Ciekawe linki

Jeśli się podoba

Nazwa Wzór chemiczny Nr CAS Masa mol. Postać Gęstość g/cm3 Rozpuszczalniki
Wodór H2 1333-74-0 2,016 bezbarwny gaz, palny 0.082 g/L s H2O
Woda H2O 7732-18-5 18,015 bezbarwna ciecz 0,997 r etanol, metanol, aceton
Bromowodór HBr 10035-10-6 80,912 bezbarwny gaz 3.307 g/L r H2O (bardzo), r etanol
Chlorowodór HCl 7647-01-0 36,461 bezbarwny gaz 1.490 g/L r H2O (bardzo)
Chlorowodór dwuwodny HCl ⋅ 2H2O 13465-05-9 72,492 bezbarwna ciecz 1,46
Cyjanowodór HCN 74-90-8 27,026 bezbarwna ciecz 0,684 r H2O (bardzo), etanol (bardzo); s eter etylowy
Fluorowodór HF 7664-39-3 20,006 bezbarwny gaz 0.818 g/L r H2O (bardzo), etanol (bardzo); s eter etylowy
Jodowodór HI 10034-85-2 127,912 bezbarwny lub żółty gaz 5.228 g/L r H2O (bardzo); r rozpuszczalniki organiczne
Nadtlenek wodoru H2O2 7722-84-1 34,015 bezbarwna ciecz 1,44 r H2O (bardzo)
Selenowodór H2Se 7783-07-5 80,98 bezbarwny gaz, palny 3.310 g/L r H2O
Siarkowodór H2S 7783-06-4 34,082 bezbarwny gaz, palny 1.393 g/L r H2O
Dwusiarkowodór H2S2 13465-07-1 66,148 bezbarwna ciecz 1,334
Tellurowodór H2Te 7783-09-7 129,62 bezbarwny gaz 5.298 g/L r H2O, etanol, alkalia
Hel He 7440-59-7 4,003 bezbarwny gaz 0.164 g/L s H2O; r etanol

oznaczenia:
r - rozpuszczalny
n - nierozpuszczalny
s - słabo rozpuszczalny

  • slide11.jpg
  • slide22.jpg
  • slide33.jpg
  • slide44.jpg
  • slide55.jpg