Ciekawe linki

Jeśli się podoba

Nazwa Wzór chemiczny Nr CAS Masa mol. Postać Gęstość g/cm3 Rozpuszczalniki
Fluor F2 7782-41-4 37,997 bladożółty gaz 1.553 g/L reaguje H2O
Tlenek dwufluoru F2O 7783-41-7 53,996 bezbarwny gaz 2.207 g/L s H2O
Dwutlenek dwufluoru F2O2 7783-44-0 69,996 gaz, trwały w niskich temperaturach 2.861 g/L
Azotan fluoru FNO3 7789-26-6 81,003 bezbarwny gaz 3.311 g/L reaguje H2O, etanol, eter etylowy; r aceton
Nadchloran fluoru FOClO3 10049-03-3 118,449 bezbarwny gaz, eksplodujący 4.841 g/L reaguje H2O

oznaczenia:
r - rozpuszczalny
n - nierozpuszczalny
s - słabo rozpuszczalny

  • slide11.jpg
  • slide22.jpg
  • slide33.jpg
  • slide44.jpg
  • slide55.jpg