Ciekawe linki

Jeśli się podoba

Nazwa Wzór chemiczny Nr CAS Masa mol. Postać Gęstość g/cm3 Rozpuszczalniki
Niob Nb 7440-03-1 92,906 szary metal, regularny 8,57 n kwasy
Borek niobu NbB 12045-19-1 103,717 szare rombowe kryształy 7,5
Borek niobu NbB2 12007-29-3 114,528 szare heksagonalne kryształy 6,97
Węglik niobu NbC 12069-94-2 104,917 szare regularne kryształy 7,82 n H2O, kwasy
Węglik niobu Nb2C 12011-99-3 197,824 ognioodporne heksagonalne kryształy 7,8 n H2O
Azotek niobu NbN 24621-21-4 106,913 szare regularne kryształy 8,47 n HCl, kwasy
Fosforek niobu NbP 12034-66-1 123,880 tetragonalne kryształy 6,5
Krzemek niobu NbSi2 12034-80-9 149,077 szare heksagonalne kryształy 5,7
Tlenek niobu (II) NbO 12034-57-0 108,905 szare regularne kryształy 7,30
Bromek niobu (III) NbBr3 15752-41-7 332,618 ciemnobrązowe ciało stałe
Chlorek niobu (III) NbCl3 13569-59-0 199,264 czarne ciało stałe
Fluorek niobu (III) NbF3 15195-53-6 149,901 niebieskie regularne kryształy 4,2
Chlorek niobu (IV) NbCl4 13569-70-5 234,717 fioletowo-czarne jednoskośne kryształy 3,2
Fluorek niobu (IV) NbF4 13842-88-1 168,900 czarne tetragonalne kryształy, higroskopijne 4,01
Jodek niobu (IV) NbI4 13870-21-8 600,524 szare rombowe kryształy 5,6
Tlenek niobu (IV) NbO2 12034-59-2 124,905 białe tetragonalne kryształy lub proszek 5,9
Selenek niobu (IV) NbSe2 12034-77-4 250,83 szare heksagonalne kryształy 6,3
Siarczek niobu (IV) NbS2 12136-97-9 157,038 czarne romboedryczne kryształy 4,4
Tellurek niobu (IV) NbTe2 12034-83-2 348,11 heksgaonalne kryształy 7,6
Bromek niobu (V) NbBr5 13478-45-0 492,426 pomarańczowe rombowe kryształy 4,36 n H2O, etanol
Chlorek niobu (V) NbCl5 10026-12-7 270,170 żółte jednoskośne kryształy, higroskopijne 2,78 reaguje H2O; r HCl, CCl4
Fluorek niobu (V) NbF5 7783-68-8 187,898 bezbarwne jednoskośne kryształy, higroskopijne 2,70 reaguje H2O; s CS2, CCl4
Jodek niobu (V) NbI5 13779-92-5 727,428 żółto-czarne jednoskośne kryształy 5,32
Tlenek niobu (V) Nb2O5 1313-96-8 265,810 białe rombowe kryształy 4,6 n H2O; r HF
Tlenobromek niobu (V) NbOBr3 14459-75-7 348,617 żółto-brązowe kryształy
Tlenochlorek niobu (V) NbOCl3 13597-20-1 215,263 białe tetragonalne kryształy 3,72
Dwutlenofluorek niobu (V) NbO2F 15195-33-2 143,903 białe regularne kryształy 4,0

oznaczenia:
r - rozpuszczalny
n - nierozpuszczalny
s - słabo rozpuszczalny

  • slide11.jpg
  • slide22.jpg
  • slide33.jpg
  • slide44.jpg
  • slide55.jpg