Ciekawe linki

Jeśli się podoba

Nazwa Wzór chemiczny Nr CAS Masa mol. Postać Gęstość g/cm3 Rozpuszczalniki
Rubid Rb 7440-17-7 85,468 miękki srebrzysty metal, regularny 1,53 reaguje H2O
Octan rubidu RbC2H3O2 563-67-7 144,512 białe higroskopijne kryształy r H2O (bardzo)
Siarczan glinowo-rubidowy RbAl(SO4)2 13530-57-9 304,577 heksagonalne kryształy ≈3.1 n etanol
Siarczan glinowo-rubidowy dwunastowodny RbAl(SO4)2 ⋅ 12H2O 7784-29-4 520,761 bezbarwne regularne kryształy ≈1.9 r H2O; n etanol
Azydek rubidu RbN3 22756-36-1 127,488 tetragonalne kryształy, eksplodujące 2,79
Bromian rubidu RbBrO3 13446-70-3 213,370 regularne kryształy 3,68
Bromek rubidu RbBr 7789-39-1 165,372 białe regularne kryształy, higroskopijne 3,35
Węglan rubidu Rb2CO3 584-09-8 230,945 bezbarwne jednoskośne kryształy, higroskopijne
Chloran rubidu RbClO3 13446-71-4 168,919 bezbarwne kryształy 3,19
Chlorek rubidu RbCl 7791-11-9 120,921 białe regularne kryształy, higroskopijne 2,76 s etanol
Chromian rubidu Rb2CrO4 13446-72-5 286,930 żółte romboedryczne kryształy 3,518
Cyjanek rubidu RbCN 19073-56-4 111,486 białe regularne kryształy 2,3 r H2O; n etanol, eter etylowy
Fluorek rubidu RbF 13446-74-7 104,466 białe regularne kryształy, higroskopijne 3,2 n etanol
Fluorowodorek rubidu RbHF2 12280-64-7 124,473 tetragonalne kryształy 3,3
Mrówczan rubidu RbCHO2 3495-35-0 130,486 białe higroskopijne kryształy
Wodorek rubidu RbH 13446-75-8 86,476 białe regularne kryształy, palne 2,60 reaguje H2O
Wodorowęglan rubidu RbHCO3 19088-74-5 146,485 białe romboedryczne kryształy
Wodorosiarczan rubidu RbHSO4 15587-72-1 182,540 bezbarwne jednoskośne kryształy 2,9 r H2O
Wodorotlenek rubidu RbOH 1310-82-3 102,475 szaro-białe rombowe kryształy, higroskopijne 3,2 r etanol
Jodan rubidu RbIO3 13446-76-9 260,370 jednoskośne lub regularne kryształy 4,33 r HCl (bardzo)
Jodek rubidu RbI 7790-29-6 212,372 białe regularne kryształy 3,55 r etanol
Azotan rubidu RbNO3 13126-12-0 147,473 białe heksagonalne kryształy, higroskopijne 3,11
Tlenek rubidu Rb2O 18088-11-4 186,935 żółto-brązowe regularne kryształy, higroskopijne 4,0 reaguje H2O
Nadchloran rubidu RbClO4 13510-42-4 184,919 białe higroskopijne kryształy 2,8
Nadtlenek rubidu Rb2O2 23611-30-5 202,935 białe rombowe kryształy 3,8 reaguje H2O
Selenek rubidu Rb2Se 31052-43-4 249,90 białe regularne kryształy 3,22 reaguje H2O
Siarczan rubidu Rb2SO4 7488-54-2 267,000 białe rombowe kryształy 3,6
Siarczek rubidu Rb2S 31083-74-6 203,002 białe regularne kryształy 2,91 r H2O
Ponadtlenek rubidu RbO2 12137-25-6 117,467 tetragonalne kryształy ≈3.0

oznaczenia:
r - rozpuszczalny
n - nierozpuszczalny
s - słabo rozpuszczalny

  • slide11.jpg
  • slide22.jpg
  • slide33.jpg
  • slide44.jpg
  • slide55.jpg