Ciekawe linki

Jeśli się podoba

Nazwa Wzór chemiczny Nr CAS Masa mol. Postać Gęstość g/cm3 Rozpuszczalniki
Ołów Pb 7439-92-1 207,2 miękki srebrzysto-szary metal, regularny 11,3 r stężone kwasy
Octan ołowiu (II) Pb(C2H3O2)2 301-04-2 325,3 białe kryształy 3,25
Octan ołowiu (II) trójwodny Pb(C2H3O2)2 ⋅ 3H2O 6080-56-4 427,3 bezbarwne kryształy 2,55 r H2O (bardzo); s etanol
Zasadowy octan ołowiu (II) Pb(C2H3O2)2 ⋅ 2Pb(OH)2 1335-32-6 807,7 biały proszek
Antymonian ołowiu (II) Pb3(SbO4)2 13510-89-9 993,1 pomarańczowo-żółty proszek 6,58 n H2O, rozcieńczone kwasy
Arsenian ołowiu (II) Pb3(AsO4)2 3687-31-8 899,4 białe kryształy 5,8 n H2O; r HNO3
Arsenin ołowiu (II) Pb(AsO2)2 10031-13-7 421,0 biały proszek 5,85 n H2O; r rozcieńczony HNO3
Azydek ołowiu (II) Pb(N3)2 13424-46-9 291,2 bezbarwne rombowe igły, eksplodujące 4,7 r kwas octowy (bardzo)
Boran ołowiu (II) jednowodny Pb(BO2)2 ⋅ H2O 10214-39-8 310,8 biały proszek 5,6 n H2O; r rozcieńczony HNO3
Bromian ołowiu (II) jednowodny Pb(BrO3)2 ⋅ H2O 10031-21-7 481,0 bezbarwne kryształy 5,53
Bromek ołowiu (II) PbBr2 10031-22-8 367,0 białe rombowe kryształy 6,69 n etanol
Maślan ołowiu (II) Pb(C4H7O2)2 819-73-8 381,4 bezbarwne ciało stałe n H2O; r rozcieńczony HNO3
Węglan ołowiu PbCO3 598-63-0 267,2 bezbarwne rombowe kryształy 6,6 n H2O
Zasadowy węglan ołowiu (II) Pb(OH)2 ⋅ 2PbCO3 1319-46-6 775,6 białe heksagonalne kryształy ≈6.5 n H2O, etanol; r kwasy
Chloran ołowiu (II) Pb(ClO3)2 10294-47-0 374,1 bezbarwne higroskopijne igły 3,9 r etanol (bardzo)
Chlorek ołowiu (II) PbCl2 7758-95-4 278,1 białe rombowe igły lub proszek 5,98 r alkalia
Fluorochlorek ołowiu (II) PbClF 13847-57-9 261,7 tetragonalne kryształy 7,05
Chromian ołowiu (II) PbCrO4 7758-97-6 323,2 żółto-pomarańczowe jednoskośne kryształy 6,12 r alkalia, rozcieńczone kwasy
Chromiano-tlenek ołowiu (II) PbCrO4 ⋅ PbO 18454-12-1 546,4 czerwony proszek n H2O
Cytrynian ołowiu (II) trójwodny Pb3(C6H5O7)2 ⋅ 3H2O 512-26-5 1053,8 biały krystaliczny proszek r H2O; s etanol
Cyjanek ołowiu (II) Pb(CN)2 592-05-2 259,2 biało-żółty proszek s H2O; reaguje kwasy
2-etyloheksanolan ołowiu (II) Pb(C7H15CO2)2 301-08-6 493,6 lepka ciecz 1,56
Fluorek ołowiu (II) PbF2 7783-46-2 245,2 białe rombowe kryształy 8,44
Czterofluoroborek ołowiu (II) Pb(BF4)2 13814-96-5 380,8 stabilny jedynie w roztworach wodnych r H2O
Mrówczan ołowiu (II) Pb(CHO2)2 811-54-1 297,2 białe graniastosłupy lub igły 4,63 n etanol
Sześciofluoro-2,4-pentanodionian ołowiu (II) Pb(CF3COCHCOCF3)2 19648-88-5 621,3 kryształy
Wodoroarsenian ołowiu (II) PbHAsO4 7784-40-9 347,1 białe jednoskośne kryształy 5,943 n H2O; r HNO3, alkalia
Wodorofosforan ołowiu (II) PbHPO4 15845-52-0 303,2 białe jednoskośne kryształy 5,66
Wodorotlenek ołowiu (II) Pb(OH)2 19783-14-3 241,2 biały proszek 7,59 r kwasy
Jodan ołowiu (II) Pb(IO3)2 25659-31-8 557,0 białe rombowe kryształy 6,50
Jodek ołowiu (II) PbI2 10101-63-0 461,0 żółte heksagonalne kryształy lub proszek 6,16 n etanol
Mleczan ołowiu (II) Pb(C3H5O3)2 18917-82-3 385,3 biały krystaliczny proszek r H2O, gorący etanol
Molibdenian ołowiu (II) PbMoO4 10190-55-3 367,1 żółte tetragonalne kryształy 6,7 n H2O; r HNO3, NaOH
Niobian ołowiu (II) Pb(NbO3)2 12034-88-7 489,0 romboedryczne lub tetragonalne kryształy 6,6 n H2O
Azotan ołowiu (II) Pb(NO3)2 10099-74-8 331,2 bezbarwne regularne kryształy 4,53 s etanol
Oleinian ołowiu (II) Pb(C18H33O2)2 1120-46-3 770,1 woskowate ciało stałe n H2O; r etanol, benzen, eter etylowy
Szczawian ołowiu (II) PbC2O4 814-93-7 295,2 biały proszek 5,28 r rozcieńczony HNO3
