Ciekawe linki

Jeśli się podoba

Nazwa Wzór chemiczny Nr CAS Masa mol. Postać Gęstość g/cm3 Rozpuszczalniki
Platyna Pt 7440-06-4 195,08 srebrzysto-szary metal, regularny 21,5 n kwasy; r woda królewska
Bromek platyny (II) PtBr2 13455-12-4 354,89 czerwono-brązowy proszek 6,65 n H2O
Chlorek platyny (II) PtCl2 10025-65-7 265,98 zielone heksagonalne kryształy 6,0 i H2O, EtOH, eth; s HCl
Jodek platyny (II) PtI2 7790-39-8 448,89 czarny proszek 6,4 n H2O
Tlenek platyny (II) PtO 12035-82-4 211,08 czarne tetragonalne kryształy 14,1 n H2O, etanol; r woda królewska
Siarczek platyny (II) PtS 12038-20-9 227,14 tetragonalne kryształy 10,25
Bromek platyny (III) PtBr3 25985-07-3 434,79 zielono-czarne kryształy
Chlorek platyny (III) PtCl3 25909-39-1 301,44 zielono-czarne kryształy 5,26
Bromek platyny (IV) PtBr4 68938-92-1 514,69 zielono-czarne kryształy s etanol, eter etylowy
Chlorek platyny (IV) PtCl4 37773-49-2 336,89 czerwono-brązowe regularne kryształy 4,30
Chlorek platyny (IV) pięciowodny PtCl4 ⋅ 5H2O 13454-96-1 426,97 czerwone kryształy 2,43 r H2O, etanol
Fluorek platyny (IV) PtF4 13455-15-7 271,07 czerwone kryształy
Jodek platyny (IV) PtI4 7790-46-7 702,70 brązowo-czarny proszek r H2O
Tlenek platyny (IV) PtO2 1314-15-4 227,08 czarne heksagonalne kryształy 11,8 n H2O; r stężone kwasy, rozcieńczone alkalia
Siarczek platyny (IV) PtS2 12038-21-0 259,21 heksagonalne kryształy 7,85
Fluorek platyny (VI) PtF6 13693-05-5 309,07 czerwone regularne kryształy ≈4.0
cis-dwuaminodwuchloroplatyna Pt(NH3)2Cl2 15663-27-1 300,04 żółte ciało stałe
trans-dwuaminodwuchloroplatyna Pt(NH3)2Cl2 14913-33-8 300,04 bladożółte ciało stałe r dimetyloformamid, dimetylosulfotlenek
Kwas sześciochloroplatynowy sześciowodny H2PtCl6 ⋅ 6H2O 16941-12-1 517,90 brązowo-żółte higroskopijne kryształy 2,43 r etanol (bardzo)
Krzemek platyny PtSi 12137-83-6 223,16 rombowe kryształy 12,4

oznaczenia:
r - rozpuszczalny
n - nierozpuszczalny
s - słabo rozpuszczalny

  • slide11.jpg
  • slide22.jpg
  • slide33.jpg
  • slide44.jpg
  • slide55.jpg