Ciekawe linki

Jeśli się podoba

Nazwa Wzór chemiczny Nr CAS Masa mol. Postać Gęstość g/cm3 Rozpuszczalniki
Sód Na 7440-23-5 22,990 miękki srebrzysty metal, regularny 0,97 reaguje H2O
Octan sodu NaC2H3O2 127-09-3 82,034 bezbarwne kryształy 1,528
Octan sodu trójwodny NaC2H3O2 ⋅ 3H2O 6131-90-4 136,079 bezbarwne kryształy 1,45 s etanol
Glinian krzemu NaAlO2 1302-42-7 81,971 białe rombowe kryształy, higroskopijne 4,63 r H2O; n etanol
Wodoroglinian krzemu NaAlH4 13770-96-2 54,004 białe higroskopijne ciało stałe 1,24 n eter etylowy; r tetrahydrofuran
Siarczan sodowo-glinowy dwunastowodny NaAl(SO4)2 ⋅ 12H2O 10102-71-3 458,283 bezbarwne kryształy 1,61 n etanol
Amidek sodu NaNH2 7782-92-5 39,013 biało-zielone rombowe kryształy 1,39 reaguje H2O
Fosforan sodowo-amonowy czterowodny NaNH4HPO4 ⋅ 4H2O 13011-54-6 209,069 jednoskośne kryształy 1,54 r H2O; n etanol
Arsenin sodu NaAsO2 7784-46-5 129,911 biało-szary higroskopijny proszek 1,87 r H2O (bardzo); n etanol
Azydek sodu NaN3 26628-22-8 65,010 bezbarwne heksagonalne kryształy 1,846 s etanol; n eter etylowy
Borowodorek sodu NaBH4 16940-66-2 37,833 białe regularne kryształy, higroskopijne 1,07 reaguje etanol
Bromian sodu NaBrO3 7789-38-0 150,892 bezbarwne regularne kryształy 3,34 n etanol
Bromek sodu NaBr 7647-15-6 102,894 bezbarwne regularne kryształy 3,200 r etanol
Bromek sodu dwuwodny NaBr ⋅ 2H2O 13466-08-5 138,925 białe kryształy 2,18 s etanol
Węglan sodu Na2CO3 497-19-8 105,989 biały higroskopijny proszek 2,54 n etanol
Węglan sodu dziesięciowodny Na2CO3 ⋅ 10H2O 6132-02-1 286,142 bezbarwne kryształy 1,46 n etanol
Węglan sodu jednowodny Na2CO3 ⋅ H2O 5968-11-6 124,005 bezbarwne rombowe kryształy 2,25 n etanol
Chloran sodu NaClO3 7775-09-9 106,441 bezbarwne rombowe kryształy 2,5 s etanol
Chlorek sodu NaCl 7647-14-5 58,443 bezbarwne rombowe kryształy 2,17 s etanol
Chloryn sodu NaClO2 7758-19-2 90,442 białe higroskopijne kryształy
Chromian sodu Na2CrO4 7775-11-3 161,974 żółte rombowe kryształy 2,72 s etanol
Chromian sodu czterowodny Na2CrO4 ⋅ 4H2O 10034-82-9 234,035 żółte higroskopijne kryształy s etanol
Cytrynian sodu dwuwodny Na3C6H5O7 ⋅ 2H2O 6132-04-3 294,099 białe kryształy r H2O; n etanol, eter etylowy
Cyjanian sodu NaCNO 917-61-3 65,007 bezbarwne igły 1,89 r H2O; s etanol; n eter etylowy
Cyjanek sodu NaCN 143-33-9 49,008 białe regularne kryształy, higroskopijne 1,6 s etanol
Cyjanoborowodorek sodu NaBH3(CN) 25895-60-7 62,843 biały higroskopijny proszek 1,12 r H2O (bardzo); r tetrahydrofuran; s etanol; n benzen, eter etylowy
Dwuchromian sodu Na2Cr2O7 10588-01-9 261,968 czerwone higroskopijne kryształy
