Ciekawe linki

Jeśli się podoba

Nazwa Wzór chemiczny Nr CAS Masa mol. Postać Gęstość g/cm3 Rozpuszczalniki
Nikiel Ni 7440-02-0 58,693 biały metal, regularny 8,90 n H2O; s rozcieńczone kwasy
Antymonek niklu NiSb 12035-52-8 180,453 heksagonalne kryształy 8,74
Arsenek niklu NiAs 27016-75-7 133,615 heksagonalne kryształy 7,77
Borek niklu Ni3B 12007-02-2 186,891 ognioodporne ciało stałe 8,17
Borek niklu NiB 12007-00-0 69,504 zielone ognioodporne ciało stałe 7,13
Borek niklu Ni2B 12007-01-1 128,198 ognioodporne ciało stałe 7,90
Karbonylek niklu Ni(CO)4 13463-39-3 170,734 bezbarwna ciecz 1,31 n H2O; r etanol, benzen, aceton, CCl4
Fosforek niklu Ni2P 12035-64-2 148,361 heksagonalne kryształy 7,33
Krzemek niklu Ni2Si 12059-14-2 145,473 rombowe kryształy 7,40
Krzemek niklu NiSi2 12201-89-7 114,864 regularne kryształy 4,83
Siarczan amonowo-niklowy (II) sześciowodny Ni(NH4)2(SO4)2 ⋅ 6H2O 15699-18-0 394,989 ziebiesko-zielone kryształy 1,923 n etanol
Arsenian niklu (II) ośmiowodny Ni3(AsO4)2 ⋅ 8H2O 7784-48-7 598,040 żółto-zielony proszek 4,98 n H2O; r kwasy
Bromek niklu (II) NiBr2 13462-88-9 218,501 żółte heksagonalne kryształy, higroskopijne 5,10
Bromek niklu (II) trójwodny NiBr2 ⋅ 3H2O 13462-88-9* 272,547 żółto-zielone higroskopijne kryształy r H2O (bardzo); r etanol, eter etylowy
Węglan niklu (II) NiCO3 3333-67-3 118,702 zielone romboedryczne kryształy 4,39 r rozcieńczone kwasy
Chlorek niklu (II) NiCl2 7718-54-9 129,598 żółte heksagonalne kryształy, higroskopijne 3,51 r etanol
Chlorek niklu (II) sześciowodny NiCl2 ⋅ 6H2O 7791-20-0 237,689 zielone jednoskośne kryształy r etanol
Nadchloran niklu (II) sześciowodny Ni(ClO4)2 ⋅ 6H2O 13637-71-3* 365,685 zielone heksagonalne igły r etanol, aceton
Cyjanek niklu (II) czterowodny Ni(CN)2 ⋅ 4H2O 13477-95-7 182,789 zielone płytki n H2O; s rozcieńczone kwasy; r NH4OH
Fluorek niklu (II) NiF2 10028-18-9 96,690 żółte tetragonalne kryształy 4,7 n etanol, eter etylowy
Wodorotlenek niklu (II) Ni(OH)2 12054-48-7 92,708 zielone heksagonalne kryształy 4,1
Wodorotlenek niklu (II) jednowodny Ni(OH)2 ⋅ H2O 36897-37-7 110,723 zielony proszek r rozcieńczone kwasy
Jodan niklu (II) Ni(IO3)2 13477-98-0 408,498 żółte igły 5,07
Jodek niklu (II) NiI2 13462-90-3 312,502 czarne heksagonalne kryształy, higroskopijne 5,22
Jodek niklu (II) sześciowodny NiI2 ⋅ 6H2O 7790-34-3 420,593 zielone jednoskośne kryształy, higroskopijne r etanol (bardzo)
Azotan niklu (II) Ni(NO3)2 13138-45-9 182,702 zielone kryształy r etanol
Azotan niklu (II) sześciowodny Ni(NO3)2 ⋅ 6H2O 13478-00-7 290,794 zielone jednoskośne kryształy, higroskopijne 2,05 r etanol
Tlenek niklu (II) NiO 1313-99-1 74,692 zielone regularne kryształy 6,72 n H2O; r kwasy
Fosforan niklu (II) ośmiowodny Ni3(PO4)2 ⋅ 8H2O 10381-36-9* 510,145 zielone płytki r kwasy
Selenian niklu (II) sześciowodny NiSeO4 ⋅ 6H2O 15060-62-5* 309,74 zielone tetragonalne kryształy 2,314
Selenek niklu (II) NiSe 1314-05-2 137,65 żółto-zielone heksagonalne kryształy 7,2
Siarczan niklu (II) NiSO4 7786-81-4 154,757 zielono-żółte rombowe kryształy 4,01
Siarczan niklu (II) siedmiowodny NiSO4 ⋅ 7H2O 10101-98-1 280,863 zielone rombowe kryształy 1,98 r etanol
Siarczan niklu (II) sześciowodny NiSO4 ⋅ 6H2O 10101-97-0 262,848 niebiesko-zielone tetragonalne kryształy 2,07 s etanol
Siarczek niklu (II) NiS 16812-54-7 90,759 żółte heksagonalne kryształy 5,5 n H2O
Rodanek (tiocyjanian) niklu (II) Ni(SCN)2 13689-92-4 174,859 zielony proszek
Tytanian niklu (II) NiTiO3 12035-39-1 154,558 brązowe heksagonalne kryształy 5,0
Siarczek niklu (II, III) Ni3S4 12137-12-1 304,344 regularne kryształy 4,77
Tlenek niklu (III) Ni2O3 1314-06-3 165,385 szaro-czarne regularne kryształy n H2O; r gorące kwasy
Siarczek niklu (III) Ni3S2 12035-72-2 240,212 heksagonalne kryształy 5,87
Nobel No 10028-14-5 259 metal
Neptun Np 7439-99-8 237 srebrzysty metal 20,2 r HCl
Tlenek neptunu (IV) NpO2 12035-79-9 269 zielone regularne kryształy 11,1

oznaczenia:
r - rozpuszczalny
n - nierozpuszczalny
s - słabo rozpuszczalny

  • slide11.jpg
  • slide22.jpg
  • slide33.jpg
  • slide44.jpg
  • slide55.jpg