Ciekawe linki

Jeśli się podoba

Nazwa Wzór chemiczny Nr CAS Masa mol. Postać Gęstość g/cm3 Rozpuszczalniki
Molibden Mo 7439-98-7 95,94 szaro-czarny metal, regularny 10,2 n H2O, rozcieńczone kwasy, alkalia
Borek molibdenu Mo2B 12006-99-4 202,69 ognioodporne tetragonalne kryształy 9,2
Borek molibdenu Mo2B5 12007-97-5 245,94 ognioodporne heksagonalne kryształy ≈7.2
Węglik molibdenu MoC 12011-97-1 107,95 ognioodporne ciało stałe, regularne
Węglik molibdenu Mo2C 12069-89-5 203,89 szare rombowe kryształy 9,18
Sześciokarbonylek molibdenu Mo(CO)6 13939-06-5 264,00 białe rombowe kryształy 1,96 n H2O; r benzen; s eter etylowy
Azotek molibdenu MoN 12033-19-1 109,95 heksagonalne kryształy 9,20
Azotek molibdenu Mo2N 12033-31-7 205,89 szare regularne kryształy 9,46
Fosforek molibdenu MoP 12163-69-8 126,91 czarne heksagonalne kryształy 7,34
Krzemek molibdenu MoSi2 12136-78-6 152,11 szare tetragonalne kryształy 6,2 n H2O; r HF
Bromek molibdenu (II) MoBr2 13446-56-5 255,75 żółto-czerwone kryształy
Chlorek molibdenu (II) MoCl2 13478-17-6 166,85 żółte kryształy
Jodek molibdenu (II) MoI2 14055-74-4 349,75 czarne higroskopijne kryształy 5,278
Bromek molibdenu (III) MoBr3 13446-57-6 335,65 zielone heksagonalne kryształy 4,89 n H2O
Chlorek molibdenu (III) MoCl3 13478-18-7 202,30 ciemnoczerwone jednoskośne kryształy 3,74 n H2O
Fluorek molibdenu (III) MoF3 20193-58-2 152,94 brązowe heksagonalne kryształy 4,64 n H2O
Jodek molibdenu (III) MoI3 14055-75-5 476,65 czarne ciało stałe n H2O
Tlenek molibdenu (III) Mo2O3 1313-29-7 239,88 szaro-czarny proszek n H2O; s kwasy
Bromek molibdenu (IV) MoBr4 13520-59-7 415,56 czarne kryształy reaguje H2O
Chlorek molibdenu (IV) MoCl4 13320-71-3 237,75 czarne kryształy reaguje H2O
Fluorek molibdenu (IV) MoF4 23412-45-5 171,93 zielone kryształy reaguje H2O
Tlenek molibdenu (IV) MoO2 18868-43-4 127,94 brązowo-fioletowe tetragonalne kryształy 6,47 s H2O
Selenek molibdenu (IV) MoSe2 12058-18-3 253,86 szare heksagonalne kryształy 6,90
Siarczek molibdenu (IV) MoS2 1317-33-5 160,07 czarny proszek lub heksagonalne kryształy 5,06 n H2O; r stężone kwasay
Tellurek molibdenu (IV) MoTe2 12058-20-7 351,14 szare heksagonalne kryształy 7,7
Chlorek molibdenu (V) MoCl5 10241-05-1 273,20 zielono-czarne jednoskośne kryształy, higroskopijne 2,93 r etanol, eter etylowy
Fluorek molibdenu (V) MoF5 13819-84-6 190,93 żółte jednoskośne kryształy 3,5
Tlenochlorek molibdenu (V) MoOCl3 13814-74-9 218,30 czarne jednoskośne kryształy reaguje H2O
Kwas molibdenowy (VI) jednowodny H2MoO4 ⋅ H2O 7782-91-4 179,97 biały proszek 3,1 s H2O; r alkalia
Fluorek molibdenu (VI) MoF6 7783-77-9 209,93 białe regularne kryształy lub bezbarwna ciecz, higroskopijne 2,54 reaguje H2O
Tlenofluorek molibdenu (VI) MoOF4 14459-59-7 187,93 lotne ciało stałe
Tlenochlorek molibdenu (VI) MoOCl4 13814-75-0 253,75 zielony higroskopijne proszek
Dwutlenochlorek molibdenu (VI) MoO2Cl2 13637-68-8 198,84 żółto-pomarańczowe ciało stałe 3,31 reaguje H2O
Tlenek molibdenu (VI) MoO3 1313-27-5 143,94 biało-żółte romboedryczne kryształy 4,70 r stężone kwasys conc acid
Metafosforan molibdenu (VI) Mo(PO3)6 133863-98-6 569,77 żółty proszek 3,28 n H2O, kwasy

oznaczenia:
r - rozpuszczalny
n - nierozpuszczalny
s - słabo rozpuszczalny

  • slide11.jpg
  • slide22.jpg
  • slide33.jpg
  • slide44.jpg
  • slide55.jpg