Dwuwodorofosforan sodu NaH2PO4 7558-80-7 119,977 bezbarwne jednoskośne kryształy
Dwuwodorofosforan sodu jednowodny NaH2PO4 ⋅ H2O 10049-21-5 137,993 białe higroskopijne kryształy n etanol
Dwuwodorofosforan sodu dwuwodny NaH2PO4 ⋅ 2H2O 13472-35-0 156,008 bezbarwne rombowe kryształy 1,91 n etanol
Dwuwodoropodfosforan sodu sześciowodny Na2H2P2O6 ⋅ 6H2O 7782-95-8* 314,031 jednoskośne płytki 1,849 n etanol
Dwuwodoropirofosforan sodu Na2H2P2O7 7758-16-9 221,939 biały proszek ≈1.9 r H2O
Dwutionin sodu Na2S2O4 7775-14-6 174,110 szaro-biały proszek s etanol
Dwutionian sodu dwuwodny Na2S2O6 ⋅ 2H2O 7631-94-9* 242,139 bezbarwne rombowe kryształy 2,19 n etanol
Etanolan sodu NaC2H5O 141-52-6 68,050 biało-żółty higroskopijny proszek reaguje H2O; r etanol
Żelazicyjanek sodu jednowodny Na3Fe(CN)6 ⋅ H2O 14217-21-1* 298,933 czerwone higroskopijne kryształy r H2O; n etanol
Żelazocyjanek sodu dziesięciowodny Na4Fe(CN)6 ⋅ 10H2O 13601-19-9 484,061 żółte jednoskośne kryształy 1,46 n rozpuszczalniki organiczne
Fluorek sodu NaF 7681-49-4 41,988 bezbarwne regularne lub tetragonalne kryształy 2,78 n etanol
Czterofluoroboran sodu NaBF4 13755-29-8 109,795 białe rombowe graniastosłupy 2,47 s etanol
Fluorofosforan sodu Na2PO3F 10163-15-2 143,950 proszek
Mrówczan sodu NaCHO2 141-53-7 68,008 białe higroskopijne kryształy 1,92 s etanol
Germanian sodu Na2GeO3 12025-19-3 166,59 białe jednoskośne higroskopijne kryształy 3,31
Sześciobromoplatynian (IV) sodu sześciowodny Na2PtBr6 ⋅ 6H2O 39277-13-9 828,57 kryształy
Sześciochloroirydian (IV) sodu sześciowodny Na2IrCl6 ⋅ 6H2O 19567-78-3 559,004 kryształy
Sześciochloroplatynian (IV) sodu Na2PtCl6 16923-58-3 453,77 żółte higroskopijne kryształy r etanol
Sześciochloroplatynian (IV) sodu sześciowodny Na2PtCl6 ⋅ 6H2O 16923-58-3 561,87 żółte kryształy 2,50 r etanol; n eter etylowy
Sześciofluoroglinian sodu Na3AlF6 13775-53-6 209,941 bezbarwne jednoskośne kryształy; przekształca w regularne w t. 560 2,97 n H2O
Sześciofluoroantymonian sodu NaSbF6 16925-25-0 258,740 białe regularne kryształy 3,375 r etanol, aceton
Sześciofluoforofosforan sodu jednowodny NaPF6 ⋅ H2O 20644-15-9 185,969 bezbarwne rombowe kryształy 2,369 r etanol, metanol, aceton
Sześciofluorokrzemian sodu Na2SiF6 16893-85-9 188,056 białe heksagonalne kryształy 2,7 n etanol
Sześcionitrokobaltan (III) sodu Na3Co(NO2)6 14649-73-1 403,935 żółto-brązowy krystaliczny proszek r H2O (bardzo); s etanol
Wodorek sodu NaH 7646-69-7 23,998 srebrzyste regularne kryształy, pelne 1,39 reaguje H2O, etanol
Wodoroarsenian sodu Na2HAsO4 7778-43-0 185,908 biały proszek s etanol
