Ciekawe linki

Jeśli się podoba

Nazwa Wzór chemiczny Nr CAS Masa mol. Postać Gęstość g/cm3 Rozpuszczalniki
Pallad Pd 7440-05-3 106,42 srebrzysto-biały metal, regularny 12,0 r woda królewska
Siarczek palladu (II) PdS 12125-22-3 138,49 szare tetragonalne kryształy 6,7
Bromek palladu (II) PdBr2 13444-94-5 266,23 czerwono-czarne jednoskośne kryształy, higroskopijne ≈5.2 n H2O
Chlorek palladu (II) PdCl2 7647-10-1 177,33 czerwone romboedryczne kryształy, higroskopijne 4,0 r H2O, etanol, aceton
Fluorek palladu (II) PdF2 13444-96-7 144,42 fioletowe tetragonalne kryształy, higroskopijne 5,76 reaguje H2O
Jodek palladu (II) PdI2 7790-38-7 360,23 czarne kryształy 6,0 n H2O, etanol, eter etylowy
Azotan palladu (II) Pd(NO3)2 10102-05-3 230,43 brązowe higroskopijne kryształy s H2O; r rozcieńczony HNO3
Tlenek palladu (II) PdO 1314-08-5 122,42 szaro-czarne tetragonalne kryształy 8,3 n H2O, kwasy; s woda królewska
Promet Pm 7440-12-2 145 srebrzysty metal, heksagonalny 7,26
Polon Po 7440-08-6 209 srebrzysty metal, regularny 9,20
Chlorek polonu (IV) PoCl4 10026-02-5 351 żółte higroskopijne kryształy r H2O, etanol, aceton
Tlenek polonu (IV) PoO2 7446-06-2 241 żółte regularne kryształy 8,9

oznaczenia:
r - rozpuszczalny
n - nierozpuszczalny
s - słabo rozpuszczalny

  • slide11.jpg
  • slide22.jpg
  • slide33.jpg
  • slide44.jpg
  • slide55.jpg