Ciekawe linki

Jeśli się podoba

Właściwości fizyczne związków nieorganicznych
Wzór Nazwa Mmol gęstość t. topn. t. wrz. Barwa, uwagi
g/mol g/cm3 oC oC
PCl3 trójchlorek fosforu 137,33 1,57 -94 75,2 bzb. ciecz, higr., rozp. w rozp. organicznych
PCl5 pięciochlorek fosforu 208,24 2,11 166p 150s żółtawy, rozp. w rozp. organicznych
PH3 fosforowodór, fosfan, fosfina 34,00 0,742c -133,7 -87,5 bzb., truj. gaz
P2H4 dwufosfina, difosfan 65,98 1,012 -99 63,5r bzb., truj. ciecz, odrażający zapach, wybuchowa
PH4I jodek fosfoniowy 161,91 2,86 19 353 bzb., higr. kr.
P4O6 trójtlenek fosforu 219,89 2,13 23,9 175,3 bzb. rozpływ. proszek palny
P4O10 pięciotlenek fosforu 283,89 2,39 563p 347s bzb. rozpływ. proszek, z wodą tworzy H3PO4
POCl3 tlenochlorek fosforu 153,33 1,648 1,15 108 bzb., dymiąca ciecz, higr.
P4S10 dekasiarczek tetrafosforu 444,56 2,09 289 514 żółte kr.
Pa2O5 tlenek protaktynu (V) 542,07 9 800 * biały proszek, rozp. w HF, promieniotwórczy
PbBr2 bromek ołowiu 367,01 6,69 371 892 białe kr., rozp. w stęż. HCl
PbCO3 węglan ołowiu 267,21 6,55 315r r biały proszek, hydrolizuje
2PbCO3 * Pb(OH)2 węglan-wodorotlenek ołowiu 775,60 6,5 400r r biały proszek, hydrolizuje, biel ołowiana
PbCl2 chlorek ołowiu (II) 278,11 5,85 501 951 białe kr., rozp. w stęż HCl
PbCl4 chlorek ołowiu (IV) 349,01 3,18 -15 125r nietrwała, żółta ciecz
PbCrO4 chromian ołowiu 323,19 6,12 844 r żółty proszek
PbI2 jodek ołowiu 261,01 6,16 410 868 złociste łuski, rozp. w roztw. KI
Pb(N3)2 azydek ołowiu 291,24 4,71 345r r bzb. igły, łatwo detonuje
Pb(NO3)2 azotan ołowiu 331,21 4,53 470r r bzb. kr.
PbO tlenek ołowiu 223,20 9,64 894 1473 czerwony lub żółty proszek, glejta
PbO2 dwutlenek ołowiu 239,20 9,37 290r r brunatny proszek, rozp. w kwasach i zasadach
Pb3O4 czterotlenek dwuołowiu 685,60 9,09 830p 500r czerwony proszek, minia
Pb(OH)2 wodorotlenek ołowiu 241,20 7,59 145r r biały proszek, hydrolizuje
PbS siarczek ołowiu 239,27 7,57 1113 1281 niebieskoczarne, błyszczące kr.
PbSO4 siarczan ołowiu 303,26 6,29 1000r r biały proszek
PdCl2 dwuchlorek palladu 177,33 4,07 500r r ciemnoczerwone igły, higr.
PtCl2 dwuchlorek platyny 265,99 6 581r r zielone kr.
PtO2 dwutlenek platyny 227,08 11,8 450 * czarne kr., ważna subst. magnetyczna
PtF6 sześciofluorek platyny 309,07 4 61,3 69,1 czerwone kr., b. nietrwałe
PuO2 dwutlenek plutonu 176,06 11,46 2500 * żółtozielone, niereaktywne, promieniotwórcze
RaCl2 chlorek radu 296,93 4,91 950 * bzb. kr., promieniotwórcze
RaSO4 siarczan radu 322,09 * * * biały proszek, promieniotwórczy
RbCl chlorek rubidu 120,92 2,76 724 1390 bzb., higr. kr.
RbOH wodorotlenek rubidu 102,48 3,2 385 * bzb., b. higr. kr.
RhCl3 trójchlorek rodu 209,26 3,92 450r r czerwone, higr. kr.
RuO2 dwutlenek rutenu 133,07 6,97 955r r niebieskoczarne kr., rozp. w stopionym NaOH
SCl2 dwuchlorek siarki 102,97 1,621 -123 59,4 czerwona, reaktywna ciecz
S2Cl2 dwuchlorek dwusiarki 135,04 1,677 -80 138 żółtoczerwona ciecz
SF4 czterofluorek siarki 108,06 1,88c -121 -38 bzb., reaktywny gaz
SF6 sześciofluorek siarki 146,06 1,94c -51p -63,8s bzb., niereaktywny gaz
S4N4 czteroazotek czerosiarki 184,29 2,22 178 r pomarańczowe, wybuchowe kr.
