Ciekawe linki

Jeśli się podoba

Nazwa Wzór chemiczny Nr CAS Masa mol. Postać Gęstość g/cm3 Rozpuszczalniki
Azot N2 7727-37-9 28,013 bezbarwny gaz 1.145 g/L s H2O; n etanol
Nitroamid NO2NH2 7782-94-7 62,028 nietrwałe białe kryształy r H2O, etanol, aceton, eter etylowy; n chloroform
Kwas azotowy HNO3 7697-37-2 63,013 bezbarwna ciecz, higroskopijna 1,51292 r H2O (bardzo)
Kwas azotawy HNO2 7782-77-6 47,014 trwały jedynie w roztworach wodnyc
Podtlenek azotu N2O 10024-97-2 44,012 bezbarwny gaz 1.799 g/L s H2O; r etanol, eter etylowy
Tlenek azotu NO 10102-43-9 30,006 bezbarwny gaz 1.226 g/L s H2O
Dwutlenek azotu NO2 10102-44-0 46,006 brązowy gaz; równoważny z N2O4 1.880 g/L reaguje H2O
Trójtlenek azotu N2O3 10544-73-7 76,011 niebieskie ciało stałe lub ciecz (w niskich temperaturach) 1,42 reaguje H2O
Czterotlenek azotu N2O4 10544-72-6 92,011 bezbarwna ciecz; równoważna z NO2 1,452 reaguje H2O
Pięciotlenek azotu N2O5 10102-03-1 108,010 bezbarwne heksagonalne kryształy 2,0 r chloroform; s CCl4
Trójbromek azotu NBr3 15162-90-0 253,719 nietrwałe ciało stałe
Trójchlorek azotu NCl3 10025-85-1 120,365 żółta oleista ciecz, eksplodująca 1,653 n H2O; r CS2, benzen, CCl4
Trójfluorek azotu NF3 7783-54-2 71,002 bezbarwny gaz 2.902 g/L n H2O
Trójjodek azotu NI3 13444-85-4 394,720 nietrwałe czarne kryształy, eksplodujące
Dwufluorochlorek azotu NClF2 13637-87-1 87,457 bezbarwny gaz 3.575 g/L
Chloroamina NH2Cl 10599-90-3 51,476 żółta ciecz r H2O, etanol, eter etylowy; s benzen, CCl4
Fluoroamina NH2F 15861-05-9 35,021 nietrwały gaz 1.431 g/L
Dwufluoroamina NHF2 10405-27-3 53,012 bezbarwny gaz 2.167 g/L
cis-dwufluorodiazyna N2F2 13812-43-6 66,010 bezbarwny gaz 2.698 g/L
trans-dwufluorodiazyna N2F2 13776-62-0 66,010 bezbarwny gaz 2.698 g/L
Tetrafluorohydrazyna N2F4 10036-47-2 104,007 bezbarwny gaz 4.251 g/L
Bromek nitrozylu NOBr 13444-87-6 109,910 czerwony gaz 4.492 g/L reaguje H2O
Chlorek nitrozylu NOCl 2696-92-6 65,459 żółty gaz 2.676 g/L reaguje H2O
Fluorek nitrozylu NOF 7789-25-5 49,004 bezbarwny gaz 2.003 g/L
Tlenek trójfluoroaminy NOF3 13847-65-9 87,001 bezbarwny gaz 3.556 g/L
Chlorek nitrylu NO2Cl 13444-90-1 81,459 bezbarwny gaz 3.330 g/L
Fluorek nitrylu NO2F 10022-50-1 65,004 bezbarwny gaz 2.657 g/L reaguje H2O
Selenek azotu N4Se4 12033-88-4 371,87 czerwone jednoskośne kryształy, higroskopijne 4,2 n H2O, eter etylowy, etanol; s benzen, CS2
Hydrazyna N2H4 302-01-2 32,045 bezbarwna oleista ciecz 1,0036 r H2O (bardzo), etanol (bardzo), metanol (bardzo)
Hydrat hydrazyny N2H4 ⋅ H2O 7803-57-8 50,060 dymiąca ciecz 1,030 r H2O (bardzo), etanol (bardzo); n chloroform, eter etylowy
Bromowodorek hudrazyny N2H4 ⋅ HBr 13775-80-9 112,957 białe jednoskośne krystaliczne płatki 2,3 r H2O, etanol
Chlorowodorek hydrazyny N2H4 ⋅ HCl 2644-70-4 68,506 białe rombowe kryształy 1,5 r H2O; n rozpuszczalniki organiczne
Dwuchlorowodorek hydrazyny N2H4 ⋅ 2HCl 5341-61-7 104,966 białe rombowe kryształy 1,42 r H2O; s etanol
