Ciekawe linki

Jeśli się podoba

Nazwa Wzór chemiczny Nr CAS Masa mol. Postać Gęstość g/cm3 Rozpuszczalniki
Gal Ga 7440-55-3 69,723 srebrzysta ciecz lub szare rombowe kryształy 5,91 reaguje alkalia
Antymonek galu GaSb 12064-03-8 191,483 regularne kryształy 5,6137
Arsenek galu GaAs 1303-00-0 144,645 szare regularne kryształy 5,3176
Azotek galu GaN 25617-97-4 83,730 szare heksagonalne kryształy 6,1
Fosforek galu GaP 12063-98-8 100,697 żółte regularne kryształy 4,138
Podtlenek galu Ga2O 12024-20-3 155,445 brązowy proszek 4,77
Chlorek galu (II) GaCl2 24597-12-4 140,628 białe rombowe kryształy 2,74
Selenek galu (II) GaSe 12024-11-2 148,68 heksagonalne kryształy 5,03
Siarczek galu (II) GaS 12024-10-1 101,789 heksagonalne kryształy 3,86
Tellurek galu (II) GaTe 12024-14-5 197,32 jednoskośne kryształy 5,44
2,4-pentadionian galu (III) Ga(CH3COCHCOCH3)3 14405-43-7 367,047 biały proszek 1,42
Bromek galu (III) GaBr3 13450-88-9 309,435 białe rombowe kryształy 3,69
Chlorek galu (III) GaCl3 13450-90-3 176,081 bezbarwne igły lub szkliste ciało stałe 2,47
Fluorek galu (III) GaF3 7783-51-9 126,718 biały proszek lub bezbarwne igły 4,47 n H2O
Fluorek galu (III) trójwodny GaF3 ⋅ 3H2O 22886-66-4 180,764 białe kryształy s H2O
Wodorek galu (III) GaH3 13572-93-5 72,747 lepka ciecz
Wodorotlenek galu (III) Ga(OH)3 12023-99-3 120,745 nietrwały osad
Jodek galu (III) GaI3 13450-91-4 450,436 jednoskośne kryształy 4,5
Azotan galu (III) Ga(NO3)3 13494-90-1 255,738 biały krystaliczny proszek r H2O, etanol, eter etylowy
Tlenek galu (III) Ga2O3 12024-21-4 187,444 białe kryształy ≈6.0 r gorące kwasy
Hydroksytlenek galu (III) GaOOH 20665-52-5 102,730 rombowe kryształy 5,23
Selenek galu (III) Ga2Se3 12024-24-7 376,33 regularne kryształy 4,92
Siarczan galu (III) Ga2(SO4)3 13494-91-2 427,637 heksagonalne kryształy
Siarczan galu (III) osiemnastowodny Ga2(SO4)3 ⋅ 18H2O 13780-42-2 751,912 pltaedryczne kryształy r H2O, etanol
Siarczek galu (III) Ga2S3 12024-22-5 235,644 jednoskośne kryształy 3,7
Tellurek galu (III) Ga2Te3 12024-27-0 522,25 regularne kryształy 5,57

oznaczenia:
r - rozpuszczalny
n - nierozpuszczalny
s - słabo rozpuszczalny

  • slide11.jpg
  • slide22.jpg
  • slide33.jpg
  • slide44.jpg
  • slide55.jpg