SO2 dwutlenek siarki 64,06 1,46c -75,5 -10,02 bzb. gaz o duszącym zapachu, reduktor, roztów - kwas
SO3 trójtlenek siarki 80,06 2,75 16,86 44,7 odmiana γ; odmiana α topi się w 62oC
SOCl2 chlorek tionylu 118,97 1,627 -99,5 75,3 żółtawa ciecz, z wodą -> truj. pary
SO2Cl2 chlorek sulfurylu 167,97 1,658 -54,1 69,3 bzb. ciecz, z wodą -> truj. pary
SbSl3 trójchlorek antymonu 228,11 3,14 73,3 221 bzb., rozpływ. kr., rozp. w kwasach, żrący
SbCl5 pięciochlorek antymonu 299,10 2,336 3,5 172r żółta ciecz, rozp. w kwasach
SbF3 trójfluorek antymonu 178,75 4,38 291 345 bzb., higr. kr.
SbF5 pięciofluorek antymonu 216,74 3,1 8 145 bzb., lepka ciecz, żrąca, b. silny kwas Lewisa
SbH3 antymonowodór, styban 124,77 2,2c -90 -18,4 bzb., nietrw., truj. gaz
Sb2O3 tlenek antymonu (III) 291,50 5,67 655 1425 bzb., rozp. w KOH, HCl, kwasie winowym
Sb2S3 siarczek antymonu (III) 339,70 4,62 548 1150 czarny lub pomarańczowy, rozp. w wodzie królewskiej, K2S
SeO2 dwutlenek selenu 110,96 3,95 340p 337s bzb. kr.
SeO3 trójtlenek selenu 126,96 3,6 119 165r bzb., b. higr., niezbyt trwały
SiC węglik krzemu 40,10 3,19 2700r r bzb. kr., b. twarde, niereaktywne, karborund
SiCl4 czterochlorek krzemu 169,90 1,48 -69,4 57,3 bzb., dymiąca ciecz, reaktywna
SiF4 czterofluorek krzemu 104,08 1,673c -95,7 -98s bzb. gaz, powstaje z SiO2 + HF
SiH4 monosilan, krzemowodór 32,12 0,6c -184,7 -112,4 bzb. gaz, łatwopalny, rozkład powyżej 400oC
Si2H6 disilan, dwukrzemowodór 62,22 0,679c -132,5 -14,4 bzb. gaz, samozapłon w powietrzu
Si3H8 trisilan, trójkrzemowodór 92,32 0,73 -117,2 53 bzb., samozapalna ciecz, nietrw. w temp. pokojowej
SiHCl3 trichlorosilan 135,45 1,35 -126,6 32 bzb., ruchliwa, dymiąca ciecz, reaktywna
(SiH3)3O disiloksan 78,22 1 -144 -15,2 bzb. gaz
Si3N4 azotek krzemu 140,28 3,19 1900r r szare kr., b. odporne chemicznie do 1400oC
SiO2 dwutlenek krzemu 60,08 2,648 1723 2230 α-kwarc, bzb. kr.
SnCl2 dwuchlorek cyny 189,62 3,95 247 623 bzb. kr., rozp. w zakwaszonek wodzie
SnCl2 * H2O dwuchlorek cyny uwodniony 225,64 2,71 37,7 r białe kr., rozp. w wielu rozp. organicznych
SnCl4 czterochlorek cyny 260,52 2,219 -33,2 113,7 bzb., dymiąca ciecz, łatwo hydrolizuje
SnCl4 * 5H2O czterochlorek cyny uwodniony 350,62 * 56r r bzb. kr., łatwo hydrolizuje
SnH4 cynowodór, stannan 122,74 1,939c -150 -52 bzb. gaz, nietrwały w temp. pokojowej
SnO tlenek cyny (II) 134,71 6,45 980p 700r czarny, regularny (uwodniony biały lub brunatny)
SnO2 tlenek cyny (IV) 150,71 6,95 1630p s bzb., rozp. w NaOH
SnS siarczek cyny (II) 150,78 5,08 880 1230 brązowe kr., rozp. w HCl
SnS2 siarczek cyny (IV) 182,84 4,49 870p 600r żółty, rozp. w Na2S, wodzie królewskiej
SrCO3 węglan strontu 147,63 3,74 1494p 1290r biały proszek, rozp. w HCl, HNO3
SrCl2 chlorek strontu 158,53 3,05 874 1250 bzb. kr.
SrCl2 * 6H2O chlorek stronku uwodniony 266,63 1,93 61,3r r bzb. kr.
Sr(NO3)2 azotan strontu 211,63 2,99 569 645 bzb. kr.
Sr(NO3)2 * 4H2O azotan strontu uwodniony 283,70 2,2 29,3r r bzb. kr.
