Ciekawe linki

Jeśli się podoba

Nazwa Wzór chemiczny Nr CAS Masa mol. Postać Gęstość g/cm3 Rozpuszczalniki
Mendelew Md 7440-11-1 258 metal
Magnez Mg 7439-95-4 24,305 srebrzysto-biały metal 1,74 r rozcieńczone kwasy
Octan magnezu Mg(C2H3O2)2 142-72-3 142,394 białe rombowe / jednoskośne kryształy 1,50
Octan magnezu czterowodny Mg(C2H3O2)2 ⋅ 4H2O 16674-78-5 214,454 bezbarwne jednoskośne kryształy, higroskopijne 1,45 r etanol (bardzo)
Amidek magnezu Mg(NH2)2 7803-54-5 56,350 biały proszek, palny 1,39 reaguje H2O
Antymonek magnezu Mg3Sb2 12057-75-9 316,435 heksagonalne kryształy 3,99
Borek magnezu MgB2 12007-25-9 45,927 heksagonalne kryształy 2,57
Bromian magnezu sześciowodny Mg(BrO3)2 ⋅ 6H2O 7789-36-8 388,201 bezbarwne regularne kryształy 2,29
Bromek magnezu MgBr2 7789-48-2 184,113 białe heksagonalne kryształy, higroskopijne 3,72
Bromek magnezu sześciowodny MgBr2 ⋅ 6H2O 13446-53-2 292,204 bezbarwne jednoskośne kryształy 2,0 r etanol
Węglan magnezu MgCO3 546-93-0 84,314 białe heksagonalne kryształy 3,05 n etanol; r kwasy
Chloran magnezu sześciowodny Mg(ClO3)2 ⋅ 6H2O 13446-19-0 299,298 białe heksagonalne kryształy 1,80 s etanol
Chlorek magnezu MgCl2 7786-30-3 95,210 białe heksagonalne listki, higroskopijne 2,325
Chlorek magnezu sześciowodny MgCl2 ⋅ 6H2O 7791-18-6 203,301 białe higroskopijne kryształy 1,56 s etanol
Chromian magnezu siedmiowodny MgCrO4 ⋅ 7H2O 13423-61-5* 266,405 żółte romboedryczne kryształy 1,695
Fluorek magnezu MgF2 7783-40-6 62,302 białe tetragonalne kryształy 3,148
Mrówczan magnezu dwuwodny Mg(CHO2)2 ⋅ 2H2O 6150-82-9 150,370 białe kryształy r H2O; n etanol
Germanek magnezu Mg2Ge 1310-52-7 121,22 regularne kryształy 3,09
Wodorek magnezu MgH2 7693-27-8 26,321 białe tetragonalne kryształy 1,45 reaguje H2O
Wodorofosforan magnezu trójwodny MgHPO4 ⋅ 3H2O 7757-86-0 174,331 biały proszek 2,13 s H2O; r rozcieńczone kwasy
Wodorotlenek magnezu Mg(OH)2 1309-42-8 58,320 białe heksagonalne kryształy 2,37 r rozcieńczone kwasy
Jodan magnezu czterowodny Mg(IO3)2 ⋅ 4H2O 7790-32-1* 446,172 bezbarwne jednoskośne kryształy 3,3
Jodek magnezu MgI2 10377-58-9 278,114 białe heksagonalne kryształy, higroskopijne 4,43
Jodek magnezu ośmiowodny MgI2 ⋅ 8H2O 7790-31-0 422,236 białe rombowe kryształy, higroskopijne 2,10 r etanol
Azotan magnezu Mg(NO3)2 10377-60-3 148,314 białe regularne kryształy ≈2.3
Azotan magnezu dwuwodny Mg(NO3)2 ⋅ 2H2O 15750-45-5 184,345 białe kryształy 1,45 r etanol
Azotan magnezu sześciowodny Mg(NO3)2 ⋅ 6H2O 13446-18-9 256,406 bezbarwne jednoskośne kryształy, higroskopijne 1,46 r etanol
Azotek magnezu Mg3N2 12057-71-5 100,928 żółte regularne kryształy 2,71
Azotyn magnezu trójwodny Mg(NO2)2 ⋅ 3H2O 15070-34-5 170,362 białe higroskopijne graniastosłupy r etanol
Szczawian magnezu MgC2O4 547-66-0 112,324 biały proszek
