Ciekawe linki

Jeśli się podoba

Nazwa Wzór chemiczny Nr CAS Masa mol. Postać Gęstość g/cm3 Rozpuszczalniki
Żelazo Fe 7439-89-6 55,845 srebrzystobiały lub szary metal 7,87 r rozcieńczone kwasy
Ferrocen Fe(C5H5)2 102-54-5 186,031 pomarańczowe igły n H2O; r etanol, eter etylowy, benzen, rozcieńczony HNO3
Pięciokarbonylek żelaza Fe(CO)5 13463-40-6 195,896 żółta oleista ciecz, palna 1,490 n H2O; r eter etylowy, benzen, aceton
Dziewięciokarbonylek żelaza Fe2(CO)9 15321-51-4 363,781 pomarańczowo-żółte kryształy 2,85
Dwunastokarbonylek żelaza Fe3(CO)12 12088-65-2 503,656 czarne kryształy 2,00
Wodorokarbonylek żelaza FeH2(CO)4 17440-90-3 169,902 bezbarwna ciecz, nietrwała r alkalia
Arsenek żelaza FeAs 12044-16-5 130,767 szare rombowe kryształy 7,85
Borek żelaza FeB 12006-84-7 66,656 ognioodporne ciało stałe, rombowe ≈7
Borek żelaza Fe2B 12006-86-9 122,501 ognioodporne ciało stałe, tetragonalne 7,3
Węglik żelaza Fe3C 12011-67-5 179,546 szare regularne kryształy 7,694
Fosforek żelaza FeP 26508-33-8 86,819 rombowedryczne kryształy 6,07
Fosforek żelaza Fe2P 1310-43-6 142,664 szare heksagonalne igły 6,8 i H2O, dil acid, alk
Fosforek żelaza Fe3P 12023-53-9 198,509 szare ciało stałe 6,74 n H2O
Dwusiarczek żelaza FeS2 1317-66-4 119,977 czarne regularne kryształy 5,02 n H2O
Krzemek żelaza FeSi 12022-95-6 83,931 szare regularne kryształy 6,1
Krzemek żelaza FeSi2 12022-99-0 112,016 szare tetragonalne kryształy 4,74
Glinian żelaza (II) Fe(AlO2)2 12068-49-4 173,806 czarne regularne kryształy 4,3
Arsenian żelaza (II) Fe3(AsO4)2 10102-50-8 445,373 zielony proszek n H2O
Arsenian żelaza (II) sześciowodny Fe3(AsO4)2 ⋅ 6H2O 10102-50-8* 553,465 zielony bezpostaciowy proszek n H2O; r kwasy
Bromek żelaza (II) FeBr2 7789-46-0 215,653 żółto-brązowe heksagonalne kryształy, higroskopijne 4,636 r etanol (bardzo)
Bromek żelaza (II) sześciowodny FeBr2 ⋅ 6H2O 13463-12-2 323,744 zielone higroskopijne kryształy 4,64 r etanol
Węglan żelaza (II) FeCO3 563-71-3 115,854 szaro-brązowe heksagonalne kryształy 3,9
Chlorek żelaza (II) FeCl2 7758-94-3 126,750 białe heksagonalne kryształy, higroskopijne 3,16 r etanol (bardzo), aceton (bardzo); s benzen
Chlorek żelaza (II) dwuwodny FeCl2 ⋅ 2H2O 16399-77-2 162,781 biało-zielone jednoskośne kryształy 2,39
Chlorek żelaza (II) czterowodny FeCl2 ⋅ 4H2O 13478-10-9 198,812 zielone jednoskośne kryształy 1,93 r etanol
Chromin żelaza (II) FeCr2O4 1308-31-2 223,835 czarne regularne kryształy 5,0
Fluorek żelaza (II) FeF2 7789-28-8 93,842 białe tetragonalne kryształy 4,09 s H2O; r rozcieńczony HF; n etanol, eter etylowy
Fluorek żelaza (II) czterowodny FeF2 ⋅ 4H2O 13940-89-1 165,904 bezbarwne heksagonalne kryształy 2,20
Wodorotlenek żelaza (II) Fe(OH)2 18624-44-7 89,860 biało-zielone heksagonalne kryształy 3,4
