Ciekawe linki

Jeśli się podoba

Nazwa Wzór chemiczny Nr CAS Masa mol. Postać Gęstość g/cm3 Rozpuszczalniki
Lorens Lr 22537-19-5 262 metal
Lutet Lu 7439-94-3 174,967 srebrzysty metal, heksagonalny 9,84 r rozcieńczone kwasy
Borek lutetu LuB4 12688-52-7 218,211 tetragonalne kryształy ≈7.0
Bromek lutetu LuBr3 14456-53-2 414,679 białe higroskopijne kryształy r H2O (bardzo)
Chlorek lutetu LuCl3 10099-66-8 281,325 białe jednoskośne kryształy, higroskopijne 3,98 r H2O
Fluorek lutetu LuF3 13760-81-1 231,962 rombowe kryształy 8,3 n H2O
Jodek lutetu LuI3 13813-45-1 555,680 brązowe heksagonalne kryształy, higroskopijne ≈5.6 r H2O (bardzo)
Azotek lutetu LuN 12125-25-6 188,974 regularne kryształy 11,6
Tlenek lutetu Lu2O3 12032-20-1 397,932 białe regularne kryształy lub proszek 9,41
Siarczan lutetu ośmiowodny Lu2(SO4)3 ⋅ 8H2O 13473-77-3 782,247 białe kryształy r H2O (bardzo)
Siarczek lutetu Lu2S3 12163-20-1 446,132 szare romboedryczne kryształy 6,26
Tellurek lutetu Lu2Te3 12163-22-3 732,73 rombowe kryształy 7,8

oznaczenia:
r - rozpuszczalny
n - nierozpuszczalny
s - słabo rozpuszczalny

  • slide11.jpg
  • slide22.jpg
  • slide33.jpg
  • slide44.jpg
  • slide55.jpg