe heksagonalne kryształy 3,1 n H2O; r etanol
Fluorek rutenu (III) RuF3 51621-05-7 158,07 brązowe romboedryczne kryształy 5,36
Jodek rutenu (III) RuI3 13896-65-6 481,78 czarne heksagonalne kryształy 6,0
Fluorek rutenu (IV) RuF4 71500-16-8 177,06 żółte kryształy reaguje H2O
Tlenek rutenu (IV) RuO2 12036-10-1 133,07 szaro-czarne tetragonalne kryształy 7,05 n H2O, kwasy
Fluorek rutenu (V) RuF5 14521-18-7 196,06 zielone jednoskośne kryształy 3,90
Fluorek rutenu (VI) RuF6 13693-08-8 215,06 ciemnobrązowe rombowe kryształy 3,54 reaguje H2O
Tlenek rutenu (VII) RuO4 20427-56-9 165,07 żółte jednoskośne graniastosłupy 3,29 r CCl4 (bardzo); reaguje etanol

oznaczenia:
r - rozpuszczalny
n - nierozpuszczalny
s - słabo rozpuszczalny

  • slide11.jpg
  • slide22.jpg
  • slide33.jpg
  • slide44.jpg
  • slide55.jpg