Ciekawe linki

Jeśli się podoba

Właściwości fizyczne związków nieorganicznych
Wzór Nazwa Mmol gęstość t. topn. t. wrz. Barwa, uwagi
g/mol g/cm3 oC oC
NCl3 trójchlorek azotu 120,36 1,65 -40 71 bzb., nietrwała, wybuchowa ciecz
NF3 trójfluorek azotu 71,00 1,54c -206,8 -129 bzb., trwały gaz
NH3 amoniak, azan 17,03 0,682c -77,7 -33,4 bzb. gaz o przenikliwym zapachu, roztwór - słaba zasada
N2H4 hydrazyna, diazan 32,05 1,004 1,6 113,6 bzb. ciecz żrąca
N2H4 * H2O hydrat hydrazyny 50,06 1,03 -51,7 119 bzb. ciecz żrąca
NH4Br bromek amonu 97,94 2,429 542p 395s bzb. kr.
(NH4)2CO3 węglan amonu 96,09 * 58r r bzb. kr., łatwy rozkład na NH3, H2O i CO2
(NH4)3CO3 * H2O węglan amonu uwodniony 114,10 * 58r r bzb. kr., łatwy rozkład
NH4Cl chlorek amonu 53,49 1,519 520p 337,6s bzb. kr., salmiak, ogrzewanie -> NH3 + HCl
NH4ClO4 nadchloran amonu 117,49 1,952 240r r bzb. kr.., silny utleniacz
(NH4)2Cr2O7 dwuchromian amonu 252,06 2,16 180r r fioletowe lub zielone kr.
NH4Cr(SO4)2 * 12H2O siarczan chromu (III)-amonu uwodniony 478,36 1,72 94r r zielone lub fioletowe kr., ałun chromowo-amonowy
NH4F fluorek amonu 37,04 1,002 165r r bzb. kr. (w 165oC -> NH4HF2)
(NH4)2Fe(SO4)3 * 6H2O siarczan żelaza (II)-amonu uwodniony 392,15 1,864 100r r jasnozielone higr. kr., sól Mohra
(NH4)Fe(SO4)2 siarczan żelaza (III)-amonu 266,01 * 420r r białe kr.
NH4Fe(SO4)2 * 12H2O siarczan żelaza (III)-amonu uwodniony 482,19 1,71 37 230r jasnofioletowe kr., ałun żelazowo-amonowy
NH4HCO3 wodorowęglan amonu 79,06 1,58 107p 55r bzb., ogrz. -> NH3 + CO2 + H2O
NH4HF2 wodorofluorek amonu 57,04 1,503 126 238r bzb. higr., nagdryza szkło
(NH4)2IrCl6 heksachloroirydan amonu 441,01 2,86 r * czerwone kr., rozp. w HCl
(NH4)2MoO4 molibdenian amonu 196,01 2,27 r * bzb., jednoskośne słupki
NH4NO3 azotan amonu 80,04 1,725 170 210r bzb., higr. kr., saletra amonowa
NH4N3 azydek amonu 60,06 1,35 160 r bzb. kr., wybuchowe
(NH4)2PtCl6 heksachloroplatynian (IV) amonu 443,87 3,06 r r żółte kr.
NH4SCN tiocyjanian amonu 76,12 1,305 149,6 170r bzb., high. kr., rodanek amonu
(NH4)2SO4 siarczan amonu 132,14 1,769 380r r bzb., romb. kr.
(N2H6)SO4 siarczan hydrazyniowy (2+) 130,12 1,37 254 270r bzb. kr., siarczan hydrazyny
(NH4)2S2O8 nadtlenodwusiarczan amonu 228,20 1,982 120r r bzb., jednoskośne kr., utleniacz
NH4VO3 metawanadan amonu 116,98 2,326 200r r bladożółte kr.
NI3 * NH3 trójjodek azotu-amoniak (1/1) 394,72 3,5 r * czarne, bardzo łątwo wybuchowe kr.