Jodek żelaza (II) FeI2 7783-86-0 309,654 czerwono-fioletowe heksagonalne kryształy, higroskopijne 5,3 r H2O, etanol, eter etylowy
Jodek żelaza (II) czterowodny FeI2 ⋅ 4H2O 7783-86-0* 381,716 czarne higroskopijne listki 2,87 r H2O, etanol
Molibdenian żelaza (II) FeMoO4 13718-70-2 215,78 brązowo-żółte jednoskośne kryształy 5,6 n H2O
Azotan żelaza (II) Fe(NO3)2 14013-86-6 179,854 zielone ciało stałe
Azotan żelaza (II) sześciowodny Fe(NO3)2 ⋅ 6H2O 14013-86-6* 287,946 zielone ciało stałe
Szczawian żelaza (II) dwuwodny FeC2O4 ⋅ 2H2O 6047-25-2 179,894 żółte kryształy 2,28 r kwasy
Tlenek żelaza (II) FeO 1345-25-1 71,844 czarne regularne kryształy 6,0 n H2O, alkalia; r kwasy
Nadchloran żelaza (II) Fe(ClO4)2 13933-23-8 254,745 zielono-białe higroskopijne igły
Fosforan żelaza (II) ośmiowodny Fe3(PO4)2 ⋅ 8H2O 14940-41-1 501,600 szaro-niebieskie jednoskośne kryształy, higroskopijne 2,58 n H2O; r kwasy
Selenek żelaza (II) FeSe 1310-32-3 134,81 czarne heksagonalne kryształy 6,7 n H2O
Ortokrzemian żelaza (II) Fe2SiO4 10179-73-4 203,774 brązowe rombowe kryształy 4,30
Siarczan żelaza (II) FeSO4 7720-78-7 151,909 białe rombowe kryształy, higroskopijne 3,65
Siarczan żelaza (II) jednowodny FeSO4 ⋅ H2O 17375-41-6 169,924 biało-żółte jednoskośne kryształy 3,0
Siarczan żelaza (II) siedmiowodny FeSO4 ⋅ 7H2O 7782-63-0 278,015 niebiesko-zielone jednoskośne kryształy 1,895 n etanol
Siarczek żelaza (II) FeS 1317-37-9 87,911 bezbarwne heksagonalne lub tetragonalne kryształy, higroskopijne 4,7 n H2O; reaguje kwasy
Tantalan żelaza (II) Fe(TaO3)2 513,737 brązowe tetragonalne kryształy 7,33
Winian żelaza (II) FeC4H4O6 203,916 białe kryształy r kwasy (bardzo); r NH4OH
Tellurek żelaza (II) FeTe 12125-63-2 183,45 tetragonalne kryształy 6,8
Rodanek (tiocyjanian) żelaza (II) trójwodny Fe(SCN)2 ⋅ 3H2O 6010-09-9 226,057 zielone jednoskośne kryształy r H2O, etanol, eter etylowy
Tytanian żelaza (II) FeTiO3 12168-52-4 151,710 czarne rombowe kryształy 4,72
Wolframian żelaza (II) FeWO4 13870-24-1 303,68 jednoskośne kryształy 7,51
Iron(II,III) oxide Fe3O4 1317-61-9 231,533 czarne regularne kryształy lub bezpostaciowy proszek 5,17 n H2O; r kwasy
Zasadowy octan żelaza (III) FeOH(C2H3O2)2 10450-55-2 190,941 brązowo-czerwony bezpostaciowy proszek n H2O; r etanol, kwasy
2,4-pentanodionian żelaza (III) Fe(CH3COCHCOCH3)3 14024-18-1 353,169 czerwono-pomarańczowe kryształy 5,24 s H2O; r rozpuszczalniki organiczne
Arsenian żelaza (III) dwuwodny FeAsO4 ⋅ 2H2O 10102-49-5 230,795 zielono-brązowy proszek 3,18 n H2O; r rozcieńczone kwasy
Bromek żelaza (III) FeBr3 10031-26-2 295,557 ciemnoczerwone heksagonalne kryształy, higroskopijne 4,5 r etanol, eter etylowy
Chlorek żelaza (III) FeCl3 7705-08-0 162,203 zielone heksagonalne kryształy, higroskopijne 2,90 r etanol, eter etylowy, aceton
