Ciekawe linki

Jeśli się podoba

Nazwa Wzór chemiczny Nr CAS Masa mol. Postać Gęstość g/cm3 Rozpuszczalniki
Rod Rh 7440-16-6 102,906 srebrzysto-biały metal, regularny 12,4 n kwasy, s woda królewska
Chlorokarbonylek rodu [Rh(CO)2Cl]2 14523-22-9 388,757 czerwono-pomarańczowe kryształy r rozpuszczalniki organiczne
Dwunastokarbonylek rodu Rh4(CO)12 19584-30-6 747,743 czerwone higroskopijne kryształy 2,52 reaguje H2O
Chlorek rodu (III) RhCl3 10049-07-7 209,264 czerwone jednoskośne kryształy 5,38 n H2O; r alkalia
Fluorek rodu (III) RhF3 60804-25-3 159,901 czerwone heksagonalne kryształy 5,4
Jodek rodu (III) RhI3 15492-38-3 483,619 czarne jednoskośne kryształy, higroskopijne 6,4
Tlenek rodu (III) Rh2O3 12036-35-0 253,809 szare heksagonalne kryształy 8,2
Siarczen rodu (III) Rh2(SO4)3 10489-46-0 494,002 czerwono-żółte ciało stałe
Tlenek rodu (IV) RhO2 12137-27-8 134,905 czarne tetragonalne kryształy 7,2
Fluorek rodu (VI) RhF6 13693-07-7 216,896 czarne regularne kryształy 3,1
Radon Rn 10043-92-2 222 bezbarwny gaz 9.074 g/L s H2O

oznaczenia:
r - rozpuszczalny
n - nierozpuszczalny
s - słabo rozpuszczalny

  • slide11.jpg
  • slide22.jpg
  • slide33.jpg
  • slide44.jpg
  • slide55.jpg