Szczawian magnezu dwuwodny MgC2O4 ⋅ 2H2O 6150-88-5 148,354 biały proszek n etanol; r rozcieńczone kwasy
Tlenek magnezu MgO 1309-48-4 40,304 białe regularne kryształy 3,6 s H2O; n etanol
Nadchloran magnezu Mg(ClO4)2 10034-81-8 223,205 biały higroskopijny proszek 2,2
Nadchloran magnezu sześciowodny Mg(ClO4)2 ⋅ 6H2O 13446-19-0 331,297 białe higroskopijne kryształy 1,98 r etanol
Nadmanganian magnezu sześciowodny Mg(MnO4)2 ⋅ 6H2O 10377-62-5 370,268 niebiesko-czarne kryształy 2,18 r H2O
Nadtlenek magnezu MgO2 1335-26-8 56,304 białe regularne kryształy ≈3.0 n H2O; r rozcieńczone kwasy
Fosforan magnezu pięciowodny Mg3(PO4)2 ⋅ 5H2O 7757-87-1* 352,934 białe kryształy r rozcieńczone kwasy
Fosforan magnezu ośmiowodny Mg3(PO4)2 ⋅ 8H2O 13446-23-6 406,980 białe jednoskośne kryształy 2,17 r kwasy
Pirofosforan magnezu trójwodny Mg2P2O7 ⋅ 3H2O 10102-34-8 276,600 biały proszek 2,56 n H2O; r kwasy
Fosforek magnezu Mg3P2 12057-74-8 134,863 żółte regularne kryształy 2,06 reaguje H2O
Selenian magnezu sześciowodny MgSeO4 ⋅ 6H2O 13446-28-1 275,35 białe jednoskośne kryształy 1,928
Selenek magnezu MgSe 1313-04-8 103,27 brązowe regularne kryształy 4,2 reaguje H2O
Selenin magnezu sześciowodny MgSeO3 ⋅ 6H2O 15593-61-0 259,36 bezbarwne heksagonalne kryształy 2,09 n H2O; r rozcieńczone kwasy
Metakrzemian magnezu MgSiO3 13776-74-4 100,389 białe jednoskośne kryształy 3,19 n H2O; s HF
Ortokrzemian magnezu Mg2SiO4 26686-77-1 140,694 białe rombowe kryształy 3,21 n H2O
Trójkrzemian magnezu Mg2Si3O8 14987-04-3 260,862 biały proszek n H2O, etanol
Sześciofluorokrzemian magnezu sześciowodny MgSiF6 ⋅ 6H2O 60950-56-3 274,472 białe kryształy 1,79 n etanol
Krzemek magnezu Mg2Si 22831-39-6 76,696 szare regularne kryształy 1,99 reaguje H2O
Cynek magnezu Mg2Sn 1313-08-2 167,320 niebieskie regularne kryształy 3,60 r H2O, rozcieńczony HCl
Siarczan magnezu MgSO4 7487-88-9 120,369 bezbarwne rombowe kryształy 2,66
Siarczan magnezu jednowodny MgSO4 ⋅ H2O 14168-73-1 138,384 bezbarwne jednoskośne kryształy 2,57
Siarczan magnezu siedmiowodny MgSO4 ⋅ 7H2O 10034-99-8 246,475 bezbarwne rombowe kryształy 1,67 s etanol
Siarczek magnezu MgS 12032-36-9 56,371 czerwono-brązowe regularne kryształy 2,68 reaguje H2O
Siarczyn magnezu trójwodny MgSO3 ⋅ 3H2O 19086-20-5 158,415 bezbarwne rombowe kryształy 2,12
Siarczyn magnezu sześciowodny MgSO3 ⋅ 6H2O 13446-29-2 212,461 białe heksagonalne kryształy 1,72 n etanol
Tiosiarczan magnezu sześciowodny MgS2O3 ⋅ 6H2O 13446-30-5 244,527 bezbarwne kryształy 1,82 n etanol
Tytanian magnezu MgTiO3 1312-99-8 120,170 bezbarwne heksagonalne kryształy 3,85
Wolframian magnezu MgWO4 13573-11-0 272,14 białe jednoskośne kryształy 6,89 n etanol

oznaczenia:
r - rozpuszczalny
n - nierozpuszczalny
s - słabo rozpuszczalny

  • slide11.jpg
  • slide22.jpg
  • slide33.jpg
  • slide44.jpg
  • slide55.jpg