Ciekawe linki

Jeśli się podoba

Nazwa Wzór chemiczny Nr CAS Masa mol. Postać Gęstość g/cm3 Rozpuszczalniki
Lit Li 7439-93-2 6,941 miękki srebrzysto-biały metal 0,534 reaguje H2O
Octan litu LiC2H3O2 546-89-4 65,985 kryształy r etanol (bardzo)
Octan litu dwuwodny LiC2H3O2 ⋅ 2H2O 6108-17-4 102,016 białe romboedryczne kryształy 1,3 r etanol
Glinowodorek litu LiAlH4 16853-85-3 37,955 szaro-białe jednoskośne kryształy 0,917 reaguje H2O, etanol; r eter etylowy, tetrahydrofuran
Amidek litu LiNH2 7782-89-0 22,964 tetragonalne kryształy 1,18 reaguje H2O
Arsenian litu Li3AsO4 13478-14-3 159,743 bezbarwne rombowe kryształy 3,07 s H2O; r kwasy octowy
Azydek litu LiN3 19597-69-4 48,961 higroskopijne jednoskośne kryształy, eksplodujące 1,83 r H2O (bardzo)
Metaboran litu LiBO2 13453-69-5 49,751 białe jednoskośne kryształy, higroskopijne 2,18 r H2O (bardzo); r etanol
Borowodorek litu LiBH4 16949-15-8 21,784 biało-szare rombowe kryształy lub proszek 0,66 r alkalia, eter etylowy, tetrahydrofuran
Bromek litu LiBr 7550-35-8 86,845 białe regularne kryształy, higroskopijne 3,464 r etanol, eter etylowy
Węglan litu Li2CO3 554-13-2 73,891 białe jednoskośne kryształy 2,11 r kwasy; n etanol
Chloran litu LiClO3 13453-71-9 90,392 bezbarwne higroskopijne romboedryczne igły 1,119 r etanol (bardzo); s aceton
Chlorek litu LiCl 7447-41-8 42,394 białe regularne kryształy lub proszek, higroskopijne 2,07 r etanol, aceton, pirydyna
Chromian litu dwuwodny Li2CrO4 ⋅ 2H2O 7789-01-7 165,906 żółte rombowe kryształy, higroskopijne 2,15 r H2O (bardzo); r etanol
Dwuchromian litu dwuwodny Li2Cr2O7 ⋅ 2H2O 10022-48-7 265,901 żółto-czerwone higroskopijne kryształy 2,34 r H2O (bardzo)
Dwuwodorofosforan litu LiH2PO4 13453-80-0 103,928 bezbarwne higroskopijne kryształy 2,461
Żelazokrzemek litu LiFeSi 64082-35-5 90,872 ciemne błyszczące kryształy reaguje H2O
Fluorek litu LiF 7789-24-4 25,939 białe regularne kryształy lub proszek 2,640 r kwasy
Mrówczan litu jednowodny Li(CHO2) ⋅ H2O 6108-23-2 69,974 bezbarwno-białe kryształy 1,46 r H2O
Wodorek litu LiH 7580-67-8 7,949 szare regularne kryształy lub proszek; higroskopijne 0,78 reaguje H2O, etanol
Wodorotlenek litu LiOH 1310-65-2 23,948 bezbarwne tetraedryczne kryształy 1,45 s etanol
Wodorotlenek litu jednowodny LiOH ⋅ H2O 1310-66-3 41,964 białe jednoskośne kryształy lub proszek 1,51 s etanol
Jodan litu LiIO3 13765-03-2 181,843 białe higroskopijne heksagonalne kryształy 4,502 n etanol
Jodek litu LiI 10377-51-2 133,845 białe regularne kryształy; higroskopijne 4,06
Jodek litu trójwodny LiI ⋅ 3H2O 7790-22-9 187,891 białe higroskopijne kryształy 3,48 r etanol (bardzo), aceton (bardzo)
Niobian litu LiNbO3 12031-63-9 147,845 białe heksagonalne kryształy 4,30
Azotan litu LiNO3 7790-69-4 68,946 bezbarwne heksagonalne kryształy, higroskopijne 2,38 r etanol
Azotek litu Li3N 26134-62-3 34,830 czerwone heksagonalne kryształy 1,27 reaguje H2O
Azotyn litu jednowodny LiNO2 ⋅ H2O 13568-33-7* 70,962 bezbarwne igły 1,615 r etanol (bardzo)
Fosforan litu Li3PO4 10377-52-3 115,794 białe rombowe kryształy 2,46
Tlenek litu Li2O 12057-24-8 29,881 białe regularne kryształy 2,013
Nadchloran litu LiClO4 7791-03-9 106,392 białe rombowekryształy lub proszek 2,428 r etanol, aceton, eter etylowy
Nadtlenek litu Li2O2 12031-80-0 45,881 białe heksagonalne kryształy 2,31 r H2O; n etanol
Selenian litu jednowodny Li2SeO4 ⋅ H2O 7790-71-8 174,86 jednoskośne kryształy 2,56 r H2O (bardzo)
Metakrzemian litu Li2SiO3 10102-24-6 89,966 białe rombowe igły 2,52 n zimna H2O; reaguje rozcieńczone kwasy
Siarczan litu Li2SO4 10377-48-7 109,946 białe jednoskośne kryształy, higroskopijne 2,21
Siarczan litu jednowodny Li2SO4 ⋅ H2O 10102-25-7 127,961 bezbarwne kryształy 2,06 s etanol
Siarczek litu Li2S 12136-58-2 45,948 białe regularne kryształy, higroskopijne 1,64
Rdanek (tiocyjanian) litu LiSCN 556-65-0 65,025 białe higroskopijne kryształy

oznaczenia:
r - rozpuszczalny
n - nierozpuszczalny
s - słabo rozpuszczalny

  • slide11.jpg
  • slide22.jpg
  • slide33.jpg
  • slide44.jpg
  • slide55.jpg