Ciekawe linki

Jeśli się podoba

Nazwa Wzór chemiczny Nr CAS Masa mol. Postać Gęstość g/cm3 Rozpuszczalniki
Ren Re 7440-15-5 186,207 srebrzysto-szary metal 20,8 n HCl
Kwas nadrenowy HReO4 13768-11-1 251,213 występuje tylko w roztworach wodnych r H2O (bardzo), rozpuszczalniki organiczne (bardzo)
Karbonylek renu Re2(CO)10 14285-68-8 652,515 żółto-białe kryształy 2,87 r rozpuszczalniki organiczne
Bromek renu (III) ReBr3 13569-49-8 425,919 czerwono-brązowe jednoskośne kryształy 6,10 r aceton, metanol, etanol
Chlorek renu (III) ReCl3 13569-63-6 292,565 czerwono-czarne higroskopijne kryształy 4,81 r H2O
Jodek renu (III) ReI3 15622-42-1 566,920 czasne ciało stałe
Chlorek renu (IV) ReCl4 13569-71-6 328,018 purpurowo-czarne kryształy, higroskopijne 4,9
Fluorek renu (IV) ReF4 15192-42-4 262,201 niebieskie tetragonalne kryształy 7,49
Tlenek renu (IV) ReO2 12036-09-8 218,206 szare rombowe kryształy 11,4
Siarczek renu (IV) ReS2 12038-63-0 250,339 trójskośne kryształy 7,6
Tellurek renu (IV) ReTe2 12067-00-4 441,41 rombowe kryształy 8,50
Bromek renu (V) ReBr5 30937-53-2 585,727 brązowe ciało stałe
Chlorek renu (V) ReCl5 39368-69-9 363,471 brązowo-czarne ciało stałe 4,9 reaguje H2O
Fluorek renu (V) ReF5 30937-52-1 281,199 żółto-zielone ciało stałe
Tlenek renu (V) Re2O5 12165-05-8 452,411 niebiesko-czarne tetragonalne kryształy ≈7
Chlorek renu (VI) ReCl6 31234-26-1 398,923 czerwono-zielone ciało stałe
Dwutlenodwufluorek renu (VI) ReO2F2 81155-18-2 256,203 bezbarwne kryształy
Fluorek renu (VI) ReF6 10049-17-9 300,197 żółta ciecz lub regularne kryształy 4.06 (kryształy) r HNO3
Tlenek renu (VI) ReO3 1314-28-9 234,205 czerwone regularne kryształy 6,9 n H2O, kwasy, alkalia
Tlenoczterochlorek renu (VI) ReOCl4 13814-76-1 344,017 brązowe kryształy reaguje H2O
Tlenoczterofluorek renu (VI) ReOF4 17026-29-8 278,200 niebieskie ciało stałe
Fluorek renu (VII) ReF7 17029-21-9 319,196 żółte regularne kryształy 4,32
Tlenek renu (VII) Re2O7 1314-68-7 484,410 żółte higroskopijne kryształy 6,10 r H2O, etanol, eter etylowy, dioksan, pirydyna
Trójtlenochlorek renu (VII) ReO3Cl 7791-09-5 269,658 bezbarwna ciecz 3,87 reaguje H2O
Trójtlenofluorek renu (VII) ReO3F 42246-24-2 253,203 żółte ciało stałe
Dwutlenotrójfluorek renu (VII) ReO2F3 57246-89-6 275,201 żółte ciało stałe reaguje H2O
Tlenopięciofluorek renu (VII) ReOF5 23377-53-9 297,198 kremowe ciało stałe
Siarczek renu (VII) Re2S7 12038-67-4 596,876 brązowo-czarne tetragonalne kryształy 4,87 n H2O

oznaczenia:
r - rozpuszczalny
n - nierozpuszczalny
s - słabo rozpuszczalny

  • slide11.jpg
  • slide22.jpg
  • slide33.jpg
  • slide44.jpg
  • slide55.jpg