Wodoroarsenian sodu siedmiowodny Na2HAsO4 ⋅ 7H2O 10048-95-0 312,014 białe jednoskośne kryształy 1,87 s etanol
Wodorowęglan sodu NaHCO3 144-55-8 84,007 białe jednoskośne kryształy 2,20 n etanol
Fluorowodorek sodu NaHF2 1333-83-1 61,995 białe heksagonalne kryształy 2,08
Wodorofosforan sodu Na2HPO4 7558-79-4 141,959 biały higroskopijny proszek 1,7
Wodorofosforan sodu dwunastowodny Na2HPO4 ⋅ 12H2O 10039-32-4 358,143 bezbarwne kryształy ≈1.5 n etanol
Wodorofosforan sodu siedmiowodny Na2HPO4 ⋅ 7H2O 7782-85-6 268,066 bezbarwne kryształy ≈1.7 n etanol
Wodorosiarczan sodu NaHSO4 7681-38-1 120,062 białe higroskopijne kryształy 2,43
Wodorosiarczan sodu jednowodny NaHSO4 ⋅ H2O 10034-88-5 138,077 białe jednoskośne kryształy 2,10 reaguje etanol
Siarkowodorek sodu NaHS 16721-80-5 56,064 bezbarwne romboedryczne kryształy 1,79 r H2O, etanol, eter etylowy
Siarkowodorek sodu dwuwodny NaHS ⋅ 2H2O 16721-80-5 92,095 żółte higroskopijne igły r H2O (bardzo), etanol (bardzo), eter etylowy (bardzo)
Wodorosiarczyn sodu NaHSO3 7631-90-5 104,062 białe kryształy 1,48 r H2O; s etanol
Wodorotlenek sodu NaOH 1310-73-2 39,997 białe rombowe kryształy, higroskopijne 2,13 r etanol, metanol
Podchloryn sodu NaClO 7681-52-9 74,442 trwały w roztworach wodnych
Podchloryn sodu pięciowodny NaOCl ⋅ 5H2O 10022-70-5 164,518 bladozielone rombowe kryształy 1,6 r H2O
Jodan sodu NaIO3 7681-55-2 197,892 białe rombowe kryształy 4,28 n etanol
Jodek sodu NaI 7681-82-5 149,894 białe regularne kryształy, higroskopijne 3,67 r etanol, aceton
Bizmutian sodu NaBiO3 12232-99-4 279,968 żółto-brązowe higroskopijne kryształy n zimna H2O, reaguje kwasy
Pirosiarczyn sodu Na2S2O5 7681-57-4 190,109 białe kryształy s etanol
Metaboran sodu NaBO2 7775-19-1 65,800 białe heksgaonalne kryształy 2,46 r H2O
Metakrzemian sodu Na2SiO3 6834-92-0 122,064 białe bezpostaciowe ciało stałe, higroskopijne 2,61 r zimna H2O; reaguje gorąca H2O
Molibdenian sodu Na2MoO4 7631-95-0 205,92 bezbarwne regularne kryształy ≈3.5
Molibdenian sodu dwuwodny Na2MoO4 ⋅ 2H2O 10102-40-6 241,95 krystaliczny proszek ≈3.5
Niobian sodu NaNbO3 12034-09-2 163,894 romboedryczne kryształy 4,55 n H2O
Azotan sodu NaNO3 7631-99-4 84,995 bezbarwne heksagonalne kryształy, higroskopijne 2,26 s etanol, metanol
Azotyn sodu NaNO2 7632-00-0 68,996 białe rombowe kryształy, higroskopijne 2,17 s etanol; reaguje kwasy
Nitroprusydek sodu dwuwodny Na2[Fe(CN)5NO] ⋅ 2H2O 13755-38-9 297,949 czerwone kryształy 1,72 s etanol
Ortowanadian sodu Na3VO4 13721-39-6 183,909 bezbarwne heksagonalne graniastosłupy r H2O; n etanol
