Ciekawe linki

Jeśli się podoba

Nazwa Wzór chemiczny Nr CAS Masa mol. Postać Gęstość g/cm3 Rozpuszczalniki
Fosfor (biały) P 7723-14-0 30,974 bezbarwne woskowate regularne kryształy 1,823 n H2O; s benzen, etanol, chloroform; r CS2
Fosfor (czerwony) P 7723-14-0 30,974 czerwono-fioletowy bezpostaciowy proszek 2,16 n H2O, rozpuszczalniki organiczne
Fosfor (czarny) P 7723-14-0 30,974 czarne rombowe kryształy lub bezpostaciowe ciało stałe 2,69 n rozpuszczalniki organiczne
Fosforowodór PH3 7803-51-2 33,998 bezbarwny gaz, palny 1.390 g/L n H2O; s etanol, eter etylowy
Dwufosfina P2H4 13445-50-6 65,980 bezbarwna ciecz reaguje H2O
Czterochlorek dwufosforu P2Cl4 13497-91-1 203,759 bezbarwna oleista ciecz
Czterofluorek dwufosforu P2F4 13824-74-3 137,942 bezbarwny gaz 5.638 g/L
Czterojodek dwufosforu P2I4 13455-00-0 569,566 ognioodporne trójskośne igły 3,89
Chlorek fosfoniowy PH4Cl 24567-53-1 70,459 gaz 2.880 g/L reaguje H2O
Jodek fosfoniowy PH4I 12125-09-6 161,910 bezbarwne tetragonalne kryształy 2,86 reaguje H2O, etanol
Kwas fosforowy (ortofosforowy) H3PO4 7664-38-2 97,995 bezbarwna lepka ciecz r etanol
Kwas fosforawy H3PO3 13598-36-2 81,996 białe higroskopijne kryształy 1,65 r etanol (bardzo)
Kwas podfosforawy HPH2O2 6303-21-5 65,997 higroskopijne kryształy lub bezbarwna oleista ciecz 1,49 r H2O (bardzo), etanol (bardzo), aceton (bardzo)
Kwas metafosforowy HPO3 37267-86-0 79,980 szkliste ciało stałe, higroskopijne s H2O; r etanol
Kwas podfosforowy H4P2O6 7803-60-3 161,976 bezbarwne rombowe kryształy r H2O (bardzo)
Kwas pirofosforowy (dwufosforowy) H4P2O7 2466-09-3 177,975 białe kryształy
Kwas dwufluorofosforowy HPO2F2 13779-41-4 101,978 bezbarwna ciecz 1,583 reaguje H2O
Kwas sześciofluorofosforowy HPF6 16940-81-1 145,972 bezbarwna oleista ciecz reaguje H2O
Kwas fluorofosforawy H2PFO3 13537-32-1 99,986 bezbarwna lepka ciecz 1,82 r H2O (bardzo)
Azotek fosforu P3N5 12136-91-3 162,955 żółto-brązowe ciało stałe n H2O; r rozpuszczalniki organiczne
Trójiarczek fosforu P4S3 1314-85-8 220,093 żółto-zielone rombowe kryształy 2,03 n H2O; r benzen; r CS2 bardzo
Siedmiosiarczek fosforu P4S7 12037-82-0 348,357 bladożółte jednoskośne kryształy 2,19 s CS2
Chlorek fosfonitrylu (trimer) (PNCl2)3 940-71-6 347,657 białe higroskopijne kryształy 1,98 reaguje H2O
Bromek fosforu (III) PBr3 7789-60-8 270,686 bezbarwna ciecz 2,8 reaguje H2O, etanol; r aceton, CS2
Fluoroswubromek fosforu (III) PBr2F 15597-39-4 209,780 bezbarwna ciecz
Dwufluorobromek fosforu (III) PBrF2 15597-40-7 148,875 bezbarwny gaz 6.085 g/L
Chlorek fosforu (III) PCl3 7719-12-2 137,332 bezbarwna ciecz 1,574 reaguje H2O, etanol; r benzen, chloroform, eter etylowy
Fluorodwuchlorek fosforu (III) PCl2F 15597-63-4 120,877 bezbarwny gaz 4.941 g/L
Dwufluorochlorke fosforu (III) PClF2 14335-40-1 104,424 bezbarwny gaz 4.268 g/L
Fluorek fosforu (III) PF3 7783-55-3 87,969 bezbarwny gaz 3.596 g/L reaguje H2O
Jodek fosforu (III) PI3 13455-01-1 411,687 czerwono-pomarańczowe heksagonalne kryształy, higroskopijne 4,18 reaguje H2O, r etanol
Tlenek fosforu (III) P2O3 1314-24-5 109,946 bezbarwne jednoskośne kryształy lub ciecz 2,13 reaguje H2O
Sześciotlenek fosforu (III) P4O6 12440-00-5 219,891 miękkie białe kryształy