Sr(OH)2 wodorotlenek strontu 121,63 3,625 535 710r biała substancja, łatwo reaguje z CO2
SrSO4 siarczan strontu 183,68 3,96 1610p r biały proszek, trudno rozp. w kwasach
T2O tlenek trytu (woda trytowa) 22,03 1,2138 4,48 101,52 bzb., podobna do wody, radioaktywna ciecz
TaC węglik tantalu 192,96 13,9 3980 5500 czarny, twardy, niereaktywny
TaCl5 pięciochlorek tantalu 358,21 3,68 216,5 236 żółty, b. higr., lotny
Ta2O5 tlenek tantalu (V) 441,89 8,74 1880 * biały, niereaktywny proszek
TeCl4 czterochlorek telluru 269,41 3,26 224 381 bzb., rozpływ, rozp. w rozp. organicznych
TeO2 dwutlenek telluru 159,60 5,67 733 1245 żółte lub bzb. kr., po stopieniu czerwona ciecz
Th(NO3)4 * 4H2O azotan toru uwodniony 480,06 * 500r r bzb., higr. kr.
ThO2 dwutlenek toru 264,04 9,69 3350 4400 biały proszek, rozp. w stęż. H2SO4
TiCl3 trójchlorek tytanu 154,22 2,64 425r r czerwonofioletowe, higr. kr.
TiCl4 czterochlorek tytanu 189,69 1,719 -24 136,4 bzb., dymiąca ciecz
TiO2 dwutlenek tytanu 79,88 4,12 1912 3000 biały, niereaktywny
TlCl chlorek talu (I) 239,84 7 431 720 białe, reg. kr., truj.
TlCl3 chlorek talu (III) 310,74 4,1 155r r bzb., higr. kr., rozp. w etanolu, eterze, truj.
TlCl3 * 4H2O chlorek talu (III) uwodniony 382,80 3,03 102r r bzb. igły
TlNO3 azotan talu (I) 266,39 5,56 206 430 bzb., higr. kr., rozp. w etanolu, eterze, truj.
Tl2O tlenek talu (I) 424,77 9,52 596 1080 czarne, higr. kr., z wodą daje mocną zasatę TlOH
UF4 czterofluorek uranu 314,02 6,7 1036 1480 zielone igły
UF6 sześciofluorek uranu 352,02 5,09 64,5p 51,3s bzb., dymiąca substancja
U3O8 ośmiotlenek trójuranu 842,08 8,39 1400r r czarny (blenda smolista)
UO2(NO3)2 azotan uranylu 394,04 * * * żółte kr., otrzymywanie: UO2 + N2O4 + N2O5
UO2(NO3)2 * 6H2O azotan uranylu uwodniony 502,13 2,81 58,6r 118 żółte, rozpływ. kr., rozp. w wielu rozp. organicznych, truj.
V2O5 pięciotlenek wanadu 181,88 3,36 681 1800r pomarańczowy proszek, rozp. w NaOH
VOSO4 siarczan wanadylu 163,00 3,3 * * niebieskie kr., reduktor
VSO4 * 7H2O siarczan wanadu (II) uwodniony 147,01 * r * czerwonofioletowe kr., reaguje z O2, silny reduktor
WC węglik wolframu 195,85 15,6 2870 6000 szary, b. twardy, niereaktywny
WBr6 sześciobromek wolframu 663,29 5,2 309 360 ciemnoniebieskie kr., reaguje z utleniaczami
WCl6 sześciochlorek wolframu 396,56 3,52 275 342 ciemnoniebieskie kr.
WF6 sześciofluorek wolframu 294,83 3,42c 2 17,2 bzb. gaz, najcięższy ze znanych
WO3 trójtlenek wolframu 231,84 7,16 1474 1800 żółty proszek, rozp. w stopionym NaOH
XeF2 dwufluorek ksenonu 169,29 4,18 129 133 bzb kr., rozp. w CCl4
XeF4 czterofluorek ksenonu 207,28 3,94 117,1 123,9 bzb., lotne kr., b. silny utleniacz
XeF6 sześciofluorek ksenonu 245,28 3,61 49,48 75,57 bzb., lotne kr., b. silny utleniacz
XeO3 trójtlenek ksenonu 179,29 4,4 50r r bzb., wybuchowe kr., wyjątkowo silny utleniacz
ZnCO3 węglan cynku 125,40 4,42 300r r biały proszek
ZnCl2 chlorek cynku 136,30 2,91 317 732 bzb., higr. kr.
Zn(NO3)2 azotan cynku 189,40 * * * bzb. kr., trudny do otrzymania, lotny
Zn(NO3)2 * 6H2O azotan cynku uwodniony 297,48 2,07 36,4r 105r bzb. kr., rozp. w alkoholach
ZnO tlenek cynku 81,39 5,66 1800s * biały (po ogrzaniu żółty), amfoteryczny proszek
ZnS siarczek cynku 97,46 4,09 1850p 1185s biały proszek, rozp. w HCl
ZnSO4 siarczan cynku 161,45 3,74 740r r bzb. kr.
ZnSO4 * 7H2O siarczan cynku uwodniony 287,54 1,96 37,9r r bzb. kr.
ZrO2 dwutlenek cyrkonu 123,22 5,56 2710 4300 biały, niereaktywny proszek
  • slide11.jpg
  • slide22.jpg
  • slide33.jpg
  • slide44.jpg
  • slide55.jpg