Ciekawe linki

Jeśli się podoba

Nazwa Wzór chemiczny Nr CAS Masa mol. Postać Gęstość g/cm3 Rozpuszczalniki
Mangan Mn 7439-96-5 54,938 twardy szary metal 7,3 r rozcieńczone kwasy
Antymonek manganu MnSb 12032-82-5 176,698 heksagonalne kryształy 6,9
Antymonek manganu Mn2Sb 12032-97-2 231,636 tetragonalne kryształy 7,0
Borek manganu MnB 12045-15-7 65,749 rombowe kryształy 6,45
Borek manganu MnB2 12228-50-1 76,560 heksagonalne kryształy 5,3
Borek manganu Mn2B 12045-16-8 120,687 czerwono-brązowe tetragonalnekryształy 7,20
Węglik manganu Mn3C 12266-65-8 176,825 ognioodporne ciało stałe 6,89
Karbonylek manganu Mn2(CO)10 10170-69-1 389,977 żółte jednoskośne kryształy 1,75 n H2O; r rozpuszczalniki organiczne
Fosforek manganu MnP 12032-78-9 85,912 rombowe kryształy 5,49
Fosforek manganu Mn2P 12333-54-9 140,850 heksagonalne kryształy 6,0
Octan manganu czterowodny Mn(C2H3O2)2 ⋅ 4H2O 6156-78-1 245,087 czerwone jednoskośne kryształy 1,59 r H2O, etanol
Czteroboran magnezu ośmiowodny MnB4O7 ⋅ 8H2O 12228-91-0 354,300 czerwone ciało stałe n H2O, etanol; r rozcieńczone kwasy
Bromek magnezu MnBr2 13446-03-2 214,746 różowe heksagonalne kryształy 4,385
Bromek manganu (II) czterowodny MnBr2 ⋅ 4H2O 10031-20-6 286,808 czerwone higroskopijne kryształy
Węglan manganu (II) MnCO3 598-62-9 114,947 różowe heksagonalne kryształy 3,70 r rozcieńczone kwasy
Chlorek manganu (II) MnCl2 7773-01-5 125,843 różowe trygonalne kryształy, higroskopijne 2,977 r pirydyna, etanol; n eter etylowy
Chlorek manganu (II) czterowodny MnCl2 ⋅ 4H2O 13446-34-9 197,905 czerwone jednoskośne kryształy, higroskopijne 1,913 r etanol; n eter etylowy
Dwuwodorofosforan manganu (II) dwuwodny Mn(H2PO4)2 ⋅ 2H2O 18718-07-5 284,944 bezbarwne higroskopijne kryształy r H2O; n etanol
Fluorek manganu (II) MnF2 7782-64-1 92,935 czerwone tetragonalne kryształy 3,98 n etanol
Wodorotlenek manganu (II) Mn(OH)2 18933-05-6 88,953 różowe heksagonalne kryształy 3,26
Jodek manganu (II) MnI2 7790-33-2 308,747 białe heksagonalne kryształy, higroskopijne 5,04 r H2O, etanol
Jodek manganu (II) czterowodny MnI2 ⋅ 4H2O 7790-33-2* 380,809 czerwone kryształy r H2O (bardzo); r etanol
Molibdenian manganu (II) MnMoO4 14013-15-1 214,88 żółte jednoskośne kryształy 4,05
Azotan manganu (II) Mn(NO3)2 10377-93-2 178,948 bezbarwne rombowe kryształy, higroskopijne 2,2 r dioksan, tetrahydrofuran
Azotan manganu (II) sześciowodny Mn(NO3)2 ⋅ 6H2O 10377-66-9 287,040 różane jednoskośne kryształy 1,8 r etanol (bardzo)
Azotan manganu (II) czterowodny Mn(NO3)2 ⋅ 4H2O 20694-39-7 251,010 różowe higroskopijne kryształy 2,13 r etanol
Szczawian manganu (II) dwuwodny MnC2O4 ⋅ 2H2O 6556-16-7 178,987 biały krystaliczny proszek 2,45 r kwasy
Tlenek manganu (II) MnO 1344-43-0 70,937 szare regularne kryształy lub proszek 5,37 n H2O; r kwasy
Nadchloran manganu (II) sześciowodny Mn(ClO4)2 ⋅ 6H2O 15364-94-0 361,930 różowe heksagonalne kryształy 2,10
Pirofosforan manganu (II) Mn2P2O7 53731-35-4 283,819 białe jednoskośne kryształy 3,71 n H2O
Metakrzemian manganu (II) MnSiO3 7759-00-4 131,022 czerwone rombowe kryształy 3,48 n H2O
Ortokrzemian manganu (II) Mn2SiO4 13568-32-6 201,960 rombowe kryształy 4,11 n H2O
Selenek manganu (II) MnSe 1313-22-0 133,90 szare regularne kryształy 5,45 n H2O
Siarczan manganu (II) MnSO4 7785-87-7 151,002 białe rombowe kryształy 3,25
Siarczan manganu (II) jednowodny MnSO4 ⋅ H2O 10034-96-5 169,017 czerwone jednoskośne kryształy 2,95 r etanol
Siarczan manganu (II) czterowodny MnSO4 ⋅ 4H2O 10101-68-5 223,063 czerwone jednoskośne kryształy 2,26 r etanol
Siarczek manganu (II) (postać α) MnS 18820-29-6 87,004 zielone regularne kryształy 4,0 n H2O; r rozcieńczone kwasy
Siarczek manganu (II) (postać β) MnS 18820-29-6 87,004 czerwone regularne kryształy 3,3 n H2O; r rozcieńczone kwasy
Siarczek manganu (II) (postać γ) MnS 18820-29-6 87,004 czerwone heksagonalne kryształy ≈3.3 n H2O; r rozcieńczone kwasy
Tellurek manganu (II) MnTe 12032-88-1 182,54 heksagonalne kryształy 6,0
Tytanian manganu (II) MnTiO3 12032-74-5 150,803 czerwone heksagonalne kryształy 4,55
Wolframian manganu (II) MnWO4 13918-22-4 302,78 białe jednoskośne kryształy 7,2
Tlenek manganu (II, III) Mn3O4 1317-35-7 228,812 brązowe tetragonalne kryształy 4,84 n H2O; r HCl
Fluorek manganu (III) MnF3 7783-53-1 111,933 czerwone jednoskośne kryształy, higroskopijne 3,54 reaguje H2O
Hydroksytlenek manganu (III) MnO(OH) 1332-63-4 87,945 czarne jednoskośne kryształy ≈4.3 n H2O
Tlenek manganu (III) Mn2O3 1317-34-6 157,874 czarne regularne kryształy ≈5.0 n H2O
Tlenek manganu (IV) MnO2 1313-13-9 86,937 czarne tetragonalne kryształy 5,08 n H2O, HNO3
Tlenek manganu (VII) Mn2O7 12057-92-0 221,872 zielony olej, eksplodujące 2,40 r H2O (bardzo)

oznaczenia:
r - rozpuszczalny
n - nierozpuszczalny
s - słabo rozpuszczalny

  • slide11.jpg
  • slide22.jpg
  • slide33.jpg
  • slide44.jpg
  • slide55.jpg