Ciekawe linki

Jeśli się podoba

Nazwa Wzór chemiczny Nr CAS Masa mol. Postać Gęstość g/cm3 Rozpuszczalniki
Potas K 7440-09-7 39,098 miękki srebrzysto-biały metal, regularny 0,89 reaguje H2O
Octan potasu KC2H3O2 127-08-2 98,142 białe higroskopijne kryształy 1,57 r etanol, n eter etylowy
Glinian potasu trójwodny K2Al2O4 ⋅ 3H2O 12003-63-3* 250,204 białe rombowe kryształy 2,13 r H2O (bardzo); n etanol
Krzemian glinowo-potasowy KAlSi3O8 1327-44-2 278,332 bezbarwne jednoskośne kryształy 2,56 n H2O
Siarczan glinowo-potasowy KAl(SO4)2 10043-67-1 258,207 biały higroskopijny proszek
Siarczan glinowo-potasowy dwunastowodny KAl(SO4)2 ⋅ 12H2O 7784-24-9 474,391 bezbarwne kryształy 1,72
Amidek potasu KNH2 17242-52-3 55,121 białe / żółto-zielone higroskopijne kryształy reaguje H2O, etanol
Arsenian potasu K3AsO4 13464-36-3 256,215 bezbarwne kryształy 2,8
Arsenin potasu KAsO2 13464-35-2 146,019 biały higroskopijny proszek r H2O; s etnanol
Azydek potasu KN3 20762-60-1 81,118 tetragonalne kryształy, eksplodujące 2,04
Borowodorek potasu KBH4 13762-51-1 53,941 białe regularne kryształy 1,11 r H2O
Bromian potasu KBrO3 7758-01-2 167,000 białe heksagonalne kryształy 3,27 n etanol
Bromek potasu KBr 7758-02-3 119,002 bezbarwne regularne kryształy, higroskopijne 2,74 s etanol
Węglan potasu K2CO3 584-08-7 138,206 białe jednoskośne kryształy, higroskopijne 2,29 n etanol
Węglan potasu półtorawodny K2CO3 ⋅ 1.5H2O 6381-79-9 165,229 granulowane gryształy
Chloran potasu KClO3 3811-04-9 122,549 białe jednoskośne kryształy 2,32
Chlorek potasu KCl 7447-40-7 74,551 białe regularne kryształy 1,988 n eter etylowy, aceton
Chromian potasu K2CrO4 7789-00-6 194,191 żółte rombowe kryształy 2,73
Cyjanian potasu KCNO 590-28-3 81,115 białe tetragonalne kryształy 2,05 s etanol
Cyjanek potasu KCN 151-50-8 65,116 białe regularne kryształy, higroskopijne 1,55 s etanol
Dwuchromian potasu K2Cr2O7 7778-50-9 294,185 pomarańczowo-czerwone trójskośne kryształy 2,68
Dwuwodoroarsenian potasu KH2AsO4 7784-41-0 180,034 bezbarwne kryształy 2,87 n etanol
Dwuwodorofosforan potasu KH2PO4 7778-77-0 136,085 białe tetragonalne kryształy 2,34 s etanol
Żelazicyjanek potasu K3Fe(CN)6 13746-66-2 329,244 czerwone kryształy 1,89
Żelazocyjanek potasu trójwodny K4Fe(CN)6 ⋅ 3H2O 14459-95-1 422,388 żółte jednoskośne kryształy 1,85 n etanol, eter etylowy
Fluorek potasu KF 7789-23-3 58,096 białe regularne kryształy 2,48
Fluorek potasu dwuwodny KF ⋅ 2H2O 13455-21-5 94,127 jednoskośne kryształy 2,5
Fluoroborek potasu KBF4 14075-53-7 125,903 bezbarwne rombowe kryształy 2,505 s etanol
Fluorotantalan potasu K2TaF7 16924-00-8 392,134 bezbarwne kryształy 5,24
Mrówczan potasu KCHO2 590-29-4 84,116 bezbarwne higroskopijne kryształy 1,91
Sześciochloroosmian (IV) potasu K2OsCl6 16871-60-6 481,14 czerwone regularne kryształy r H2O (bardzo); s etanol
Sześciochloroplatynian potasu K2PtCl6 16921-30-5 485,99 żółto-pomarańczowe regularne kryształy 3,50 n etanol
Sześciocyjanokobaltan potasu K3Co(CN)6 13963-58-1 332,332 żółte jednoskośne kryształy 1,91 r H2O (bardzo); n etanol
Sześciofluoromanganian (IV) potasu K2MnF6 16962-31-5 247,125 żółte heksagonalne kryształy reaguje H2O
