Ciekawe linki

Jeśli się podoba

Nazwa Wzór chemiczny Nr CAS Masa mol. Postać Gęstość g/cm3 Rozpuszczalniki
German Ge 7440-56-4 72,61 szaro-białe regularne kryształy 5,3234 n H2O, rozcieńczone kwasy, alkalia
Germanowodór GeH4 7782-65-2 76,64 bezbarwny gaz, palny 3.133 g/L n H2O
Dwugermanowodór Ge2H6 13818-89-8 151,27 bezbarwna ciecz, palna 1.98-109
Trójgermanowodór Ge3H8 14691-44-2 225,89 bezbarwna ciecz 2.20-105 n H2O
Czterogermanowodór Ge4H10 14691-47-5 300,52 bezbarwna ciecz n H2O
Pięciogermanowodór Ge5H12 15587-39-0 375,15 bezbarwna ciecz n H2O
Bromogermanowodór GeH3Br 13569-43-2 155,54 bezbarwna ciecz 2,34 reaguje H2O
Chlorogermanowodór GeH3Cl 13637-65-5 111,09 bezbarwna ciecz 1,75 reaguje H2O
Chlorotrójfluorogerman GeF3Cl 14188-40-0 165,06 gaz 6.747 g/L
Dwubromogermanowodór GeH2Br2 13769-36-3 234,43 bezbarwna ciecz 2,80 reaguje H2O
Dwuchlorogermanowodór GeH2Cl2 15230-48-5 145,53 bezbarwna ciecz 1,90 reaguje H2O
Dwuchlorodwufluorogerman GeF2Cl2 24422-21-7 181,51 bezbarwny gaz 7.419 g/L
Fluorogermanowodór GeH3F 13537-30-9 94,63 bezbarwny gaz 3.868 g/L reaguje H2O
Jodogermanowodór GeH3I 13573-02-9 202,54 ciecz reaguje H2O
Trójbromogermanowodór GeHBr3 14779-70-5 313,33 bezbarwna ciecz reaguje H2O
Trójchlorogermanowodór GeHCl3 1184-65-2 179,98 ciecz 1,93 reaguje H2O
Trójchlorofluorogerman GeCl3F 24422-20-6 197,97 ciecz
Metylogermanowodór GeH3CH3 1449-65-6 90,67 bezbarwny gaz 3.706 g/L
Bromek germanu (II) GeBr2 24415-00-7 232,42 żółte jednoskośne kryształy reaguje H2O
Chlorek germanu (II) GeCl2 10060-11-4 143,51 biało-żółty higroskopijny proszek reaguje H2O; r eter etylowy, benzen
Fluorek germanu (II) GeF2 13940-63-1 110,61 białe rombowe kryształy, higroskopijne 3,64 reaguje H2O
Jodek germanu (II) GeI2 13573-08-5 326,42 pomarańczowo-żółte heksagonalne kryształy 5,4 reaguje H2O
Tlenek germanu (II) GeO 20619-16-3 88,61 czarne ciało stałe
Selenek germanu (II) GeSe 12065-10-0 151,57 szare rombowe kryształy lub czarny proszek 5,6
Siarczek germanu (II) GeS 12025-32-0 104,68 szare rombowe kryształy 4,1
Tellurek germanu (II) GeTe 12025-39-7 200,21 regularne kryształy 6,16 n H2O; r stężony HNO3
Bromek germanu (IV) GeBr4 13450-92-5 392,23 białe kryształy 3,132 reaguje H2O
Chlorek germanu (IV) GeCl4 10038-98-9 214,42 bezbarwna ciecz 1,88 reac H2O; s bz, eth, EtOH, ctc
Fluorek germanu (IV) GeF4 7783-58-6 148,60 bezbarwny gaz 6.074 g/L reaguje H2O
Jodek germanu (IV) GeI4 13450-95-8 580,23 czerwono-pomarańczowe regularne kryształy 4,322 reaguje H2O
Azotek germanu (IV) Ge3N4 12065-36-0 273,86 rombowe kryształy n H2O, kwasy, woda królewska
Tlenek germanu (IV) GeO2 1310-53-8 104,61 białe heksagonalne 4,25 n H2O
Selenek germanu (IV) GeSe2 12065-11-1 230,53 żółto-pomarańczowe rombowe kryształy 4,56
Siarczek germanu (IV) GeS2 12025-34-2 136,74 czarne rombowe kryształy 3,01

oznaczenia:
r - rozpuszczalny
n - nierozpuszczalny
s - słabo rozpuszczalny

  • slide11.jpg
  • slide22.jpg
  • slide33.jpg
  • slide44.jpg
  • slide55.jpg