Tlenek ołowiu (II) (litharge) PbO 1317-36-8 223,2 czerwone tetragonalne kryształy 9,35 n H2O, etanol; r rozcieńczony HNO3
Tlenek ołowiu (II) (masykot) PbO 1317-36-8 223,2 żółte rombowe kryształy 9,64 n H2O, etanol; r rozcieńczony HNO3
Tlenek ołowiu (II) jednowodny 3PbO ⋅ H2O 1311-11-1 687,6 biały proszek 7,41 n H2O; r rozcieńczone kwasy
2,4-pentanodionian ołowiu (II) Pb(CH3COCHCOCH3)2 15282-88-9 405,4 kryształy
Nadchloran ołowiu (II) Pb(ClO4)2 13453-62-8 406,1 białe kryształy
Nadchloran ołowiu (II) trójwodny Pb(ClO4)2 ⋅ 3H2O 13637-76-8 460,1 białe kryształy 2,6 r etanol
Fosforan ołowiu (II) Pb3(PO4)2 7446-27-7 811,5 białe heksagonalne kryształy 7,01 n H2O, etanol
Podfosforyn ołowiu (II) Pb(H2PO2)2 10294-58-3 337,2 higroskopijny krystaliczny proszek s H2O; n etanol
Metakrzemian ołowiu (II) PbSiO3 10099-76-0 283,3 biały jednoskośny krystaliczny proszek 6,49 n H2O, rozpuszczalniki organiczne
Ortokrzemian ołowiu (II) Pb2SiO4 13566-17-1 506,5 jednoskośne kryształy 7,60
Sześciofluorokrzemian ołowiu (II) dwuwodny PbSiF6 ⋅ 2H2O 1310-03-8 385,3 bezbarwne kryształy r H2O (bardzo)
Selenian ołowiu (II) PbSeO4 7446-15-3 350,2 rombowe kryształy 6,37 r stężone kwasy
Selenek ołowiu (II) PbSe 12069-00-0 286,2 szare regularne kryształy 8,1 n H2O; r HNO3
Selenin ołowiu (II) PbSeO3 7488-51-9 334,2 białe jednoskośne kryształy 7,0 n H2O
Tiosiarczan ołowiowo (II)-sodowy Na4Pb(S2O3)3 10101-94-7 635,6 białe kryształy s H2O
Stearynian ołowiu (II) Pb(C18H35O2)2 1072-35-1 774,1 biały proszek 1,4 n H2O; r gorący etanol
Siarczan ołowiu (II) PbSO4 7446-14-2 303,3 rombowe kryształy 6,29 n kwasy; s alkalia
Siarczek ołowiu (II) PbS 1314-87-0 239,3 czarny proszek lub srebrzyste regularne kryształy 7,60 n H2O; r kwasy
Siarczyn ołowiu (II) PbSO3 7446-10-8 287,3 biały proszek n H2O; r HNO3
Tantalan ołowiu (II) Pb(TaO3)2 12065-68-8 665,1 rombowe kryształy 7,9 n H2O
Tellurek ołowiu (II) PbTe 1314-91-6 334,8 szare regularne kryształy 8,164 n H2O, kwasy
Rodanek (tiocyjanian) ołowiu (II) Pb(SCN)2 592-87-0 323,4 biało-żółty proszek 3,82
Tiosiarczan ołowiu (II) PbS2O3 13478-50-7 319,3 białe kryształy 5,18 n H2O, r kwasy
Tytanian ołowiu (II) PbTiO3 12060-00-3 303,1 żółte tetragonalne kryształy 7,9 n H2O; reaguje HCl
Wolframian ołowiu (II) (stolzyt) PbWO4 7759-01-5 455,0 żółte tetragonalne kryształy 8,24 r alkalia
Wolframian ołowiu (II) (raspit) PbWO4 7759-01-5 455,0 jednoskośne kryształy 8,46 r alkalia
Metawanadian ołowiu (II) Pb(VO3)2 10099-79-3 405,1 żółty proszek n H2O; reaguje HNO3
Cyrkonian ołowiu (II) PbZrO3 12060-01-4 346,4 bezbarwne rombowe kryształy ≈8 n H2O, alkalia; r kwasy
Tlenek ołowiu (II, IV) Pb2O3 1314-27-8 462,4 czarne jednoskośne kryształy lub czerwony bezpostaciowy proszek 10,05 n H2O; r alkalia; reaguje stężony HCl
Tlenek ołowiu (II, II, IV) Pb3O4 1314-41-6 685,6 czerwone tetragonalne kryształy 8,92 n H2O, etanol; r gorący HCl
Octan ołowiu (IV) Pb(C2H3O2)4 546-67-8 443,4 bezbarwne jednoskośne kryształy 2,23 reaguje H2O, etanol; r benzen, chloroform
Bromek ołowiu (IV) PbBr4 13701-91-2 526,8 nietrwała ciecz
Chlorek ołowiu (IV) PbCl4 13463-30-4 349,0 żółta oleista ciecz
Fluorek ołowiu (IV) PbF4 7783-59-7 283,2 białe tetragonalne kryształy, higroskopijne 6,7
Tlenek ołowiu (IV) PbO2 1309-60-0 239,2 czerwone tetragonalne kryształy lub brązowy proszek 9,64

oznaczenia:
r - rozpuszczalny
n - nierozpuszczalny
s - słabo rozpuszczalny

  • slide11.jpg
  • slide22.jpg
  • slide33.jpg
  • slide44.jpg
  • slide55.jpg