Jodowodorek hydrazyny N2H4 ⋅ HI 10039-55-1 159,957 higroskopijne kryształy r H2O
Azotan hydrazyny N2H4 ⋅ HNO3 13464-97-6 95,058 jednoskośne kryształy, eksplodujące r H2O (bardzo)
Siarczan hydrazyny N2H4 ⋅ H2SO4 10034-93-2 130,125 bezbarwne rombowe kryształy 1,378 s H2O; n etanol
Kwas azotowodorowy HN3 7782-79-8 43,028 bezbarwna ciecz, eksplodująca r H2O
Hydroksyloamina H2NOH 7803-49-8 33,030 białe rombowe płatki lub igły 1,21 r H2O (bardzo), metanol (bardzo)
Siarczan hydroksyloaminy (H2NOH)2 ⋅ H2SO4 10039-54-0 164,139 kryształy r H2O (bardzo)
Amoniak NH3 7664-41-7 17,031 bezbarwny gaz 0.696 g/L r H2O (bardzo); r etanol, eter etylowy
Octan amonu NH4C2H3O2 631-61-8 77,083 białe higroskopijne kryształy 1,073 r etanol; s aceton
Azydek amonu NH4N3 12164-94-2 60,059 jednoskośne kryształy, palne 1,346
Benzoesan amonu NH4C7H5O2 1863-63-4 139,152 białe kryształy lub proszek 1,26 r H2O; s etanol
Wodorojabłczan amonu NH4C4H4O5 5972-71-4 151,118 rombowe kryształy 1,15 r H2O; s etanol
Czteroboran amonu czterowodny (NH4)2B4O7 ⋅ 4H2O 12228-87-4 263,377 tetragonalne kryształy r H2O; n etanol
Bromian amonu NH4BrO3 13843-59-9 145,941 bezbarwne heksagonalne kryształy r H2O (bardzo)
Bromek amonu NH4Br 12124-97-9 97,943 białe higroskopijne tetragonalne kryształy 2,429 r etanol, aceton; s eter etylowy
Kaprylan amonu NH4C8H15O2 5972-76-9 161,243 higroskopijne jednoskośne kryształy reaguje H2O; r etanol; n chloroform, benzen
Karbaminian amonu NH2COONH4 1111-78-0 78,071 krystaliczny proszek r H2O (bardzo); r etanol
Węglan amonu (NH4)2CO3 506-87-6 96,086 bezbarwny krystaliczny proszek
Siarczan amonowo-cerowy (III) czterowodny NH4Ce(SO4)2 ⋅ 4H2O 21995-38-0* 422,343 jednoskośne kryształy r H2O
Azotan amonowo-cerowy (IV) (NH4)2Ce(NO3)6 16774-21-3 548,223 czerwono-pomarańczowe kryształy r H2O (bardzo)
Chloran amonu NH4ClO3 10192-29-7 101,490 białe kryształy 1,80
Chlorek amonu NH4Cl 12125-02-9 53,492 bezbarwne regularne kryształy 1,519
Chromian amonu (NH4)2CrO4 7788-98-9 152,071 żółte kryształy 1,90 s aceton, metanol; n etanol
Siarczan amonowo-chromowy dwunastowodny NH4Cr(SO4)2 ⋅ 12H2O 10022-47-6 478,345 niebiesko-fioletowe kryształy 1,72 r H2O; s etanol
Fosforan amonowo-kobaltowy (II) CoNH4PO4 14590-13-7 171,943 czerwono-fioletowy proszek (uwodniony) n H2O; r kwasy
Siarczan amonowo-kobaltowy (II) sześciowodny (NH4)2Co(SO4)2 ⋅ 6H2O 13586-38-4 395,229 czerwone jednoskośne graniastosłupy 1,90 r H2O; n etanol
Chlorek amonowo-miedziowy (II) CuCl2 ⋅ 2NH4Cl 10060-13-6* 241,434 żółte higroskopijne rombowe kryształy r H2O
Chlorek amonowo-miedziowy (II) dwuwodny CuCl2 ⋅ 2NH4Cl ⋅ 2H2O 10060-13-6 277,464 niebiesko-zielone tetragonalne kryształy 1,993 r H2O, etanol
Cyjanek amonu NH4CN 12211-52-8 44,056 bezbarwne tetragonalne kryształy 1,10 r H2O (bardzo)
Dwuchromian amonu (NH4)2Cr2O7 7789-09-5 252,065 pomarańczowo-czerwone jednoskośne kryształy, higroskopijne 2,155
Dwuwodoroarsenian amonu NH4H2AsO4 13462-93-6 158,975 tetragonalne kryształy 2,311
