Ciekawe linki

Jeśli się podoba

Nazwa Wzór chemiczny Nr CAS Masa mol. Postać Gęstość g/cm3 Rozpuszczalniki
Erb Er 7440-52-0 167,26 srebrzysty metal, heksagonalny 9,07 n H2O; r kwasy
Borek erbu ErB4 12310-44-0 210,50 tetragonalne kryształy 7,0
Bromek erbu ErBr3 13536-73-7 406,97 fioletowe higroskopijne kryształy n H2O
Chlorek erbu ErCl3 10138-41-7 273,62 fioletowe jednoskośne kryształy, higroskopijne 4,1 r H2O
Chlorek erbu sześciowodny ErCl3 ⋅ 6H2O 10025-75-9 381,71 różowe higroskopijne kryształy r H2O; s etanol
Fluorek erbu ErF3 13760-83-3 224,26 różowe rombowe kryształy 7,8 n H2O
Wodorek erbu ErH3 13550-53-3 170,28 heksagonalne kryształy ≈7.6
Jodek erbu ErI3 13813-42-8 547,97 fioletowe heksagonalne kryształy, higroskopijne ≈5.5 r H2O
Azotan erbu pięciowodny Er(NO3)3 ⋅ 5H2O 10168-80-6* 443,35 czerwone kryształy r etanol, aceton
Azotek erbu ErN 12020-21-2 181,27 regularne kryształy 10,6
Tlenek erbu Er2O3 12061-16-4 382,52 różowy proszek 8,64 n H2O; r kwasy
Krzemek erbu ErSi2 12020-28-9 223,43 rombowe kryształy 7,26
Siarczan erbu Er2(SO4)3 13478-49-4 622,71 higroskopijny proszek 3,68
Siarczan erbu ośmiowodny Er2(SO4)3 ⋅ 8H2O 10031-52-4 766,83 różowe jednoskośne kryształy 3,20
Siarczek erbu Er2S3 12159-66-9 430,72 czerwono-brązowe jednoskośne kryształy 6,07
Tellurek erbu Er2Te3 12020-39-2 717,32 różowe kryształy 7,11
Einstein Es 7429-92-7 252 metal, regularny

oznaczenia:
r - rozpuszczalny
n - nierozpuszczalny
s - słabo rozpuszczalny

  • slide11.jpg
  • slide22.jpg
  • slide33.jpg
  • slide44.jpg
  • slide55.jpg