Szczawian sodu Na2C2O4 62-76-0 133,999 biały proszek 2,34 n etanol
Tlenek sodu Na2O 1313-59-3 61,979 biały bezpostaciowy proszek 2,27 reaguje H2O
Nadboran sodu czterowodny NaBO3 ⋅ 4H2O 7632-04-4 153,861 białe kryształy reaguje H2O
Nadchloran sodu NaClO4 7601-89-0 122,441 białe rombowe kryształy, higroskopijne 2,52
Nadchloran sodu jednowodny NaClO4 ⋅ H2O 7791-07-3 140,456 białe higroskopijne kryształy 2,02
Nadjodan sodu NaIO4 7790-28-5 213,892 białe tetragonalne kryształy 3,86 r kwasy
Nadjodan sodu trójwodny NaIO4 ⋅ 3H2O 13472-31-6 267,938 białe heksagonalne kryształy 3,22
Nadmanganian sodu trójwodny NaMnO4 ⋅ 3H2O 10101-50-5* 195,972 czerwono-czarne higroskopijne kryształy 2,47 reaguje etanol
Nadtlenek sodu Na2O2 1313-60-6 77,979 żółty higroskopijne proszek 2,805 reaguje H2O
Nadrenian sodu NaReO4 13472-33-8 273,195 kryształy 5,39
Nadsiarczan sodu Na2S2O8 7775-27-1 238,107 białe higroskopijne kryształy r H2O (bardzo); reaguje etanol
Fosforan sodu dwunastowodny Na3PO4 ⋅ 12H2O 10101-89-0 380,124 bezbarwne heksagonalne kryształy 1,62 n etanol
Fosforan sodu chlorowany Na3PO4 ⋅ NaOCl 56802-99-4 238,383 białe kryształy
Fosfonin sodu NaH2PO2 7681-53-0 87,979 białe kryształy
Fosfonin sodu jednowodny NaH2PO2 ⋅ H2O 10039-56-2 105,994 bezbarwne higroskopijne kryształy r etanol
Winian sodowo-potasowy czterowodny NaKC4H4O6 ⋅ 4H2O 304-59-6 282,220 białe kryształy 1,79 r H2O (bardzo); n etanol
Pirofosforan sodu Na4P2O7 7722-88-5 265,902 bezbarwne kryształy 2,53
Selenian sodu Na2SeO4 13410-01-0 188,94 bezbarwne rombowe kryształy
Selenian sodu dziesięciowodny Na2SeO4 ⋅ 10H2O 10102-23-5 369,09 białe kryształy 1,61
Selenek sodu Na2Se 1313-85-5 124,94 bezpostaciowe ciało stałe 2,62 reaguje H2O
Selenin sodu Na2SeO3 10102-18-8 172,94 białe tetragonalne kryształy n etanol
Stearynian sodu NaC18H35O2 822-16-2 306,460 biały proszek s H2O, etanol; r gorąca H2O
Bursztynian sodu sześciowodny Na2C4H4O4 ⋅ 6H2O 150-90-3 270,144 krystaliczny proszek n etanol
Siarczan sodu Na2SO4 7757-82-6 142,044 białe rombowe kryształy lub proszek 2,7 n etanol
Siarczan sodu dziesięciowodny Na2SO4 ⋅ 10H2O 7727-73-3 322,197 bezbarwne jednoskośne kryształy 1,46 n etanol
Siarczek sodu Na2S 1313-82-2 78,046 białe regularne kryształy, higroskopijne 1,856 s etanol; n eter etylowy
Siarczek sodu dziewięciowodny Na2S ⋅ 9H2O 1313-84-4 240,184 biało-żółte higroskopijne kryształy 1,43 s etanol; n eter etylowy
Siarczek sodu pięciowodny Na2S ⋅ 5H2O 1313-83-3 168,122 bezbarwne rombowe kryształy 1,58 r etanol; n eter etylowy
Siarczyn sodu Na2SO3 7757-83-7 126,044 białe heksagonalne kryształy 2,63 n etanol