Dwuwodorofosforan amonu NH4H2PO4 7722-76-1 115,026 białe tetragonalne kryształy 1,80 s etanol; n aceton
Dwutiokarbaminian amonu NH4NH2CSS 513-74-6 110,204 żółte rombowe kryształy 1,45 r H2O
Chromian amonowo-żelazowy NH4Fe(CrO4)2 7789-08-4 305,871 czerwony proszek n H2O
Szczawian amonowo-żelazowy trójwodny (NH4)3Fe(C2O4)3 ⋅ 3H2O 13268-42-3 428,063 zielone jednoskośne kryształy, higroskopijne 1,780 r H2O (bardzo); n etanol
Siarczan amonowo-żelazowy dwunastowodny NH4Fe(SO4)2 ⋅ 12H2O 10138-04-2 482,194 bezbarwne do fioletowych kryształy 1,71 r H2O (bardzo); n etanol
Żelazicyjanek amonu trójwodny (NH4)3Fe(CN)6 ⋅ 3H2O 14221-48-8* 320,111 czerwone kryształy r H2O; n etanol
Żelazocyjanek amonu trójwodny (NH4)4Fe(CN)6 ⋅ 3H2O 14481-29-9* 338,149 żółte kryształy r H2O; n etanol
Siarczan amonowo-żelazowy sześciowodny (NH4)2Fe(SO4)2 ⋅ 6H2O 10045-89-3 392,141 niebiesko-zielone jednoskośne kryształy 1,86 r H2O; n etanol
Fluorek amonu NH4F 12125-01-8 37,037 białe heksagonalne kryształy, higroskopijne 1,015 s etanol
Czterofluoroboran amonu NH4BF4 13826-83-0 104,844 biały proszek, rombowy 1,871
Fluorosiarczan amonu NH4SO3F 13446-08-7 117,101 bezbarwne igły r H2O, etanol, metanol
Mrówczan amonu NH4CHO2 540-69-2 63,057 higroskopijne kryształy 1,27 r etanol
Sześciochloroirydian (IV) amonu (NH4)2IrCl6 16940-92-4 441,010 czarny krystaliczny proszek 2,856
Sześciochloroosmian (IV) amonu (NH4)2OsCl6 12125-08-5 439,02 czerwone kryształy lub proszek 2,93 r H2O, etanol
Sześciochloropalladian (IV) amonu (NH4)2PdCl6 19168-23-1 355,21 czerwono-brązowe higroskopijne kryształy 2,418
Sześciobromoplatynian (IV) amonu (NH4)2PtBr6 17363-02-9 710,58 proszek
Sześciochloroplatynian (IV) amonu (NH4)2PtCl6 16919-58-7 443,87 czerwono-pomarańczowe regularne kryształy 3,065 n etanol
Sześciofluoroglinian amonu (NH4)3AlF6 7784-19-2 195,087 regularne kryształy 1,78 r H2O
Sześciofluorogalan amonu (NH4)3GaF6 14639-94-2 237,828 bezbarwne regularne kryształy 2,10
Sześciofluorogermanian amonu (NH4)2GeF6 16962-47-3 222,68 białe kryształy 2,564 r H2O; n etanol
Sześciofluorofosforan amonu NH4PF6 16941-11-0 163,003 białe regularne kryształy 2,180 r H2O (bardzo); r aceton, etanol, metanol
Sześciofluorokrzemian amonu (NH4)2SiF6 16919-19-0 178,153 białe regularne lub trygonalne kryształy 2,011 n etanol, aceton
Sześciofluorocyrkonian (IV) amonu (NH4)2ZrF6 16919-31-6 241,291 białe heksagonalne kryształy 1,154 r H2O
Wodoroarsenian amonu (NH4)2HAsO4 7784-44-3 176,004 biały proszek 1,99 r H2O
Wodoroczteroboran amonu trójwodny NH4HB4O7 ⋅ 3H2O 10135-84-9 228,332 bezbarwne kryształy ≈2.5 r H2O
Wodorowęglan amonu NH4HCO3 1066-33-7 79,056 bezbarwne lub białe graniastosłupy 1,586 n etanol, benzen
Wodorocytrynian amonu (NH4)2HC6H5O7 3012-65-5 226,184 bezbarwne kryształy 1,48 r H2O (bardzo); s etanol
Fluorowodorek amonu NH4HF2 1341-49-7 57,044 białe rombowe kryształy 1,50
