Ciekawe linki

Jeśli się podoba

Nazwa Wzór chemiczny Nr CAS Masa mol. Postać Gęstość g/cm3 Rozpuszczalniki
Jod I2 7553-56-2 253,809 niebiesko-czarne płytki 4,933 r benzen, etanol, eter etylowy, CCl4, chloroform
Kwas jodowy HIO3 7782-68-5 175,910 bezbarwne rombowe kryształy 4,63 n etanol, eter etylowy
Kwas nadjodowy dwuwodny HIO4 ⋅ 2H2O 10450-60-9 227,940 jednoskośne higroskopijne kryształy r H2O, etanol; s eter etylowy
Czterotlenek jodu I2O4 12399-08-5 317,807 żółte kryształy 4,2 s H2O
Pięciotlenek jodu I2O5 12029-98-0 333,806 higroskopijne białe kryształy 4,98 n etanol, eter etylowy, CS2
Ośmiotlenek jodu I4O9 73560-00-6 651,613 higroskopijny żółty proszek
Bromek jodu IBr 7789-33-5 206,808 czarne rombowe kryształy 4,3 r H2O, etanol, eter etylowy
Chlorek jodu ICl 7790-99-0 162,357 czerwone kryształy lub oleista ciecz 3,24 reaguje H2O; r etanol
Trójchlorek jodu ICl3 865-44-1 233,262 żółte trójskośne kryształy, higroskopijne 3,2 reaguje H2O; r etanol, benzen
Fluorek jodu IF 13873-84-2 145,902 dysproporcjonuje w pokojowej temperaturze
Trójfluorek jodu IF3 22520-96-3 183,899 żółte ciało stałe, stabilne w niskich temperaturach
Pięciofluorek jodu IF5 7783-66-6 221,896 żółta ciecz 3,19 reaguje H2O
Siedmiofluorek jodu IF7 16921-96-3 259,893 bezbarwny gaz 10.62 g/L r H2O

oznaczenia:
r - rozpuszczalny
n - nierozpuszczalny
s - słabo rozpuszczalny

  • slide11.jpg
  • slide22.jpg
  • slide33.jpg
  • slide44.jpg
  • slide55.jpg