Siarczyn sodu siedmiowodny Na2SO3 ⋅ 7H2O 10102-15-5 252,151 białe jednoskośne kryształy, nietrwałe 1,56 s etanol
Ponadtlenek sodu NaO2 12034-12-7 54,989 żółte regularne kryształy 2,2 reaguje H2O
Telluran sodu Na2TeO4 10101-83-4 237,58 biały proszek
Telluryn sodu Na2TeO3 10102-20-2 221,58 białe romboedryczne graniastosłupy s H2O
Czteroboran sodu Na2B4O7 1330-43-4 201,220 bezbarwne szkliste ciało stałe, higroskopijne 2,4 s metanol
Czteroboran sodu dziesięciowodny Na2B4O7 ⋅ 10H2O 1303-96-4 381,373 białe jednoskośne kryształy 1,73 n etanol
Czteroboran sodu pięciowodny Na2B4O7 ⋅ 5H2O 12045-88-4 291,296 heksagonalne kryształy 1,88
Czteroboran sodu czterowodny Na2B4O7 ⋅ 4H2O 12045-87-3 273,281 białe jednoskośne kryształy 1,95
Czterochloroglinian sodu NaAlCl4 7784-16-9 191,783 rombowe kryształy 2,01 r H2O
Czterochlorozłocian (III) dwuwodny NaAuCl4 ⋅ 2H2O 13874-02-7 397,799 pomarańczowo-żółte romboedryczne kryształy r etanol, eter etylowy
Czterochloropalladian (II) sodu trójwodny Na2PdCl4 ⋅ 3H2O 13820-53-6 348,26 brązowo-czerwone higroskopijne kryształy r H2O (bardzo); r etanol
Czterochloroplatynian (II) sodu czterowodny Na2PtCl4 ⋅ 4H2O 10026-00-3 454,93 czerwone graniastosłupy r H2O, etanol
Czterofluoroberylan sodu Na2BeF4 13871-27-7 130,986 rombowe kryształy 2,47 s H2O
Rodanek (tiocyjanian) sodu NaSCN 540-72-7 81,074 bezbarwne higroskopijne kryształy
Tiofosforan sodu dwunastowodny Na3PO3S ⋅ 12H2O 10101-88-9 396,191 heksagonalne higroskopijne płatki r gorąca H2O (bardzo)
Tiosiarczan sodu Na2S2O3 7772-98-7 158,110 bezbarwne jednoskośne kryształy 1,69 n etanol
Tiosiarczan sodu pięciowodny Na2S2O3 ⋅ 5H2O 10102-17-7 248,186 bezbarwne kryształy 1,69 n etanol
Trójmetafosforan sodu Na3(PO3)3 7785-84-4 305,885 białe kryształy 2,49
Trójmetafosforan sodu sześciowodny Na3(PO3)3 ⋅ 6H2O 7785-84-4 413,976 trójskośno-romboedryczne higroskopijne graniastosłupy 1,786 n etanol
Trójpolifosforan sodu Na5P3O10 7758-29-4 367,864 biały higroskopijny proszek
Wolframian sodu Na2WO4 13472-45-2 293,82 białe romboedryczne kryształy 4,18
Wolframian sodu dwuwodny Na2WO4 ⋅ 2H2O 10213-10-2 329,85 białe rombowe kryształy 3,25 n etanol
Uranian (VI) sodu jednowodny Na2U2O7 ⋅ H2O 13721-34-1 652,049 żółty proszek n H2O; r kwasy
Wanadian (V) sodu NaVO3 13718-26-8 121,930 bezbarwne jednoskośne graniastosłupy
Wanadian (V) sodu czterowodny NaVO3 ⋅ 4H2O 13718-26-8 193,992 żółto-biały krystaliczny proszek

oznaczenia:
r - rozpuszczalny
n - nierozpuszczalny
s - słabo rozpuszczalny

  • slide11.jpg
  • slide22.jpg
  • slide33.jpg
  • slide44.jpg
  • slide55.jpg