Selenek fosforu (III) P2Se3 1314-86-9 298,83 pomarańczowo-czerwone kryształy 1,31 reaguje H2O; r benzen, CCl4, CS2, aceton
Siarczek fosforu (III) P2S3 12165-69-4 158,146 żółte ciało stałe reaguje H2O; r etanol, eter etylowy, CS2
Bromek fosforu (V) PBr5 7789-69-7 430,494 żółte rombowe kryształy, Donnay 3,61 reaguje H2O, etanol; r CS2, CCl4
Fluoroczterobromek fosforu (V) PBr4F 369,588 bladożółte kryształy
Trójfluorodwubromek fosforu (V) PBr2F3 13445-58-4 247,777 żółto-czerwona ciecz
Chlorek fosforu (V) PCl5 10026-13-8 208,238 biało-żółte tetragonalne kryształy, higroskopijne 2,1 reaguje H2O; r CS2, CCl4
Fluoroczterochlorek fosforu (V) PCl4F 13498-11-8 191,783 bezbarwna ciecz
Dwufluorotrójchlorek fosforu (V) PCl3F2 158704-27-9 175,329 bezbarwna ciecz
Trójfluorodwuchlorek fosforu (V) PCl2F3 13454-99-4 158,874 bezbarwny gaz 6.494 g/L
Czterofluorochlorek fosforu (V) PClF4 142,421 bezbarwny gaz 5.821 g/L
Fluorek fosforu (V) PF5 7647-19-0 125,966 bezbarwny gaz 5.149 g/L reaguje H2O
Tlenek fosforu (V) P2O5 1314-56-3 141,945 białe rombowe kryształy, higroskopijne 2,30 reaguje H2O, etanol
Selenek fosforu (V) P2Se5 1314-82-5 456,75 czarno-purpurowe bezbpostaciowe ciało stałe reaguje gorąca H2O, CCl4; n CS2
Siarczek fosforu (V) P2S5 1314-80-3 222,278 zielono-żółte higroskopijne kryształy 2,03 reaguje H2O; r CS2
Dwufluorek fosfoniowy POF2H 14939-34-5 85,978 lotna ciecz
Bromek fosforylu POBr3 7789-59-5 286,685 lekko pomarańczowe płytki 2,822 reaguje H2O; r benzen, eter etylowy, chloroform
Chlorodwubromek fosforylu POBr2Cl 13550-31-7 242,234 żółte ciało stałe
Fluorodwubromek fosforylu POBr2F 14014-19-8 225,779 bezbarwna ciecz
Dwuchlorobromek fosforylu POBrCl2 13455-03-3 197,782 bezbarwna ciecz 2,10414
Dwufluorobromek fosforylu POBrF2 14014-18-7 164,874 bezbarwna ciecz
Fluofochlorobromek fosforylu POBrClF 14518-81-1 181,328 bezbarwna ciecz
Chlorek fosforylu POCl3 10025-87-3 153,331 bezbarwna ciecz 1,645 reaguje H2O, etanol
Fluorodwuchlorek fosforylu POCl2F 13769-76-1 136,876 bezbarwna ciecz
Dwufluorochlorek fosforylu POClF2 13769-75-0 120,423 bezbarwny gaz 4.922 g/L
Fluorek fosforylu POF3 13478-20-1 103,968 bezbarwny gaz 4.250 g/L reaguje H2O
Jodek fosforylu POI3 13455-04-4 427,686 fioletowe kryształy
Trójbromek tiofosforu PSBr3 3931-89-3 302,752 żółte kryształy 2,85
Fluorodwubromek tiofosforu PSBr2F 13706-10-0 241,846 żółta ciecz
Dwufluorobromek tiofosforu PSBrF2 13706-09-7 180,941 żółta ciecz
Trójchlorek tiofosforu PSCl3 3982-91-0 169,398 dymiąca ciecz 1,635 reaguje H2O; r benzen, CCl4, chloroform, CS2
Fluorodwuchlorek tiofosforu PSCl2F 155698-29-6 152,943 bezbarwna ciecz
Dwufluorochlorek tiofosforu PSClF2 2524-02-9 136,490 bezbarwny gaz 5.579 g/L
Trójfluorek tiofosforu PSF3 2404-52-6 120,035 bezbarwny gaz 4.906 g/L
Trójjodek tiofosforu PSI3 63972-04-3 443,753 żółte kryształy
Protaktyn Pa 7440-13-3 231,036 błyszczący metal, tetragonalny lub regularny 15,4
Chlorek protaktynu (V) PaCl5 13760-41-3 408,300 żółte jednoskośne kryształy 3,74

oznaczenia:
r - rozpuszczalny
n - nierozpuszczalny
s - słabo rozpuszczalny

  • slide11.jpg
  • slide22.jpg
  • slide33.jpg
  • slide44.jpg
  • slide55.jpg