Ciekawe linki

Jeśli się podoba

Nazwa Wzór chemiczny Nr CAS Masa mol. Postać Gęstość g/cm3 Rozpuszczalniki
Ind In 7440-74-6 114,818 miękki biały metal 7,31 r kwasy
Antymonek indu InSb 1312-41-0 236,578 czarne regularne kryształy 5,7747
Arsenek indu InAs 1303-11-3 189,740 szare regularne kryształy 5,67 n kwasy
Azotek indu InN 25617-98-5 128,825 heksagonalne kryształy 6,88
Fosforek indu InP 22398-80-7 145,792 czarne regularne kryształy 4,81 s kwasy
Bromek indu (I) InBr 14280-53-6 194,722 pomarańczowo-czerwone rombowe kryształy 4,96 reaguje H2O
Chlorek indu (I) InCl 13465-10-6 150,271 żółte regularne kryształy 4,19 reaguje H2O
Jodek indu (I) InI 13966-94-4 241,722 rombowe kryształy 5,32
Bromek indu (II) InBr2 21264-43-7 274,626 rombowe kryształy 4,22 reaguje H2O
Chlorek indu (II) InCl2 13465-11-7 185,723 bezbarwne rombowe kryształy 3,64 reaguje H2O
Siarczek indu (II) InS 12030-14-7 146,884 czerwono-brązowe rombowe kryształy 5,2
Bromek indu (III) InBr3 13465-09-3 354,530 higroskopijne żółto-białe jednoskośne kryształy 4,74
Chlorek indu (III) InCl3 10025-82-8 221,176 żółte jednoskośne kryształy, higroskopijne 4,0 r etanol
Fluorek indu (III) InF3 7783-52-0 171,813 białe heksagonalne kryształy, higroskopijne 4,39 s H2O; r rozcieńczone kwasy
Fluorek indu (III) trójwodny InF3 ⋅ 3H2O 14166-78-0 225,859 białe kryształy r H2O
Wodorotlenek indu (III) In(OH)3 20661-21-6 165,840 regularne kryształy 4,4
Jodek indu (III) InI3 13510-35-5 495,531 żółto-czerwone jednoskośne kryształy, higroskopijne 4,69
Tlenek indu (III) In2O3 1312-43-2 277,634 żółte regularne kryształy 7,18 n H2O; r gorące kwasy
Nadchloran indu (III) ośmiowodny In(ClO4)3 ⋅ 8H2O 13465-15-1 557,291 białe kryształy
Fosforan indu (III) InPO4 14693-82-4 209,789 białe rombowe kryształy 4,9 n H2O
Selenek indu (III) In2Se3 1312-42-1 466,52 czarne heksagonalne kryształy 5,8
Siarczan indu (III) In2(SO4)3 13464-82-9 517,827 higroskopijne biały proszek 3,44
Siarczek indu (III) In2S3 12030-24-9 325,834 pomarańczowe regularne kryształy 4,45
Tellurek indu (III) In2Te3 1312-45-4 612,44 czarne regularne kryształy 5,75

oznaczenia:
r - rozpuszczalny
n - nierozpuszczalny
s - słabo rozpuszczalny

  • slide11.jpg
  • slide22.jpg
  • slide33.jpg
  • slide44.jpg
  • slide55.jpg