Wodoroszczawian amonu jednowodny NH4HC2O4 ⋅ H2O 5972-72-5* 125,081 bezbarwne romboedryczne kryształy 1,56 s H2O, etanol
Wodorofosforan amonu (NH4)2HPO4 7783-28-0 132,055 białe kryształy 1,619 n etanol, aceton
Wodoroselenian amonu NH4HSeO4 10294-60-7 162,01 romboedryczne kryształy 2,162
Wodorosiarczan amonu NH4HSO4 7803-63-6 115,111 białe higroskopijne kryształy 1,78 n etanol, aceton, pirydyna
Wodorosiarczek amonu NH4HS 12124-99-1 51,113 białe tetragonalne lub rombowe kryształy 1,17 s aceton; n benzen, eter etylowy
Wodorosiarczyn amonu NH4HSO3 10192-30-0 99,111 bezbarwne kryształy 2,03
Wodorowinian amonu NH4C4H4O6 3095-65-6 167,117 białe kryształy 1,68 s H2O; r alkalia; n etanol
Wodorotlenek amonu NH4OH 1336-21-6 35,046 występuje tylko w roztworze
Podfosforyn amonu NH4H2PO2 7803-65-8 83,028 białe higroskopijne kryształy r H2O (bardzo); s etanol; n aceton
Jodan amonu NH4IO3 13446-09-8 192,941 biały proszek 3,3
Jodek amonu NH4I 12027-06-4 144,943 białe tetragonalne kryształy; higroskopijne 2,514 s etanol, metanol
Mleczan amonu NH4C3H5O3 52003-58-4 107,108 bezbarwne kryształy r H2O, etanol; s metanol; n aceton, eter etylowy
Metawolframian amonu sześciowodny (NH4)6W7O24 ⋅ 6H2O 12028-48-7 1887,19 białe kryształy r H2O; n etanol
Metawanadan amonu NH4VO3 7803-55-6 116,979 biało-żółte kryształy 2,326
Molibdenian (VI) amonu czterowodny (NH4)6Mo7O24 ⋅ 4H2O 12054-85-2 1235,86 bezbarwne lub zielono-żółte kryształy 2,498 n etanol
Molibdenofosforan amonu (NH4)3PO4 ⋅ 12MoO3 54723-94-3* 1876,35 żółty krystaliczny proszek r alkalia; n kwasy
Chlorek amonowo-niklowy sześciowodny NH4NiCl3 ⋅ 6H2O 16122-03-5* 291,181 zielone higroskopijne kryształy 1,65 r H2O
Siarczan amonowo-niklowy sześciowodny (NH4)2Ni(SO4)2 ⋅ 6H2O 7785-20-8 394,989 niebiesko-zielone kryształy 1,923 s H2O; n etanol
Azotan amonu NH4NO3 6484-52-2 80,043 białe higroskopijne kryształy, rombowe 1,72 s metanol
Azotyn amonu NH4NO2 13446-48-5 64,044 biało-żółte kryształy 1,69 n eter etylowy
Nitroprusydek amonu (NH4)2Fe(CN)5NO 14402-70-1 252,016 czerwono-brązowe kryształy r H2O, etanol
Oleinian amonu NH4C18H33O2 544-60-5 299,493 żółto-brązowa pasta r H2O; s aceton
Szczawian amonu (NH4)2C2O4 1113-38-8 124,096 bezbarwny roztwór 1,5
Szczawian amonu jednowodny (NH4)2C2O4 ⋅ H2O 6009-70-7 142,110 białe rombowe kryształy 1,50 s etanol
Palmitynian amonu NH4C15H31CO2 593-26-0 273,455 żółto-biały proszek r H2O; s benzen, ksylen; n aceton, etanol CCl4
Pięcioboran amonu czterowodny NH4B5O8 ⋅ 4H2O 12007-89-5 272,150 białe kryształy
Pięciochlorocynkan amonu (NH4)3ZnCl5 14639-98-6 296,77 higroskopijne rombowe kryształy 1,81 r H2O (bardzo)
Nadchloran amonu NH4ClO4 7790-98-9 117,490 białe rombowe kryształy 1,95 r metanol; s etanol, aceton; n eter etylowy
Nadmanganian amonu NH4MnO4 13446-10-1 136,975 purpurowe romboedryczne kryształy 2,22
Nadtlenodwusiarczan amonu (NH4)2S2O8 7727-54-0 228,204 jednoskośne kryształy lub biały proszek 1,982
Nadrenian amonu NH4ReO4 13598-65-7 268,244 bezbarwny proszek 3,97