Sześciofluorokrzemian potasu K2SiF6 16871-90-2 220,273 białe kryształy 2,27 n etanol
Sześciofluorocyrkonian (IV) potasu) K2ZrF6 16923-95-8 283,411 bezbarwne jednoskośne kryształy 3,48
Wodorek potasu KH 7693-26-7 40,106 regularne kryształy 1,43 reaguje H2O
Wodoroarsenian potasu K2HAsO4 21093-83-4 218,125 regularne jednoskośne graniastosłupy n etanol
Wodoroarsenin potasu KAsO2 ⋅ HAsO2 10124-50-2 253,947 biały higroskopijny proszek r H2O
Wodorowęglan potasu KHCO3 298-14-6 100,115 bezbarwne jednoskośne kryształy 2,17 n etanol
Fluorowodorek potasu KHF2 7789-29-9 78,103 bezbarwne tetragonalne kryształy 2,37 n etanol
Wodorofosforan potasu K2HPO4 7758-11-4 174,176 białe higroskopijne kryształy r etanol
Wodorowfosforyn potasu K2HPO3 13492-26-7 158,177 biały higroskopijny proszek n etanol
Wodoroselenin potasu KHSeO3 7782-70-9 167,06 higroskopijne rombowe kryształy r H2O; s etanol
Wodorosiarczan potasu KHSO4 7646-93-7 136,170 białe jednoskośne kryształy, higroskopijne 2,32
Siarkowodorek potasu KHS 1310-61-8 72,172 białe heksagonalne kryształy, higroskopijne 1,69 r H2O, etanol
Siarkowodorek potasu półwodny KHS ⋅ 0.5H2O 1310-61-8* 81,179 biało-żółte higroskopijne kryształy 1,7 r H2O (bardzo), etanol (bardzo)
Wodorosiarczyn potasu KHSO3 7773-03-7 120,170 biały krystaliczny proszek n etanol
Wodorowinian potasu KHC4H4O6 868-14-4 188,177 białe kryształy 1,98 r kwasy, alkalia; n etanol
Wodorotlenek potasu KOH 1310-58-3 56,105 białe romboedryczne kryształy, higroskopijne 2,044 r etanol, metanol
Podfosforyn potasu KH2PO2 7782-87-8 104,087 białe higroskopijne kryształy r H2O (bardzo); r etanol
Jodan potasu KIO3 7758-05-6 214,001 białe jednoskośne kryształy 3,89
Jodek potasu KI 7681-11-0 166,003 bezbarwne regularne kryształy 3,12 s etanol
Szczawian potasowo-żelazowy (III) trójwodny K3Fe(C2O4)3 ⋅ 3H2O 491,243 zielone jednoskośne kryształy 2,133 n etanol
Manganian potasu K2MnO4 10294-64-1 197,133 zielone kryształy r H2O; reaguje HCl
Metaarsenian potasu KAsO3 19197-73-0 162,018 białe ciało stałe
Pirosiarczyn potasu K2S2O5 16731-55-8 222,326 biały proszek 2,3 reaguje kwasy; n etanol
Metaboran potasu KBO2 13709-94-9 81,908 białę heksagonalne kryształy ≈2.3
Molibdenian potasu K2MoO4 13446-49-6 238,14 białe higroskopijne kryształy 2,3 n etanol
Niobian potasu KNbO3 12030-85-2 180,002 białe romboedryczne kryształy 4,64 n H2O
Azotan potasu KNO3 7757-79-1 101,103 bezbarwne romboedryczne kryształy lub proszek 2,11 n etanol
Azotyn potasu KNO2 7758-09-0 85,104 białe higroskopijne kryształy 1,915 s etanol
Szczawian potasu K2C2O4 583-52-8 166,216 biały proszek s H2O
Szczawian potasu jednowodny K2C2O4 ⋅ H2O 6487-48-5 184,231 bezbarwne kr 2,13
Tlenek potasu K2O 12136-45-7 94,196 szare regularne kryształy 2,35 r H2O, etanol, eter etylowy
Nadboran potasu KBrO4 22207-96-1 183,000 białe kryształy
Nadchloran potasu KClO4 7778-74-7 138,549 bezbarwne rombowe kryształy, higroskopijne 2,52
Nadjodan potasu KIO4 7790-21-8 230,001 bezbarwne tetragonalne kryształy 3,618
Nadmanganian potasu KMnO4 7722-64-7 158,034 purpurowe rombowe kryształy 2,7 reaguje etanol
Nadtlenek potasu K2O2 17014-71-0 110,196 żółte bezpostaciowe ciało stałe reaguje H2O
Nadsiarczan potasu K2S2O8 7727-21-1 270,324 bezbarwne kryształy 2,48