N2O podtlenek azotu 44,01 1,226c -90,83 -88,5 bzb., bezwonny, gaz rozweselający
NO tlenek azotu 30,01 1,208c -163,6 -151,79 bzb., beznny gaz, reag. z O2 (->NO2)
N2O3 trójtlenek dwuazotu 76,01 1,447c -102 3,5r niebieski, nietrwały (-> NO + NO2)
NO2 dwutlenek azotu 46,01 * * 21,15 brunatny gaz, skrapla się na N2O4
N2O4 czterotlenek dwuazotu 92,01 1,446c -11,2 21,15 bzb., w równowadze z NO2
N2O5 pięciotlenek dwuazotu 108,01 1,642 32,4 47 bzb., nietrwały (->NO2 + O2)
NOCl chlorek nitrozylu 65,46 1,41c -60 -6 żółty gaz, silny utleniacz
NO2Cl chlorek nitroilu 81,46 1,43c -143 -15 jasnożółtobrązowy gaz, silny utleniacz
Na3AlF6 heksafluoroglinian sodu 209,94 2,9 1013 * bzb. kr. (kriolit)
Na3AsO4 ortoarsenian sodu 207,89 2,835 1260 r bzb. kr.
Na3AsO4 * 12H2O ortoarsenian sodu uwodniony 423,93 1,76 66r r bzb. słupki, w 66oC daje dekahydrat
NaAsO2 metaarsenian sodu 129,91 1,87 550r r biały proszek stos. jako herbicyd
NaBH4 bromowodorek sodu 37,83 1,074 497r r bzb. kr., reduktor
NaBO2 metaboran sodu 65,80 2,464 966 1434r bzb. kr.
Na2B4O7 czteroboran sodu 201,22 2,37 742 1575r bzb. kr.
Na2B4O7 * 10H2O czteroboran sodu uwodniony 381,98 1,72 58,5r 320r bzb. kr., boraks
NaBr bromek sodu 102,89 3,202 743 1391 bzb. kr.
NaCN cyjanek sodu 49,01 1,6 564 1497 bzb., higr. kr., truj.
NaSCN tiocyjanek sodu 81,07 1,73 287 r bzb., rozpływ. kr., rodanek sodu
Na2CO3 węglan sodu 105,99 2,533 858 r bzb. kr., reaguje z kwasami, soda kalcynowana
Na2CO3 * 10H2O węglan sodu uwodniony 286,15 1,45 32r r białe kr., soda krystaliczna
NaCl chlorek sodu 58,44 2,165 801 1413 bzb. kr., sól kuchenna
NaClO podchloryn sodu 74,44 * 40r r zielonkawe, higr. kr., nietrwałe, silny utleniacz
NaClO * 5H2O podchloryn sodu uwodniony 164,52 1,6 23r r bzb., rozpływ. kr., silny utleniacz
NaClO2 * 3H2O chloryn sodu uwodniony 90,44 2,46 37,4r r bzb. higr. kr., nietrwałe, silny utleniacz
NaClO3 chloran sodu 106,44 2,45 255 300r bzb., b. higr. kr., rozp. w ielu rozp. organicznych
NaClO4 nadchloran sodu 122,44 2,47 482r r bzb., higr. kr., utleniacz
NaClO4 * H2O nadchloran sodu uwodniony 140,46 2,02 50,8r 482r bzb., rozpływ. kr.
Na3[Co(NO2)6] heksaazotynokobaltan (III) sodu 403,94 2,57 * * żółtobrunatny proszek
NaF fluorek sodu 41,99 2,79 996 1704 bzb. kr.
NaHCO3 wodorowęglan sodu 84,01 2,2 270r r bzb. kr., reaguje z kwasami, soda oczyszczona
NaH2PO4 dwuwodorofosforan sodu 119,98 2,37 204r r bzb. kr.
NaH2PO4 * 2H2O dwuwodorofosforan sodu uwodniony 156,01 1,91 41r r bzb. kr., w ok 140oC daje monohydrat
Na2HPO4 wodorofosforan sodu 141,96 2,49 200r r bzb. kr.
Na2HPO4 * 12H2O wodorofosforan sodu uwodniony 358,15 1,52 35,4r 120r bzb. kr.
NaHS wodorosiarczek sodu 56,06 1,79 350 * bzb. kr., palne
NaHSO3 wodorosiarczyn sodu 103,06 1,48 r * bzb. kr., reduktor
NaHSO4 wodorosiarczan sodu 120,06 2,43 186 r bzb. kr., silnie kwaśne
NaHSO4 * H2O wodorosiarczan sodu uwodniony 138,08 2,1 58,5 r białe, rozpływ. kr.
NaI jodek sodu 149,89 3,667 661 1300 bzb. kr.
NaIO3 jodan sodu 197,89 4,21 420 580r bzb. kr.
NaN3 azydek sodu 65,01 1,846 275r r bzb. heks. kr.
NaNH2 amidek sodu 39,01 1,39 209 400r bzb. kr., roztwór w NH3 - silna zasada
NaNO2 azotyn sodu 69,00 2,144 271 320r bzb., higr. słupki, truj.