Fosforan amonu trójwodny (NH4)3PO4 ⋅ 3H2O 10361-65-6* 203,133 białe graniastosłupy n aceton
Wodorofosforyn amonu jednowodny (NH4)2HPO3 ⋅ H2O 51503-61-8 134,071 higroskopijne kryształy r H2O
Fosfomolibdenian amonu jednowodny (NH4)3PO4 ⋅ 12MoO3 ⋅ H2O 54723-94-3 1894,36 żółte kryształy lub proszek
Fosfowolframian amonu dwuwodny (NH4)3PO4 ⋅ 12WO3 ⋅ 2H2O 1311-90-6 2967,18 krystaliczny proszek s H2O
Pikrynian amonu NH4C6H2N3O7 131-74-8 246,135 żółte rombowe kryształy 1,72 s H2O
Salicylan amonu NH4C7H5O3 528-94-9 155,151 biały krystaliczny proszek r H2O (bardzo); r etanol
Selenian amonu (NH4)2SeO4 7783-21-3 179,04 białe jednoskośne kryształy 2,194 n etanol, aceton
Selenin amonu (NH4)2SeO3 7783-19-9 163,04 białe lub żółte higroskopijne kryształy
Stearynian amonu NH4C18H35O2 1002-89-7 301,509 żółto-biały proszek 0,89 s H2O, benzen; r etanol, metanol, n aceton
Amidosulfonian amonu NH4NH2SO3 7773-06-0 114,125 białe higroskopijne kryształy r H2O (bardzo); s etanol
Siarczan amonu (NH4)2SO4 7783-20-2 132,141 białe lub brązowe rombowe kryształy 1,77 n etanol, aceton
Siarczek amonu (NH4)2S 12135-76-1 68,143 żółto-pomarańczowe kryształy r H2O, etanol, alkalia
Siarczyn amonu (NH4)2SO3 17026-44-7 116,141 białe higroskopijne kryształy
Siarczyn amonu jednowodny (NH4)2SO3 ⋅ H2O 7783-11-1 134,156 bezbarwne kryształy 1,41 n etanol, aceton
Winian amonu (NH4)2C4H4O6 3164-29-2 184,147 białe kryształy 1,601 r H2O
Telluran amonu (NH4)2TeO4 13453-06-0 227,68 biały proszek 3,024
Czterochloroglinian amonu NH4AlCl4 7784-14-7 186,832 białe higroskopijne ciało stałe r H2O, eter etylowy
Czterochloroplatynian (II) amonu (NH4)2PtCl4 13820-41-2 372,97 czerwone kryształy 2,936 r H2O; n etanol
Czterochlorocynkan amonu (NH4)2ZnCl4 14639-97-5 243,28 białe rombowe płytki, higroskopijne 1,879 r H2O (bardzo)
Czterotiowolframian amonu (NH4)2WS4 13862-78-7 348,18 pomarańczowe kryształy 2,71 r H2O
Rodanek (tiocyjanian) amonu NH4SCN 1762-95-4 76,122 bezbarwne higroskopijne kryształy 1,30 r etanol (bardzo); r aceton; n chloroform
Tiosiarczan amonu (NH4)2S2O3 7783-18-8 148,207 białe kryształy 1,678 r H2O (bardzo); n etanol, eter etylowy
Szczawian amonowo-tytanowy jednowodny (NH4)2TiO(C2O4)2 ⋅ H2O 10580-03-7 293,996 higroskopijne kryształy r H2O (bardzo)
Wolframian (VI) amonu (NH4)10W12O41 11120-25-5 3042,44 krystaliczny proszek 2,3 r H2O; n etanol
Uranian (VI) amonu (NH4)2U2O7 7783-22-4 624,131 czerwono-żółty bezpostaciowy proszek n H2O, alkalia; r kwasy
Fluorek amonowo-uranowy UO2(NH4)3F5 18433-40-4 419,135 zielono-żółte jednoskośne kryształy r H2O; n etanol
Walerianian amonu NH4C4H9CO2 42739-38-8 119,163 higroskopijne kryształy r H2O (bardzo), etanol; r eter etylowy
Węglan amonowo-cyrkonylowy dwuwodny (NH4)3ZrOH(CO3)3 ⋅ 2H2O 12616-24-9* 362,404 graniastosłupy, niestabilne r H2O

oznaczenia:
r - rozpuszczalny
n - nierozpuszczalny
s - słabo rozpuszczalny

  • slide11.jpg
  • slide22.jpg
  • slide33.jpg
  • slide44.jpg
  • slide55.jpg