Fosforan potasu K3PO4 7778-53-2 212,266 białe rombowe kryształy, higroskopijne 2,564 n etanol
Pirofosforan potasu trójwodny K4P2O7 ⋅ 3H2O 7320-34-5* 384,383 bezbarwne higroskopijne kryształy 2,33 r H2O (bardzo); n etanol
Pirosiarczan potasu K2S2O7 7790-62-7 254,325 bezbarwne igły 2,28 r H2O
Selenian potasu K2SeO4 7790-59-2 221,16 biały proszek 3,07
Selenek potasu K2Se 1312-74-9 157,16 czerwone regularne kryształy, higroskopijne 2,29 r H2O
Selenin potasu K2SeO3 10431-47-7 205,16 białe higroskopijne kryształy s etanol
Cyjanek srebrowo-potasowy KAg(CN)2 506-61-6 199,000 białe kryształy r H2O
Cynian potasu trójwodny K2SnO3 ⋅ 3H2O 12142-33-5* 298,951 bezbarwne kryształy 3,20 r H2O (bardzo); n etanol
Siarczan potasu K2SO4 7778-80-5 174,261 białe rombowe kryształy 2,66 n etanol
Siarczek potasu K2S 1312-73-8 110,263 czerwono-żółte regularne kryształy, higroskopijne 1,74 r H2O, etanol; n eter etylowy
Siarczek potasu pięciowodny K2S ⋅ 5H2O 37248-34-3 200,339 bezbarwne romboedryczne kryształy r H2O (bardzo), etanol; n eter etylowy
Siarczyn potasu K2SO3 10117-38-1 158,261 bezbarwne heksagonalne kryształy s etanol
Siarczyn potasu dwuwodny K2SO3 ⋅ 2H2O 7790-56-9 194,292 białe jednoskośne kryształy s etanol; rozkłada się pod wpływem rozcieńczonych kwasów
Ponadtlenek potasu KO2 12030-88-5 71,097 żółte tetragonalne kryształy, higroskopijne 2,16 reaguje H2O
Telluran (VI) potasu trójwodny K2TeO4 ⋅ 3H2O 15571-91-2* 323,84 biały krystaliczny proszek r H2O
Telluryn potasu K2TeO3 7790-58-1 253,80 białe higroskopijne kryształy r H2O (bardzo)
Czteroboran potasu pięciowodny K2B4O7 ⋅ 5H2O 1332-77-0 323,513 biały krystaliczny proszek s etanol
Czterochlorozłocian potasu dwuwodny KAuCl4 ⋅ 2H2O 13682-61-6 413,907 żółte jednoskośne kryształy r H2O, etanol, eter etylowy
Czterochloroplatynian potasu K2PtCl4 10025-99-7 415,09 różowo-czerwone tetragonalne kryształy 3,38 r H2O; n etanol
Czterocyjanoplatynian (II) potasu trójwodny K2Pt(CN)4 ⋅ 3H2O 562-76-5* 431,39 bezbarwne romboedryczne graniastosłupy r H2O
Czterojodortęcian (II) potasu K2HgI4 7783-33-7 786,40 żółte higroskopijne kryształy 4,29 r H2O (bardzo); r etanol, eter etylowy, aceton
Rodanek (tiocyjanian) potasu KSCN 333-20-0 97,182 bezbarwne tetragonalne kryształy, higroskopijne 1,88 r etanol
Tiosiarczan potasu K2S2O3 10294-66-3 190,327 bezbarwne higroskopijne kryształy n etanol
Tytanian potasu K2TiO3 12030-97-6 174,062 białe rombowe kryształy 3,1 reaguje H2O
Trójjodek potasu jednowodny KI3 ⋅ H2O 7790-42-3 437,827 brązowe jednoskośne kryształy, higroskopijne 3,5 r H2O; reaguje etanol, eter etylowy
Tiowęglan potasu K2CS3 26750-66-3 186,406 żółto-czerwone higroskopijne kryształy r H2O (bardzo)
Wolframian potasu K2WO4 7790-60-5 326,04 higroskopijne kryształy 3,12 r H2O (bardzo); n etanol
Uranian potasu K2U2O7 7790-63-8 666,251 pomarańczowe regularne kryształy 6,12 n H2O; r kwasy
Krypton Kr 7439-90-9 83,80 bezbarwny gaz 3.425 g/L s H2O
Fluorek kryptonu KrF2 13773-81-4 121,80 bezbarwne tetragonalne kryształy 3,24 reaguje H2O

oznaczenia:
r - rozpuszczalny
n - nierozpuszczalny
s - słabo rozpuszczalny

  • slide11.jpg
  • slide22.jpg
  • slide33.jpg
  • slide44.jpg
  • slide55.jpg