NaNO3 azotan sodu 84,99 2,257 306,5 380r bzb., higr. kr., utleniacz
Na2O tlenek sodu 61,98 2,39 1132 r bzb. kr., b. higr.
Na2O2 nadtlenek sodu 77,98 2,505 675p 460r bzb. kr., b. higr., silny utleniacz
NaOH wodorotlenek sodu 40,00 2,13 323 1390 bzb. kr., higr., soda żrąca (kaustyczna)
(NaPO3)3 cyklo-trifosforan trisodu 305,89 2,48 628 * bzb., sosowane w proszkach do prania
Na3PO4 ortofosforan sodu 163,94 2,54 1340 * bzb. kr., roztwór zasadowy
Na3PO4 * 12H2O ortofosforan sodu uwodniony 380,15 1,62 45,5r r bzb. kr.
Na2S siarczek sodu 78,05 1,86 950 * bzb., higr. kr. palne
Na2SO3 siarczyn sodu 126,04 2,63 150r r bzb. kr., reduktor
Na2SO3 * 7H2O siarczyn sodu uwodniony 252,16 1,561 32,9 r białe kr.
Na2SO4 siarczan sodu 142,04 2,665 884 * bzb. kr.
Na2SO4 * 10H2O siarczan sodu uwodniony 322,20 1,464 32,5r r bzb. kr., sól glauberska
Na2S2O3 tiosiarczan sodu 158,11 1,67 r r bzb. kr., jednoskośne, utrwalacz w fotografii
Na2S2O3 * 5H2O tiosiarczan sodu uwodniony 248,20 1,72 48r r bzb. kr.
Na2S2O4 dwutionin (podsiarczyn) sodu 174,11 1,84 300r r bzb. kr., reduktor
Na2S2O4 * 2H2O dwutionin sodu uwodniony 210,14 * 52r r bzb. lub żółtawy proszek, rozkład na powietrzu
Na2Se selenek sodu 124,94 2,625 900 * bzb., higr. kr., z wodą ->m.in. Se
Na2SeO3 selenin sodu 172,94 * 710 r bzb. kr.
Na2SeO3 * 5H2O selenin sodu uwodniony 263,01 * * * bzb. kr., truj.
Na2SeO4 selenian sodu 188,94 3,2 500r r bzb. kr.
Na2SeO4 * 10H2O selenian sodu uwodniony 369,09 1,61 31,8 r bzb. kr.
Na2SiF6 fluorokrzemian sodu 188,06 2,68 570r r bzb. kr.
Na2SiO3 metakrzemian sodu 122,06 2,58 1089 * bzb. kr. (roztwór - szkło wodne)
Na2SiO3 * 9H2O metakrzemian sodu uwodniony 284,22 * 47 100r bzb. kr. (roztwór - szkło wodne)
Na2Si2O5 dwukrzemian sodu 182,14 2,56 874 * bzb. kr.
Na2WO4 wolframian sodu 293,82 4,179 695 * bzb. kr.
Na2WO4 * 2H2O wolframian sodu uwodniony 329,86 3,24 100r r bzb. blaszki
NbCl5 chlorek niobu (V) 270,17 2,69 205 247,4 żółtawy, b. higr., lotny
Nb2O5 tlenek niobu (V) 265,81 4,55 1510 s biały proszek
NiCO3 węglan niklu 118,70 4,36 200r r jasnozielone kr., rozp. w kwasach
NiCl2 chlorek niklu 129,60 3,55 1001p 973s żółte kr., higr.
NiCl2 * 6H2O chlorek niklu uwodniony 237,71 1,92 28,8r r zielone kr., rozpływ., rozp. w alkoholu
NiO tlenek niklu 74,69 6,72 1955 * zielone kr.
NiS siarczek niklu 90,76 5,3 797 * czarny, rozp. w wodzie królewskiej
NiSO4 siarczan niklu 154,75 3,68 844r r żółte kr.
NiSO4 * 7H2O siarczan niklu uwodniony 280,88 1,948 31,5r 103r zielone kr.
NpO2 tlenek neptunu (IV) 269,05 11,1 2547 r ciemnozielone kr.
OsCl4 czterochlorek osmu 332,04 4,38 450s * ciemnoczerwone kr.
OsO4 czterotlenek osmu 254,20 4,91 41 130,7 żółtawa, lotna masa (zapach ozonu), silnie truj.
  • slide11.jpg
  • slide22.jpg
  • slide33.jpg
  • slide44.jpg
  • slide55.jpg