Ciekawe linki

Jeśli się podoba

Nazwa Wzór chemiczny Nr CAS Masa mol. Postać Gęstość g/cm3 Rozpuszczalniki
Rtęć Hg 7439-97-6 200,59 ciężka srebrzysta ciecz 13,5336 n H2O
Octan rtęci (I) Hg2(C2H3O2)2 631-60-7 519,27 bezbarwne łuski s H2O; n etanol, eter etylowy
Bromian rtęci (I) Hg2(BrO3)2 13465-33-3 656,98 bezbarwne kryształy n H2O; s kwasy
Bromek rtęci (I) Hg2Br2 15385-58-7 560,99 białe tetragonalne kryształy lub proszek 7,307 n H2O, etanol, eter etylowy
Węglan rtęci (I) Hg2CO3 6824-78-8 461,19 żółto-brązowe kryształy n etanol
Chloran rtęci (I) Hg2(ClO3)2 10294-44-7 568,08 białe romboedryczne kryształy 6,409 s H2O; r etanol
Chlorek rtęci (I) Hg2Cl2 10112-91-1 472,09 białe tetragonalne kryształy 7,16 n etanol, eter etylowy
Fluorek rtęci (I) Hg2F2 13967-25-4 439,18 żółte regularne kryształy 8,73 reaguje H2O
Jodek rtęci (I) Hg2I2 15385-57-6 654,99 żółty bezpostaciowy proszek 7,70 n H2O, etanol, eter etylowy
Azotan rtęci (I) Hg2(NO3)2 10415-75-5 525,19 kryształy s H2O
Azotan rtęci (I) dwuwodny Hg2(NO3)2 ⋅ 2H2O 7782-86-7 561,22 bezbarwne kryształy 4,8 s H2O
Azotyn rtęci (I) Hg2(NO2)2 13492-25-6 493,19 żółte kryształy 7,3 reaguje H2O
Szczawian rtęci (I) Hg2C2O4 2949-11-3 489,20 kryształy n H2O; s HNO3
Tlenek rtęci (I) Hg2O 15829-53-5 417,18 prawdopodobnie mieszanina HgO+Hg 9,8 n H2O; r HNO3
Nadchloran rtęci (I) czterowodny Hg2(ClO4)2 ⋅ 4H2O 65202-12-2 672,14 kryształy
Siarczan rtęci (I) Hg2SO4 7783-36-0 497,24 biało-żółty krystaliczny proszek 7,56 r rozcieńczony HNO3
Rodanek (tiocyjanian) rtęci (I) Hg2(SCN)2 517,35 bezbarwny proszek r HCl, KCNS
Wolframian rtęci (I) Hg2WO4 38705-19-0 649,02 żółte bezpostaciowe ciało stałe n H2O, etanol
Octan rtęci (II) Hg(C2H3O2)2 1600-27-7 318,68 biało-żółte kryształy lub proszek 3,28 r etanol
Chloroamidek rtęci (II) Hg(NH2)Cl 10124-48-8 252,07 białe ciało stałe 5,38 n H2O, etanol; r gorące kwasy
Bromian rtęci (II) Hg(BrO3)2 26522-91-8 456,39 kryształy r kwasy
Bromek rtęci (II) HgBr2 7789-47-1 360,40 białe romboedryczne kryształy lub proszek 6,05 s chloroform; r etanol, metanol
Chloran rtęci (II) Hg(ClO3)2 367,49 białe igły 4,998
Chlorek rtęci (II) HgCl2 7487-94-7 271,50 białe rombowe kryształy 5,6 s benzen; r etanol, metanol, aceton, eter etylowy
Chromian rtęci (II) HgCrO4 13444-75-2 316,58 czerwone jednoskośne kryształy 6,06 s H2O
Cyjanek rtęci (II) Hg(CN)2 592-04-1 252,62 bezbarwne tetragonalne kryształy 4,00 r etanol; s eter etylowy
Dwuchromian rtęci (II) HgCr2O7 7789-10-8 416,58 czerwony krystaliczny proszek i H2O; r kwasy
Fluorek rtęci (II) HgF2 7783-39-3 238,59 białe regularne kryształy, higroskopijne 8,95 reaguje H2O
Piorunian rtęci (II) Hg(CNO)2 628-86-4 284,62 szare kryształy 4,42 s H2O; r etanol, NH4OH
Wodoroarsenian rtęci (II) HgHAsO4 7784-37-4 340,52 żółty proszek n H2O; r kwasy
Jodan rtęci (II) Hg(IO3)2 7783-32-6 550,40 biały proszek n H2O
Jodek rtęci (II) HgI2 7774-29-0 454,40 czerwone tetragonalne kryształy lub proszek 6,28 s etanol, aceton, eter etylowy
Azotan rtęci (II) Hg(NO3)2 10045-94-0 324,60 bezbarwne higroskopijne kryształy 4,3 r H2O; n etanol
Azotan rtęci (II) dwuwodny Hg(NO3)2 ⋅ 2H2O 10045-94-0* 360,63 jednoskośne kryształy 4,78 r H2O
Azotan rtęci (II) jednowodny Hg(NO3)2 ⋅ H2O 7783-34-8 342,62 biało-żółte higroskopijne kryształy 4,3 r H2O, rozcieńczone kwasy
Szczawian rtęci (II) HgC2O4 3444-13-1 288,61 proszek n H2O
Tlenek rtęci (II) HgO 21908-53-2 216,59 czerwone lub żółte rombowe kryształy 11,14 n H2O, etanol; r rozcieńczone kwasy
Siarczano-tlenek rtęci (II) (Hg3O2)SO4 1312-03-4 729,83 żółty proszek n H2O; r kwasy
Tlenocyjanek rtęci (II) Hg(CN)2 ⋅ HgO 1335-31-5 469,21 białe rombowe kryształy 4,44
Nadchloran rtęci (II) trójwodny Hg(ClO4)2 ⋅ 3H2O 7616-83-3 453,54 kryształy
Fosforan rtęci (II) Hg3(PO4)2 7782-66-3 791,71 biało-żółty proszek n H2O, etanol; r kwasy
Selenek rtęci (II) HgSe 20601-83-6 279,55 szare regularne kryształy 8,21 n H2O
Siarczan rtęci (II) HgSO4 7783-35-9 296,65 białe jednoskośne kryształy 6,47 reaguje H2O
Siarczek rtęci (II) (czarny) HgS 1344-48-5 232,66 czarne regularne kryształy lub proszek 7,70 n H2O; r kwasy, etanol
Siarczek rtęci (II) (czerwony) HgS 1344-48-5 232,66 czerwone heksagonalne kryształy 8,17 n H2O, kwasy; r woda królewska
Tellurek rtęci (II) HgTe 12068-90-5 328,19 szare regularne kryształy 8,63
Rodanek (tiocyjanian) rtęci (II) Hg(SCN)2 592-85-8 316,76 jednoskośne kryształy 3,71 r rozcieńczony HCl
Wolframian rtęci (II) HgWO4 37913-38-5 448,43 żółte kryształy n H2O, etanol

oznaczenia:
r - rozpuszczalny
n - nierozpuszczalny
s - słabo rozpuszczalny

  • slide11.jpg
  • slide22.jpg
  • slide33.jpg
  • slide44.jpg
  • slide55.jpg