Ciekawe linki

Jeśli się podoba

Nazwa Wzór chemiczny Nr CAS Masa mol. Postać Gęstość g/cm3 Rozpuszczalniki
Gadolin Gd 7440-54-2 157,25 srebrzysty metal, heksagonalny 7,90 r rozcieńczone kwasy
Borek gadolinu GdB6 12008-06-9 222,12 czarno-brązowe regularne kryształy 5,31
Azoten gadolinu GdN 25764-15-2 171,26 regularne kryształy 9,10
Krzemek gadolinu GdSi2 12134-75-7 213,42 rombowe kryształy 5,9
Jodek gadolinu (II) GdI2 13814-72-7 411,06 brązowe kryształy
Selenek gadolinu (II) GdSe 12024-81-6 236,21 regularne kryształy 8,1
Bromek gadolinu (III) GdBr3 13818-75-2 396,96 białe jednoskośne kryształy, higroskopijne 4,56
Chlorek gadolinu (III) GdCl3 10138-52-0 263,61 białe jednoskośne kryształy, higroskopijne 4,52 r H2O
Chlorek gadolinu (III) sześciowodny GdCl3 ⋅ 6H2O 19423-81-5 371,70 bezbarwne higroskopijne igły 2,424 r H2O
Fluorek gadolinu (III) GdF3 13765-26-9 214,25 białe kryształy
Jodek gadolinu (III) GdI3 13572-98-0 537,96 żółte kryształy
Azotan gadolinu (III) sześciowodny Gd(NO3)3 ⋅ 6H2O 19598-90-4 451,36 higroskopijne trójskośne kryształy 2,33 r etanol
Azotan gadolinu (III) pięciowodny Gd(NO3)3 ⋅ 5H2O 52788-53-1 433,34 białe kryształy 2,41
Tlenek gadolinu (III) Gd2O3 12064-62-9 362,50 biały higroskopijny proszek 7,07 n H2O; r kwasy
Siarczan gadolinu (III) ośmiowodny Gd2(SO4)3 ⋅ 8H2O 13450-87-8 746,81 bezbarwne jednoskośne kryształy 4,14
Siarczek gadolinu (III) Gd2S3 12134-77-9 410,70 żółte regularne kryształy 6,1
Tellurek gadolinu (III) Gd2Te3 12160-99-5 697,30 rombowe kryształy 7,7

oznaczenia:
r - rozpuszczalny
n - nierozpuszczalny
s - słabo rozpuszczalny

  • slide11.jpg
  • slide22.jpg
  • slide33.jpg
  • slide44.jpg
  • slide55.jpg