Chlorek żelaza (III) sześciowodny FeCl3 ⋅ 6H2O 10025-77-1 270,294 żółto-pomarańczowe jednoskośne kryształy, higroskopijne 1,82 r etanol, eter etylowy, aceton
Chromian żelaza (III) Fe2(CrO4)3 10294-52-7 459,671 żółty proszek n H2O, etanol; r kwasy
Cytrynian żelaza (III) pięciowodny FeC6H5O7 ⋅ 5H2O 3522-50-7 335,021 czerwono-brązowe kryształy r H2O; n etanol
Dwuchromian żelaza (III) Fe2(Cr2O7)3 10294-53-8 759,654 czerwono-brązowe ciało stałe r H2O, kwasy
Żezazocyjanek żelaza (III) Fe4[Fe(CN)6]3 14038-43-8 859,229 ciemnoniebieski proszek 1,80 n H2O, rozcieńczone kwasy, rozpuszczalniki organiczne
Fluorek żelaza (III) FeF3 7783-50-8 112,840 zielone heksagonalne kryształy 3,87 n etanol, eter etylowy, benzen
Fluorek żelaza (III) trójwodny FeF3 ⋅ 3H2O 15469-38-2 166,886 żółto-brązowe tetragonalne kryształy 2,3
Mrówczan żelaza (III) Fe(CHO2)3 555-76-0 190,897 czerwono-żółty krystaliczny proszek r H2O; s etanol
Wodorotlenek żelaza (III) Fe(OH)3 1309-33-7 106,867 żółte jednoskośne kryształy 3,12
Hydroksytlenek żelaza (III) FeO(OH) 20344-49-4 88,852 czerwono-brązowe rombowe kryształy 4,26 n H2O; r kwasy
Azotan żelaza (III) Fe(NO3)3 10421-48-4 241,860 kryształy
Azotan żelaza (III) sześciowodny Fe(NO3)3 ⋅ 6H2O 13476-08-9 349,951 fioletowe regularne kryształy
Azotan żelaza (III) dziewięciowodny Fe(NO3)3 ⋅ 9H2O 7782-61-8 403,997 fioletowo-szare higroskopijne kryształy 1,68 r etanol (bardzo), aceton (bardzo)
Szczawian żelaza (III) Fe2(C2O4)3 19469-07-9 375,747 żółty bezpostaciowy proszek r H2O, kwasy; n alkalia
Tlenek żelaza (III) Fe2O3 1309-37-1 159,688 czerwono-brązowe heksagonalne kryształy 5,25 n H2O; r kwasy
Fosforan żelaza (III) dwuwodny FePO4 ⋅ 2H2O 10045-86-0 186,847 szaro-białe rombowe kryształy 2,87 n H2O; r HCl
Pirofosforan żelaza (III) dziewięciowodny Fe4(P2O7)3 ⋅ 9H2O 10058-44-3 907,348 żółty proszek n H2O; r kwasy
Podfosforyn żelaza (III) Fe(H2PO2)3 7783-84-8 250,811 biało-szary proszek n H2O
Pirofosforyn żelazowo (III)-sodowy FeNaP2O7 10045-87-1 252,778 białe proszek 1,5 n H2O; r HCl
Siarczan żelaza (III) Fe2(SO4)3 10028-22-5 399,881 szaro-białe romboedryczne kryształy, higroskopijne 3,10 s etanol; n aceton
Siarczan żelaza (III) dziewięciowodny Fe2(SO4)3 ⋅ 9H2O 13520-56-4 562,018 żółte heksagonalne kryształy 2,1
Rodanek (tiocyjanian) żelaza (III) jednowodny Fe(SCN)3 ⋅ H2O 4119-52-2 248,110 czerwone higroskopijne kryształy r H2O, etanol, aceton; n toluen, chloroform
Metawanadian żelaza (III) Fe(VO3)3 65842-03-7 352,665 szaro-brązowy proszek n H2O, etanol; r kwasy
Ferm Fm 7440-72-4 257 metal
Frans Fr 7440-73-5 223 krótkożyciowy alkaliczny metal

oznaczenia:
r - rozpuszczalny
n - nierozpuszczalny
s - słabo rozpuszczalny

  • slide11.jpg
  • slide22.jpg
  • slide33.jpg
  • slide44.jpg
  • slide55.jpg